kamu işçi maaş

Konu: KV Beyannamesinde Önce Yatırım İndirimi İstisnası mı, Yoksa Bağış mı Düşülür?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  123

  KV Beyannamesinde Önce Yatırım İndirimi İstisnası mı, Yoksa Bağış mı Düşülür?

  2013 Kurumlar beyannamesinde ticari kardan düşülecek istisna, indirim ve bağışlarda sıralama mecburiyeti var mı? Şöyleki,

  -Ticari Kar : 2.000.000 TL
  -İndirilebilir Yatırım indirimi istisnası: 5.000.000 TL (%19,8 stopajlı)
  -Tamamını indirebileceğimiz okul bağısı: 280.000 TL

  Şimdi ticari kardan önce yatırım indirimi istisnasını düşersek 396.000 TL stopajı var ve bu şekilde tamamını Y.İnd. istisnadan indirirsek okul bağışımızı indiremiyoruz. Ancak önce okul bağışını indirirsek bizim için daha karlı oluyor, daha az yatırım indirimi, daha az stopaj ve bağışı da indirebiliyoruz.

  Daha sonra matrah farkına düşmemek için bunun yasal bir prosedürü var mıdır? Mümkünse yasal dayanaklarıyla beraber yazarsanız minnettar kalırım.

  Saygılar


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  457
  Merhaba,


  1 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
  ……………………………….
  10.3.2.1. Kurum kazancının %5’i ile sınırlı bağış ve yardımlar
  ……………………………….
  İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutardır.

  İyi günler,

 3. #3
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.245
  Alıntı trmersin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  2013 Kurumlar beyannamesinde ticari kardan düşülecek istisna, indirim ve bağışlarda sıralama mecburiyeti var mı? Şöyleki,

  -Ticari Kar : 2.000.000 TL
  -İndirilebilir Yatırım indirimi istisnası: 5.000.000 TL (%19,8 stopajlı)
  -Tamamını indirebileceğimiz okul bağısı: 280.000 TL

  Şimdi ticari kardan önce yatırım indirimi istisnasını düşersek 396.000 TL stopajı var ve bu şekilde tamamını Y.İnd. istisnadan indirirsek okul bağışımızı indiremiyoruz. Ancak önce okul bağışını indirirsek bizim için daha karlı oluyor, daha az yatırım indirimi, daha az stopaj ve bağışı da indirebiliyoruz.

  Daha sonra matrah farkına düşmemek için bunun yasal bir prosedürü var mıdır? Mümkünse yasal dayanaklarıyla beraber yazarsanız minnettar kalırım.

  Saygılar
  Sayın trmersin,

  Sorunuza cevap verebilmemiz için sorunuza ve uygulamanıza mercek tutmamız gerekecektir.

  Öncelikle yatırım indirimi hangi dönemler için uygulanır,

  Yatırım indirimine muhattap dönemler GVK geçici 69.madde'sinde bildirilmiştir,

  (5479 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenen geçici madde; Yürürlük: 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere08.04.2006) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile; a) 24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1/1/2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,
  b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları,
  nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, (6009 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 2010 takvim yılı kazançlarına uygulanmak üzere 01.08.2010)yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (bu Kanunun geçici 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranına ilişkin hüküm dâhil) çerçevesinde kazançlarından indirebilirler.(*)
  (6009 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle eklenen cümleler Yürürlük; 2010 takvim yılı kazançlarına uygulanmak üzere 01.08.2010)Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25'ini aşamaz. Kalan kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre vergi hesaplanır.
  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
  (*)(6009 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler.  6009 sayılı kanun değişikliği sonrasında ise,

  Madde 5-
  193 sayılı Kanunun geçici 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dâhil) çerçevesinde kazançlarından indirebilirler." ibaresi "yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (bu Kanunun geçici 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranına ilişkin hüküm dâhil) çerçevesinde kazançlarından indirebilirler." şeklinde değiştirilmiş ve bu ibareden sonra gelmek üzere "Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25'ini aşamaz. Kalan kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre vergi hesaplanır." cümleleri eklenmiştir.

