Gelir Vergisi Sirküleri/93 (Vergilendirmede Gerçek Usulden Basit Usule Geçme)

Vergilendirmede gerçek usulden basit usule geçme