bu konuda değişik yazılar okudum bir de sizlerin fikrini almak istedim. ortaklardan alınan Euro cinsi borçlarla ilgili kur farkları ( örtülü sermaye sınırını aşıyor) kurumlar vergisi beyannamesinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak mı gösterilmelidir? teşekkürler