  Fakat,GVK geçici 69.madde hükmünün uygulaması konusunda 276 seri sıra no'lu gelir vergisi genel tebliği ile ayrıntılı açıklama yapılmıştır.

  276 seri sıra no'lu gelir vergisi genel tebliği

  . Yasal Düzenleme
  30/3/2006 tarihli ve 5479 sayılı Kanunun3 2 nci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun "Ticari ve Zirai Kazançlarda Yatırım İndirimi İstisnası" başlıklı 19 uncu maddesi 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış olup anılan Kanunun 3 üncü maddesiyle de Gelir Vergisi Kanununa geçici 69 uncu madde eklenmek suretiyle "Yatırım İndirimi İstisnası"nın kaldırılmasına ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmiştir.
  Anayasa Mahkemesinin 15/10/2009 tarihli ve 2006/95 Esas, 2009/144 Karar sayılı Kararıyla4 da 5479 sayılı Kanunun;
  "B- 3. maddesiyle 193 sayılı Yasaya eklenen 69 uncu maddenin birinci fıkrasının sonunda yer alan;
  ...
  2- "... sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait ..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
  C- 15. maddesinin;
  ...
  2- (2) numaralı bendindeki "2" rakamının Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,"
  karar verilmiştir.
  Öte yandan, 6009 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun geçici 69 uncu maddesinde değişiklik yapılmış olup söz konusu değişiklik sonrasında anılan geçici maddenin son hali aşağıda yer almaktadır.
  "Geçici Madde 69 - Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;
  a) 24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1/1/2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,
  b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları,
  nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (bu Kanunun geçici 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranına ilişkin hüküm dâhil) çerçevesinde kazançlarından indirebilirler. Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25'ini aşamaz. Kalan kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre vergi hesaplanır.
  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."
  Söz konusu değişiklik hükmü, 2010 takvim yılı kazançlarından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

  2.1. 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup devreden yatırım indirimi istisnası tutarları
  Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2005 tarihi itibariyle mevcut olup, kazancın yetersiz olması nedeniyle indiremedikleri devreden yatırım indirimi istisnası tutarlarını (2006, 2007 ve 2008 yıllarında yararlandıkları tutarlardan kalan kısmı), Tebliğin (3) numaralı bölümünde yapılan açıklamaları da dikkate alarak ve endekslenmiş değerleri ile birlikte 2010 ve müteakip yıllarda elde ettikleri kazançlarından indirebileceklerdir.
  2.2. 1/1/2006 tarihinden sonra yapılan yatırımlar için yatırım indirimi istisnası
  2.2.1. 24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırımlar için yatırım indirimi istisnası uygulaması
  Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri,
  - 24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, Gelir Vergisi Kanununun 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1-6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için, belge kapsamında 1/1/2006 tarihinden sonra yapmış oldukları yatırım harcamaları dolayısıyla 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarından, 31/12/2008 tarihi itibarıyla mevcut olup kazancın yetersizliği nedeniyle indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile
  - Bu yatırımlar kapsamında olup halen devam eden yatırım harcamaları dolayısıyla 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını
  Tebliğin (3) numaralı bölümünde yapılan açıklamaları da dikkate alarak ve endekslenmiş değerleri ile birlikte 2010 ve müteakip yıllarda elde ettikleri kazançlarından indirebileceklerdir.

  2.2.2. Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında yapılan yatırımlar için yatırım indirimi istisnası uygulaması
  - Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce yatırıma başladığını belgeleyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, komple ya da entegre tesisler gibi tamamlanması belli bir süreci gerektiren yatırımlar ile ilgili ve bu yatırımlarla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yaptıkları yatırım harcamaları için, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde hesapladıkları yatırım indirimi istisnası tutarlarından 31/12/2008 tarihi itibarıyla mevcut olup kazancın yetersizliği nedeniyle indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile
  - Bu yatırımlar kapsamında olup bu yatırımlarla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip halen devam eden yatırım harcamaları dolayısıyla 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını
  Tebliğin (3) numaralı bölümünde yapılan açıklamaları da dikkate alarak ve endekslenmiş değerleri ile birlikte 2010 ve müteakip yıllarda elde ettikleri kazançlarından indirebileceklerdir.

