Gerçek kişilerin 2013 yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratlar için beyanname verme süresi 1 Mart 2014 tarihinde başladı.

Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı