2013 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflere yönelik olarak hazırlanan...

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi (2014)