kamu işçi maaş

Like Tree3Beğeni
 • 2 Post By ferhat
 • 1 Post By ksimkesyan

Konu: Vazgeçilen Alacak

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  1.382

  Vazgeçilen Alacak

  Arkadaşlar merhaba


  Vazgeçilen alacak için alacaklı nasıl bir kayıt yapması gereklidir? 120 hesabı gidere mi atıp kapatacaktır ? Peki kkeg mi olacaktır ?

  Teşekkür ederim


 2. #2
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826
  Sayın Day-Dream vazgeçilen alacak mı, değersiz alacak mı? Siz galiba VUK md.324'ten değil 322'den bahsediyorsunuz, doğru mu?
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 3. #3
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.245
  Alıntı Day-Dream Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Arkadaşlar merhaba


  Vazgeçilen alacak için alacaklı nasıl bir kayıt yapması gereklidir? 120 hesabı gidere mi atıp kapatacaktır ? Peki kkeg mi olacaktır ?

  Teşekkür ederim
  Sayın Day-Dream,

  Yönetim kurulunun alacaktan vazgeçildiğine dair kararı varmı ?

  İyi Günler.
  Tarafımca yazılan mesajlar şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 4. #4
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.462
  Sayın day-dream,

  Bu konunun uygulaması biraz geniş bir prosedürdür. ancak kısaca VUK. 322 ve daha sonra VUK. 324 şartlarının doğru gerçekleştiğinin iyi incelenmesi gerekir. Neden ihtiyaç duyduğunuzu söylerseniz daha kısa ve net cevap vermek mümün olur.

  Sayın Demiral,

  "Yönetim kurulunun alacaktan vazgeçildiğine dair kararı varmı ?" neden sordunuz bilmiyorum ancak böyle bir karar uygulama için gerekli ve yeterli değildir.
  Saygılar,
  Kevork Simkeşyan

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  1.382
  Değerli üstadlarım sene sonu gelmeden alacağımız olan firma ile notere gidip sulh sözleşmesi yapsak ( vazgeçilen alacak değersiz alacağa dönüşüyormuş )

  Aynı sene içinde de 120 hesaptaki tutarı 689 hesaba atıp kkeg yapmadan vergiden düşmek mümkün gibi anladım okuduklarımdan
  Alamayacağımız belli bir fatura bu

  karşı tarafta bu tutarı 3 yıl sonra gelire atacakmış.
  Kötünün iyisi olacak gibi gözüküyor. Sizce uygulama doğru mudur ?

  Çok teşekkür ederim

 6. #6
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.440
  Sayın Day-Dream

  Vergi Usul Kanunu’nun 322. maddesinde “değersiz alacaklar”, konusu düzenlenmiştir. Söz konusu maddedeki düzenlemeye göre;

  • Yargı kararına veya kanıtlayıcı bir belgeye göre tahsiline olanak kalmayan alacaklar değersiz alacak sayılır.


  • Değersiz alacaklar, bu duruma geldikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve yazılı (nominal) değerleri üzerinden “zarar” yazılarak yok edilirler. (Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre bu tür zararlar 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) hesabında izlenir.)

  İşletme hesabı esasına göre defter tutan yükümlülerin yukarıdaki hükümler kapsamına giren değersiz alacakları, gider yazılmak yoluyla yok edilir.

  Kanuni terimler ile ifade etmek gerekirse, kazaî bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkân kalmayan alacaklar değersiz alacaklardır.

  Görüldüğü gibi değersiz alacak artık kaybedilmiş, tahsiline imkân kalmamış, değeri sıfıra inmiş bir alacaktır. Bir alacağın tahsil kabiliyetini kaybederek değersiz hale gelebilmesi için kanun iki durumu kabul etmiştir.

  • Alacak kazai bir hükme göre tahsil kabiliyetini kaybetmiş olmalıdır. Kazai
   bir hükümden de anlaşılması gereken, alacak hakkında kanun yollarına başvurulmuş, icra takiplerinin yapılmış bu müracaat ve takipler sonunda, alacağın ödenemeyeceği yargıç kararı ile tespit edilmiş olmalıdır.


  • Bir alacağın değersiz sayılabilmesi için kanaat verici bir vesikaya bağlanması gerekir. Kanaat verici bir vesika teriminden ödemeyi imkânsız hale getirmiş hal ve sebepler sonucu ortaya çıkmış belgeler anlaşılmalıdır. Alacaklının verdiği her nevi ibra senetleri (borçtan kurtulma) borçlunun ölümü halinde mirasçıların mirası reddetmeleri, borçlunun gaybubetini (meydanda bulunmama, gözle görünmeme) bildirir belgeler kanaat verici belgelerdir. Borç ödemeden aciz vesikası ise içtihatlarla alacağın değersiz hale geldiğini belirten bir belge olarak kabul edilmemiş bulunmaktadır.

  Alacaklar değersiz hale geldikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR hesabına geçirilerek yok edilirler. Değersiz bir alacağın yukarıda belirtilen esaslara göre zarar veya gider kaybedilmesi için alacak ticarî veya ziraî bir ilişkiden veya faaliyetten doğmuş olmalıdır. (Burası önemli)

  Değersiz hale gelen alacak için karşılık ayrılması söz konusu olmayıp, değersiz hale geldiği tarihte mukayyet değeri (kayıtlı değer – V.U.K. Mad. 265 – bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında görünen hesap değeri) ile zarar yazılarak yok edilir. Bu alacaklar artık işletme kayıtlarında takip edilmezler. Değersiz hale geldiği yılda zarar veya gider olarak dikkate alınmayan değersiz alacaklar daha sonraki yıllarda zarar veya gider olarak dikkate alınamaz.

