Mükellef 2005 4. döneminde gecici vergiyi ödemediğinden gelir vergisi beyannamesindende mahsubu yapılması durumunda 1*1 oranında yani ödemediği vergi oranı kadar ceza kesilmiştir. vergi ziyanı maddesi gereğince .. forum bilgilerine