  Bu Kısıma Lütfen Dikkat !!!

  2.3. 1/1/2006-8/4/2006 tarihleri arasında yeni başlamış yatırımların durumu
  Anayasa Mahkemesinin 15/10/2009 tarihli ve 2006/95 Esas, 2009/144 Karar sayılı Kararıyla, 5479 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (2) numaralı bendindeki "2" rakamı iptal edilmiş bulunmaktadır.
  Bu çerçevede, 1/1/2006-8/4/2006 tarihleri arasında Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında yeni başlayan ve bu tarihler arasında yapılan yatırımlar nedeniyle hesaplanan yatırım indirimi tutarları da yatırım indirimi istisnasından yararlanabilecektir. Bu kapsamda olan yatırım harcamaları nedeniyle hesaplanan yatırım indirimi istisnası tutarlarının, ilgili dönemlerde kazancın bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 2010 hesap döneminden itibaren Tebliğin (3) numaralı bölümünde yapılan açıklamalar da dikkate alınarak ve endekslenmiş değerleri ile birlikte indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
  Ancak, 8/4/2006 tarihinden sonra yeni başlayan yatırımlar nedeniyle yapılan harcamaların ya da 1/1/2006-8/4/2006 tarihinde başlamakla birlikte bu süre içinde tamamlanmayıp devam eden yatırımlar için 8/4/2006 tarihinden sonra yapılan harcamaların, yatırım indiriminden yararlanması mümkün değildir.


  3.2. Yatırım indirimi istisnası uygulayan mükelleflerin kazançlarına uygulanacak vergi oranı

  İlgili dönemler itibarıyla yatırım indirimi istisnası uygulayan mükelleflerin, istisna uygulaması sonucu kalan kazançları üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre vergi hesaplanacaktır.
  Dolayısıyla, yatırım indirimi istisnası uygulaması sonucunda kalan kazanç tutarına gelir vergisi mükellefleri, yatırım indirimi istisnası uygulayacakları dönemde yürürlükte bulunan vergi tarifesini; kurumlar vergisi mükellefleri ise 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun5 32 nci maddesinde yer alan % 20 kurumlar vergisi oranını uygulamak suretiyle yatırım indirimi istisnasından yararlandıkları dönemlere ait gelir veya kurumlar vergilerini hesaplayacaklardır.

  Diğer taraftan, 24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında Gelir Vergisi Kanununun 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1-6 ncı maddeleri çerçevesinde yapılan yatırımlar için yatırım indirimi istisnasından yararlanılması halinde, Gelir Vergisi Kanununun geçici 61 inci maddesi uyarınca yatırım indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden dağıtılsın dağıtılmasın %19,8 oranında vergi kesintisi yapılacağı tabiidir.

  5. Kazancın Bulunmasına Rağmen Herhangi Bir Dönemde Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanılmaması Durumu
  Yatırım indirimi istisnasından, kazancın elverişli olduğu yılda yararlanılabilmekte, ilgili yıl kazancı elverişli olduğu halde yatırım indirimi istisnasından yararlanılmaması halinde, mükelleflerce yararlanılmayan bu indirim tutarlarının daha sonraki yıllara ait kazançlardan indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

  Bu nedenle, mükelleflerin önceki yıllarda (2006, 2007 ve 2008) kendi istekleriyle yararlanmadıkları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yatırım indirimi uygulamasının tercih edildiği diğer yıllarda indirim konusu yapabilmeleri mümkün değildir. Kazanç yetersizliği nedeniyle indirimi fiilen mümkün olmayan kısmın ise müteakip dönemlerde indirilebileceği tabiidir.

