Değerli arkadaşlar;
A bankası tarafından ihraç edilmiş olan 87 gün vadeli Banka Bonosu alınmıştır.
Banka bonosunun açıklamasında Sermaye Şirketleri için % 0 stopaj uygulanması yapılacağı belirtilmektedir.
Banka bonolarının vergiden istisna olmadığını biliyorum, bu konuda yapılmış yeni bir düzenleme var mıdır?