kamu işçi maaş

Like Tree8Beğeni

Konu: Otel Faturası Yok Gider mi ?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  785

  Otel Faturası Yok Gider mi ?

  Arkadaşlar müşterim iş amaçlı olarak ....com yabancı siteden istanbulda otel rezervasyonu yaptırmış ve şirket kredi kartı ile almış, (ödeme ...com sitesine yapıldığı için tabi otel bize fatura vermiyor ) bende sadece siteden alınma dekont var fatura yok , bu gideri nasıl işlerim ?

  saygılar...

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2013
  Mesajlar
  22
  sayın tarkaniz72,

  yaptığınız giderin faturası olmadığı için gideri yazamazsınız. Ayrıca KDV'sini de indirim konusu yapamazsınız. Dekont tek başına bir şey ifade etmiyor. Konunuzla alakalı bir özelge aşağıdadır.

  Saygılar


  Başlık Şirket yöneticilerinin işin gereği yaptıkları ulaşım, konaklama, yemek vs. harcamalarını kredi kartı ile gerçekleştirmeleri durumunda, yapılan harcamaların gider kaydedilip kaydedilemeyeceği hususunun KVK ve VUK açısından değerlendirilmesi hk.
  Tarih 20/02/2012
  Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK - 228-53
  Kapsam

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü  Sayı

  :

  B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK - 228-53

  20/02/2012

  Konu

  :

  Şirket yöneticilerinin işin gereği yaptıkları ulaşım, konaklama, yemek vs. harcamalarını kredi kartı ile gerçekleştirmeleri durumunda yapılan harcamaların gider kaydedilip kaydedilemeyeceği hususunun KVK ve VUK açısından değerlendirilmesi

  İlgide kayıtlı dilekçenizde; şirket yöneticilerinizin, ticari faaliyetin idame ettirilmesi için yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde ulaşım, konaklama, yemek vs. gibi harcamalar yaptıkları ve bu harcamalar için çoğu zaman belge temin edemedikleri ancak söz konusu harcamaların yapıldığına ilişkin şirket kredi kartı ekstresi ve/veya kredi kartı slibi bulunduğu buna göre ilgili harcamalara ilişkin kredi kartı slibi ve/veya kredi kartı ekstresinin ibrazı durumunda bahse konu harcamaların gider kaydedilip kaydedilemeyeceği hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi kurum kazancı" başlıklı 6 ncı maddesinde; Kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

  Bu hükümler uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin; aynı fıkranın (4) numaralı bendinde de, işle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderlerinin, (Seyahat maksadının gerektirdiği süreye sınırlı olmak şartıyla) safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştı

  Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi maksadıyla yapılan genel giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için, söz konusu giderlerle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması gerekmekte olup bu mahiyette olmayan giderlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.

  Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; şirket yöneticilerinizin ticari faaliyetleriniz ile ilgili olarak, işin önem ve genişliği ile orantılı ve seyahat amacının gerektirdiği süreyle sınırlı olmak şartıyla, yapmış olduğu yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde; ulaşım, konaklama, yemek gibi harcamalara ait giderlerin kurum kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, söz konusu harcamaların, Vergi Usul Kanununun 229 ve takip eden ilgili maddelerinde yer alan belgelerden biri ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

  Vergi Usul Kanunu Yönünden

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendinde; vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği hükme bağlanmıştır.

  Belge düzenine ilişkin hükümler ise 227 ile 242 nci maddeleri arasında düzenlemiş olup anılan Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu kayıtların ise aynı Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu v.b. belgelerden herhangi biri ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

  Aynı Kanunun " Tevsiki Zaruri Olmayan Kayıtlar " başlıklı 228 inci maddesinde ise;

  " Aşağıdaki giderler için ispat edici kağıt aranmaz:

  1. Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mutat olmayan müteferrik giderler;

  2. Vesikanın teminine imkan olmayan giderler;

  3. Vergi kanunlarına göre götürü olarak tespit edilen giderler.

  1 ve 2 numaralı fıkralarda yazılı giderlerin gerçek miktarları üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun bulunması şarttır. "

  hükmüne yer verilmek suretiyle bir kısım harcamalar için belgelendirme mecburiyetinin bulunmadığı hususu belirtilmiştir.

  Anılan Kanunun, "Diğer Vesikalar" başlıklı 242 nci maddesi ile de tüccarların, evvelki maddelerin dışında kalan ve bir hüküm ifade eden veya icabında bir hakkın ispatına delil olarak kullanılabilen mukavelename, taahhütname, kefaletname, mahkeme ilamları gibi hukuki vesikalarla ihbarname, karar örnekleri, vergi makbuzları gibi vergi evrakını dosyada muhafaza etmeye mecbur oldukları belirtilmiştir.