  Ancak, 2009 hesap dönemine ilişkin olarak kazanç beyan etmekle birlikte önceki yıllardan devreden yatırım indirimi istisnası tutarlarından yararlanamayan mükelleflerin, bu kazanç tutarlarına isabet eden yatırım indirimi tutarlarını, endekslenmiş değerleri ile birlikte daha sonraki dönemlerin kazançlarından indirebilmeleri mümkün bulunmaktadır.


  Bu durumda özetleyecek olursak,

  1.

  Diğer bir husus ise Anayasa Mahkemesinin 09.02.2012 tarih ve E.2010/93, K.2012/20 sayılı kararla iptal edilmiştir.
  2) 6009 Sayılı Yasanın 5 inci Maddesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasına Eklenen, 'Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın %25'ini aşamaz.'

  Yani o/o 25'lik üst sınır uygulaması artık yapılamayacak olup kazançların beyanında kazancın yeterli olması durumunda yatırım indirimi haklarının tamamı kullanılabilecek.

  2.
  276 sıra seri no'lu GVK GT uyarınca,
  01.01.2006 ve 08.04.2006 tarihi arasında teşvik belgesi alınarak başlanılan yatırımlara ait yatırım indiirmi tutarının hesabında belirtilen tarihler arasında yapılan harcamaların geçerliliği olduğu 08.04.2006 tarihinden sonra yapılan yatırım harcamalarının geçerliliği olmadığı anlaşılmaktadır.

  3.

  o/o 19,8 stopaj oranı ise sadece,
  GVK geçici 61.maddesinden kaynaklanıyor ise yararlanılan yatırım indirimi üzerinden ayrıca stopaj hesaplanır. Eğer ilgili maddede kaynaklanmıyor ise stopaj hesaplanmayacaktır.

  4.

  187 seri no'lu gelir vergisi genel tebliği,
  Yatırım İndirimi Tutarının Hesaplanması:
  Mükelleflerin, yatırım indirimi dışında uygulamaları gereken başka indirim ve istisnaları bulunması halinde, önce diğer istisnalar, sonra yatırım indirimi uygulanır.


  İyi Günler.

  Tarafımca yazılan mesajlar şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  102
  Alıntı Şükrü ERGÜL Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Merhaba,


  1 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
  ……………………………….
  10.3.2.1. Kurum kazancının %5’i ile sınırlı bağış ve yardımlar
  ……………………………….
  İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutardır.

  İyi günler,
  Sayın Ergül,
  okul bağışlarında % 5 lik sınır aranmıyor, tamamı bağış olarak indirilebiliniyor.
  Saygılarımla
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - Ayfer BALOĞLU

 5. #5
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.245
  Alıntı Şükrü ERGÜL Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Merhaba,


  1 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
  ……………………………….
  10.3.2.1. Kurum kazancının %5’i ile sınırlı bağış ve yardımlar
  ……………………………….
  İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutardır.

  İyi günler,
  Sayın Şükrü ERGÜL,

  Sayın burçak'ın belirttiği gibi tamamı indirim yapılabilir terettüde mahal vermemek adına kanun maddesini ekleyeyim.

  KVK 10/1-ç
  ç) (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve (6322 sayılı kanunun 36.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 15.06.2012)rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin(**) ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının (6525 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle eklenen ibare. Yürürlük; 27.02.2014) inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.

  Yine gelir vergisinin tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılacak indirimler belirtilmiş olup,

  GVK madde 89/5 uyarınca,
  5. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve (6322 sayılı kanunun 9.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 15.06.2012)rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin(6) ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının (6525 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle eklenen ibare. Yürürlük; 27.02.2014) inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.

  Görüldüğü gibi okul bağışının tamamı indirim konusuna girmektedir.

