Kurumlar Vergisi’ne ilişkin tasarı Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Böylece, tasarının Meclis tatile girmeden yasalaşması kesinleşti.

ANKARA - Yasayla 1 Ocak 2006’dan geçerli olmak üzere vergi oranı yüzde 20’ye düşürülüyor. Ancak yasa henüz çıkmadığı için martta yüzde 30 olarak vergi ödeyen mükellefler 15 Ağustos’taki ödemede mahsuplaşacak.

Kurumlar vergisi tasarısında, Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler sırasında önemli değişiklikler yapıldı.

Bunlardan ilki iştirak hisseleri alımıyla ilgiliydi. Özelleştirmeleri de yakından ilgilendiren maddeyle, bu alımlarda kredi faiz ödemeleri gider olarak gösterilebilecek. Böylece bu bedelden vergi alınmayacak.

Bir diğer düzenleme ise yapı kooperatiflerine yönelik olarak yapıldı. Yapı kooperatiflerine, her üyeye bir daire verilmesi kaydıyla Kurumlar Vergisi’nden istisna getirildi. Üyelere birden çok daire verilmesi durumunda ise bu istisna kaldırılıyor.

Hükümetin geç kalmakla eleştirildiği vergi oranında yapılan yüzde 10’luk düşüş için ayrıca bir düzenleme yapılmıyor.

Yüzde 20’lik oran 1 Ocak 2006’dan geçerli olacağı için mart ayında yapılan yüzde 30’luk ödemeler için mahsuplaşılacak.

Yani mükellefleri bir sonraki ödeme dönemi olan 15 Ağustos’ta hem yüzde 20 kurumlar vergisi ödeyecek hem de daha önceki ödemeden kaynaklanan yüzde 10’luk farkı devletten alacak


Kaynak: www.NTVMSNBC.com