6183 Sayılı kanunun 71. maddesine istinaden icrası gelen bir personelin sırada bekleyen borcu var. Bu icra takibi sıraya alınır mı yoksa amme alacaklarında öncelik var mı?