Ekim-Aralık /2013 dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması,

Gelir Vergisi Sirküleri / 94