  Öte yandan, 204 ve 206 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan mal ve hizmet alımları için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

  Ayrıca, 275 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile taksi işleten mükelleflerden alınan ve tutarı fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin kanuni haddi aşmayan perakende satış fişlerinin de gider belgesi olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür.

  Buna göre, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde; ulaşım, konaklama, yemek gibi harcamalara ait giderlerin kurum kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilinmesi için öncelikle söz konusu harcamaların, Vergi Usul Kanununun 229 ve takip eden ilgili maddelerinde yer alan belgelerden biri ile tevsik edilmesi gerekecektir. Ayrıca, yurt dışı seyahatlerde yapılan harcamalarının gider unsuru olarak dikkate alınabilmesi, söz konusu harcamalar karşılığında yurtdışından alınan belgelerin, hizmetin alındığı ülkede uygulanan vergi mevzuatı çerçevesinde muteber bir belge olarak kabul edilmesi halinde mümkün bulunmaktadır.

  Diğer taraftan, kredi kartı ile gerçekleştirilen harcamalara ilişkin olarak düzenlenen kredi kartı hesap özetleri veya sliplerinin gider belgesi olarak kullanılması da mümkün bulunmamaktadır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  tarkaniz72 bunu beğendi.
  Faşizm konuşma yasağı değil söyleme mecburiyetidir.
  Roland Barthes

 3. #3
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.245
  Alıntı tarkaniz72 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Arkadaşlar müşterim iş amaçlı olarak ....com yabancı siteden istanbulda otel rezervasyonu yaptırmış ve şirket kredi kartı ile almış, (ödeme ...com sitesine yapıldığı için tabi otel bize fatura vermiyor ) bende sadece siteden alınma dekont var fatura yok , bu gideri nasıl işlerim ?
  Sayın tarkaniz72,

  Boşuna üzülüyorsunuz uygulamayı ben size sunayım. ...com yabancı sitesinin iletişim adresini bulun kendileri ile iletişime geçin ve şirket kredi kartı ile yapmış olduğunuz ödemenin belgesini isteyiniz merak etmeyin en geç 15 gün içerisinde tarafınıza ilgili siteden invoice ulaşacaktır.

  Bu durumda gelen faturayı muhasebe kayıtlarınızda satış pazarlama gideri olarak alabilirsiniz.

  Yalnız iletişime geçerken şirket ticari bilgilerinizi kendilerine ulaştırınız.

  İyi Günler,
  tarkaniz72 ve nguroy bunu beğendi.
  Tarafımca yazılan mesajlar şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 4. #4
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410
  Alıntı tarkaniz72 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Arkadaşlar müşterim iş amaçlı olarak ....com yabancı siteden istanbulda otel rezervasyonu yaptırmış ve şirket kredi kartı ile almış, (ödeme ...com sitesine yapıldığı için tabi otel bize fatura vermiyor ) bende sadece siteden alınma dekont var fatura yok , bu gideri nasıl işlerim ?
  Bu işte bir sakatlık var. Otel rezervasyon nerden yapılırsa yapılsın konaklama yapana fatura vermek zorundadır. Talep halinde de faturayı firma ismine kesmeli ve açıklama kısmında da konaklayan kişinin adını yazabilir.
  Otle mail atıp konaklama tarihlerini ve konaklayan kişinin adını belirterek bir fatura kopyasını isteyin. Mutlaka vereceklerdir.
  tarkaniz72 bunu beğendi.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 5. #5
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.245
  Alıntı nguroy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bu işte bir sakatlık var. Otel rezervasyon nerden yapılırsa yapılsın konaklama yapana fatura vermek zorundadır. Talep halinde de faturayı firma ismine kesmeli ve açıklama kısmında da konaklayan kişinin adını yazabilir.
  Otle mail atıp konaklama tarihlerini ve konaklayan kişinin adını belirterek bir fatura kopyasını isteyin. Mutlaka vereceklerdir.
  Sayın Nizam Güroy'un belirttiği gibi de olabilir benim belirttiğim gibi işlemde olabilir ki oluyor görüyoruz.

  Yurtdışı olduğu için fazla diretmeden her nereden faturanızı alıyorsanız bence almaya bakınız.

  Sonuçta muhatap .... com firması otel ile siz iletişime geçmiyorsunuz ödediğiniz tutarda sonuç olarak ... com şirketinin hesabına geçiyor hukuksal olarak otel ile bir hukukunuz yok ne ödemeniz otelin banka hesabına geçiyor nede otel ile iletişiminiz var tamamen sizin ile ...com şirketi arasında tüm işlemler.

  sonuçta otele diretseniz bir şey olmayacak sizden bana bir ödeme gelmedi dese ne yapacaksınız değil mi ?