  İyi Günler.
  Tarafımca yazılan mesajlar şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Eylül.2013
  Mesajlar
  22
  Alıntı trmersin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  2013 Kurumlar beyannamesinde ticari kardan düşülecek istisna, indirim ve bağışlarda sıralama mecburiyeti var mı? Şöyleki,

  -Ticari Kar : 2.000.000 TL
  -İndirilebilir Yatırım indirimi istisnası: 5.000.000 TL (%19,8 stopajlı)
  -Tamamını indirebileceğimiz okul bağısı: 280.000 TL

  Şimdi ticari kardan önce yatırım indirimi istisnasını düşersek 396.000 TL stopajı var ve bu şekilde tamamını Y.İnd. istisnadan indirirsek okul bağışımızı indiremiyoruz. Ancak önce okul bağışını indirirsek bizim için daha karlı oluyor, daha az yatırım indirimi, daha az stopaj ve bağışı da indirebiliyoruz.

  Daha sonra matrah farkına düşmemek için bunun yasal bir prosedürü var mıdır? Mümkünse yasal dayanaklarıyla beraber yazarsanız minnettar kalırım.

  Saygılar
  sayın tr mersin,
  bu indirimlerin ikisi de kurumlar vergisi beyannamesinde kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimler kısmında olup beyannamede bağış ve yardımlar yatırım indiriminden öncedir. bağış ve yardımlar 60. ve 61. satırlardayken, yatırım indirimi 68. satırdadır.
  yani önce bağış ve yardımları indireceksiniz. zaten 187 seri No.lu GVK Genel Tebliğinde şöyle deniyor:
  "Mükelleflerin, yatırım indirimi dışında indirim ve istisnaları bulunması halinde, önce diğer istisnalar sonra yatırım indirimi uygulanır."
  bu yüzden yatırım indirimi kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimler bölümünde idare tarafından en sona konulmuştur.
  indirime esas tutar (55.satır) bulunduktan sonra bağış ve yardımınızı indirecek, ona göre de yatırım indirimini hesaplayacak, sonra da 70. satırdaki toplam tutarı 55. satırdan indirerek, matraha(71. satıra) ulaşacaksınız.
  bir de yatırım indiriminiz hakkında daha detaylı bilgi verebilir misiniz?
  daha önceki yıllarda indirim hakkınız olduğu halde indiremediğiniz yatırım indirimi var mı?
  indirim konusu yapılacak tutarın tespitinde;
  - Öncelikle, önceki dönemlerde yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan ancak kazancın yetersizliği nedeniyle cari döneme devir eden yatırım indirimi tutarları,
  - Daha sonra cari dönemde gerçekleşen yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan yatırım indirimi tutarları,
  - Cari yılı takip eden yılda yapılması öngörülen yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan yatırım indirimi tutarları,
  dikkate alınacaktır.
  konuyla ilgili gib rehberine bakmanızda fayda var.
  Ortalama emsal oranları Maliye Bakanlığınca tespit edilir
  bahsettiğiniz stopaj ise gvk gç 61. maddeye göre yapılan stopaj olup kar payı dağıtımıyla ilgilidir. yani kurumlar vergisi hesaplanacak sonra kalan tutar olan dönem net karından dağıtılacak kar payları ile ilgilidir. karı dağıtırken gvk geçici 62. maddeye göre (gvk geçici 61. madde ile kazanca %19,8 oranında tevkifat yapıldığı için) gvk 94. maddeye göre tekrardan tevkifat yapılmayacaktır.
  Konu ovmaygad tarafından (16.Nisan.2014 Saat 15:52 ) değiştirilmiştir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Gelir Vergi Beyannamesinde Geçmiş Yıl Zararı Nereden Düşülür
  Konu Sahibi SerhanSerhan Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 14.Mart.2015, 21:47
 2. Cevap: 1
  Son Mesaj : 23.Mayıs.2013, 14:37
 3. Bağış Yardımı İndirimi
  Konu Sahibi raca Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 04.Temmuz.2007, 11:18
 4. Sakatlık İndirimi İstisnası ( GVK 31/2)
  Konu Sahibi halilcan-28 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 01.Mart.2006, 11:56
 5. Cevap: 2
  Son Mesaj : 17.Eylül.2005, 14:07

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36