  Değersiz alacak haline gelerek gider yazılan alacakların sonradan herhangi bir şekilde tahsil edilmesi durumunda, tahsil edildikleri dönemde gelir yazılmaları gerekir. Değersiz hale geldiği için gider yazılan alacaklardan, alacağın değersiz hale geldiği yılda tahsil edilenlerin kayıtlarının düzeltme yoluyla düzeltilmesi, sonraki yıllarda tahsil edilenlerin de “Önceki Dönem Gelir ve Karları” hesabına kaydedilmeleri gerekir.

  320 Alacaklı Hesap Açısından,  Alacaklısı tarafından değersiz alacak niteliğine sahip olan alacaklar, borçlu için de vazgeçilen alacak niteliğini kazanacaktır. Ve V.U.K.’nun 324’üncü maddesinde belirlenen esaslara tabi olacaktır.
  “Konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklar, borçlunun defterlerinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın muhteviyatı alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kar hesabına naklolunur.”

  Görüldüğü üzere vazgeçilen alacak da borçlusu bakımından ödenmeyeceği kesinleşmiş borçtur. Alacaklısı bakımından değersiz hale gelmiş alacağın borçlusu bakımından ne gibi bir işleme tabi tutulacağı ise bu maddede düzenlenmiştir.

  Vazgeçilen alacaklarda da değersiz alacaklara ilişkin esaslar geçerlidir. Örneğin; vazgeçilen alacağın zarar kaydedileceği dönemin tespitinde, alacaktan vazgeçildiği diğer bir deyimle alacağın değersiz hale geldiği konkordato veya sulh anlaşmasına varılan dönem dikkate alınmalıdır. Buraya dikkat !!!Bu dönemde vazgeçilen alacak için borçlu, bilançonun pasifinde karşılık ayırmalı ve bu yılın sonundan itibaren bu karşılık, üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde üçüncü yılın karına ilave edilmeli dolayısıyla vergi matrahına dahil edilmelidir.

  Kanun metninde ifade edilen vazgeçilen alacağı borçlunun karşılık hesabına alarak üç yıl içinde zararla itfa edebilme imkanı yalnızca bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerle ilgilidir.

  Vazgeçilen alacakların borçlu yönünden kara alınması bakımından bekleme süresi, normal olarak üç yıl olmakla birlikte, daha önce işin terki, ölüm, kurumlarda devir hallerinde üç yıllık süreye bakılmaksızın ölüm veya devir tarihinde kara intikal ettirilir.

  Saygılarımla

  Day-Dream ve aşkınbulduk bunu beğendi.

 7. #7
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.462
  Alıntı Day-Dream Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Değerli üstadlarım sene sonu gelmeden alacağımız olan firma ile notere gidip sulh sözleşmesi yapsak ( vazgeçilen alacak değersiz alacağa dönüşüyormuş )

  Aynı sene içinde de 120 hesaptaki tutarı 689 hesaba atıp kkeg yapmadan vergiden düşmek mümkün gibi anladım okuduklarımdan
  Alamayacağımız belli bir fatura bu

  karşı tarafta bu tutarı 3 yıl sonra gelire atacakmış.
  Kötünün iyisi olacak gibi gözüküyor. Sizce uygulama doğru mudur ?

  Çok teşekkür ederim

  Sayın Day-Dream,

  Ferhat zaten konuyla ilgili bir metni aktarmış. ancak sizin vazgeçilen alacak yöntemine gitme gerekçeniz açık değil. Hani "canım istedi" tarzında değilse tamam.( Bu noktaya neden geldiğinizi söylersiniz daha kolay çözümleriz ) Ancak tahsili imkanı görmüyorsanız kısaca icra takibi başlatın ve yıl sonunda "Şüpheli Alacak" ve "Şüpheli Alacak Karşılığı" olarak zarar yazın. Daha sonra diğer prosedürleri düşünürsünüz.
  Saygılar,
  Kevork Simkeşyan

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  1.382
  Dava açılmış sulh oluyorlar ama dönemi 2012 üstad o yüzden şimdi noterden sulhname yapsalar kkeg olmadan 120 hesaptan kurtulabilir miyim ?

 9. #9
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.462
  Sayın Day-Dream,

  Evet. Zaten VUK 322 ve VUK 324 şartı budur. Durumun kesinleştiği yılda.
  önmuhasebeci bunu beğendi.
  Saygılar,
  Kevork Simkeşyan

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Vazgeçilen Alacaklarla İlgili !
  Konu Sahibi deren_ Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 18.Haziran.2013, 18:36
 2. Vazgeçilen Alacaklar Muhasebe Uygulaması
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 26.Mart.2012, 21:12
 3. Vazgeçilen Alacaklar
  Konu Sahibi fugenc Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 04.Mart.2008, 16:20
 4. Serbest Bölge Kazanç İstisnası-Vazgeçilen Alacak Geliri
  Konu Sahibi butterfly effect Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 31.Ocak.2007, 16:56
 5. Birleşen Firmalarda Vazgeçilen Alacak Varsa....
  Konu Sahibi butterfly effect Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 14.Haziran.2006, 11:54

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36