  İyi Günler,
  tarkaniz72 bunu beğendi.
  Tarafımca yazılan mesajlar şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  785
  biz sadece internet sitesinden bir döküm alıyoruz ve k.kart silipi var elimizde (rezv. numarası ve şirket bilgilerinin olduğu, oteli kullanan kişinin adı, k.kart numarası vs. döküm. burada tutar var artı vergi diye kalem var ama kdv diye belirtmemiş ama belliki kdv çünkü %8) biz otele ödeme yapmıyoruz otel sanırım ...com sitesine fatura kesiyordur.
  saygılar...

 7. #7
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410
  Alıntı tarkaniz72 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  biz sadece internet sitesinden bir döküm alıyoruz ve k.kart silipi var elimizde (rezv. numarası ve şirket bilgilerinin olduğu, oteli kullanan kişinin adı, k.kart numarası vs. döküm. burada tutar var artı vergi diye kalem var ama kdv diye belirtmemiş ama belliki kdv çünkü %8) biz otele ödeme yapmıyoruz otel sanırım ...com sitesine fatura kesiyordur.
  Eh ozaman rezervasyonu yaptırdığınız .. com sitesinden fatura talep ediniz. Daha basit. Vermezse bir daha isteyin. Hatta yine vermezse noterden tebligat gönderin. Mecburen verecektir.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  44
  Alıntı tarkaniz72 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Arkadaşlar müşterim iş amaçlı olarak ....com yabancı siteden istanbulda otel rezervasyonu yaptırmış ve şirket kredi kartı ile almış, (ödeme ...com sitesine yapıldığı için tabi otel bize fatura vermiyor ) bende sadece siteden alınma dekont var fatura yok , bu gideri nasıl işlerim ?
  Bir otel muhasebecisi olarak söylüyorum.

  Konaklama yapılan otel ile irtibata geçin. Faturayı konaklama yapa kişi yada kurum adına kesip kargolayacaktır.

 9. #9
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.245
  Alıntı EypCkmk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bir otel muhasebecisi olarak söylüyorum.

  Konaklama yapılan otel ile irtibata geçin. Faturayı konaklama yapa kişi yada kurum adına kesip kargolayacaktır.
  Sayın EypCkmk,

  Yanlış bir cevap yazmışsınız. Ödemeyi yapan .... com sitesi yani konaklayan kişi yada farklı bir tüzel kişilik konaklama tutarını otele ödememiş dolayısı ile otele ödemeyi yapan ....com şirketine otel fatura düzenlemesi gerekir. Sizin verdiğiniz cevaba göre otel konaklayan ve/veya tüzel kişiliğe fatura düzenlemiş olması durumunda otel düzenleyeceği bu tutarı tahsil etmek isteyecek borç yansıtacak oysaki ödemeyi ...com şirketi yapmıştır faturada bu şirkete düzenlenilmesi gerekir.

  Konaklayan kişiyi misafir gibi düşünün ödemeyi yapanda ...com şirketi.

  İyi Günler,
  tarkaniz72 bunu beğendi.
  Tarafımca yazılan mesajlar şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 10. #10
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410
  Alıntı EypCkmk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bir otel muhasebecisi olarak söylüyorum.

  Konaklama yapılan otel ile irtibata geçin. Faturayı konaklama yapa kişi yada kurum adına kesip kargolayacaktır.
  Evet bende bunu söyledim zaten . .. com aracı kuruluştur. Hizmeti alan kişi veya firma istediği şekilde fatura talep edebilir.
  Turizm ve otelcilik uygulamasında sık kareşılaşılan bir durumdur. Rezervasyon yapılırken, konaklama şartları belirtilir. Örneğin, ödeme müşteri tarafından yapılacak, yahut konaklama ücreti kredi kartı, extralar müşteri tarafından.
  Rezervasyonu yapan ... otele komisyon faturası keser.
  Yahut sn Demiralın belirttiği gibi, fatura .. com adlı aracı kuruluşa kesilir . Aracı kuruluş da konaklamayı talep eden firmaya veya şahsa faturalandırma yapar.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Gider Faturası
  Konu Sahibi emrecnl7 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 24.Nisan.2019, 13:46
 2. Gider Faturası Yansıtma
  Konu Sahibi sturkaslan Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 08.Şubat.2013, 22:13
 3. Yurtdışı otel faturası BA ya girer mi?
  Konu Sahibi eminemm Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 19.Ekim.2011, 10:11
 4. 2006-2008 yıları arasında Otel konaklama faturası alamadım..Şimdi ne yapmam lazı
  Konu Sahibi ATAKAN2009 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 02.Ekim.2010, 01:47
 5. Gider Faturası
  Konu Sahibi deniz_80 Forum KDV
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 11.Nisan.2008, 14:19

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36