Yurtdışı harcırah tutarında belirtilen tutarlar neyi ifade eder. Örneğin yurtdışına çıkan ve harcama yapan şirket sahibinin yapmış olduğu harcamaları günlük olarak belirtilen harcırah tutarları üzerinden muhasebeleştirebilir miyiz?