kamu işçi maaş

Like Tree1Beğeni
 • 1 Post By ferhat

Konu: Yapılmakta Olan Yatırımlar Satışı Hak.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2011
  Mesajlar
  32

  Yapılmakta Olan Yatırımlar Satışı Hak.

  Pvc-Pen işiyle uğraşan bir kurumlar vergisi mükellefimiz, 2010 yılında üretim atölyesi-fabrika olarak kullanmak üzere bina inşaatı yapmaya karar vermiş ve arsasını almış 2011 yılından itibarende bina inşaatını başlatmış. 2014/10. aydan itibarende fabrika olarak kullanmaya başladı ancak daha binanın eksikleri var bir yandan da eksikler gideriliyor o yüzden vergi dairesine bildirimi henüz yapılmadı.

  Binanın şuan itibariyle arsa bedeliyle birlikte 258 no'lu hesapta 655.000 tl maliyeti var.

  Mükellefimiz bugün telefon açtı, binaya 2.800.000,00 TL teklif etmişler ve satmayı düşünüyor. Bizede toplam maliyetimiz nedir, tam fatura kesersek ne kadar vergi öderiz KDV'miz ne çıkar gibi sorular sordu.

  Bende araştırma yapmadan yanlış birşey söylemek istemedim.

  En az 2 yıl elinde bulundurulan taşınmazlar satılırken satış bedelinin % 75 istisna ediliyor diye birşey okudum ancak onunda vergi dairesine bildirimi yapıldıktan sonraki 2 yıl sonundaymış sanırım.

  Binanın satışı, KDV'si, kullanılacak hesaplar, kurumlar vergisi hesabı vs. hakkında yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden tşk ederim.


 2. #2
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.459
  Sayın serkan bozdemir

  Sorularla adım,adım gidelim ki böylece hata riskimiz azalmış olsun

  **Pvc-Pen işiyle uğraşan bir kurumlar vergisi mükellefimiz, 2010 yılında üretim atölyesi-fabrika olarak kullanmak üzere bina inşaatı yapmaya karar vermiş ve arsasını almış 2011 yılından itibarende bina inşaatını başlatmış. 2014/10. aydan itibarende fabrika olarak kullanmaya başladı ancak daha binanın eksikleri var bir yandan da eksikler gideriliyor o yüzden vergi dairesine bildirimi henüz yapılmadı.

  --Burda arsasını almış derken bu arsa bilançoda kayıtlı mı ? Ben kayıtlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapılan maliyetler 258-Yapılmakta olan

  Yatırımlar hesabında toplanmış .

  **Binanın şuan itibariyle arsa bedeliyle birlikte 258 no'lu hesapta 655.000 tl maliyeti var.

  -- Olabilir. Daha sonra inşaat tamamlanınca 252-Binalar hesabına alınacak

  **Mükellefimiz bugün telefon açtı, binaya 2.800.000,00 TL teklif etmişler ve satmayı düşünüyor.

  --Hayırlı olsun.

  **Bize de toplam maliyetimiz nedir, tam fatura kesersek ne kadar vergi öderiz KDV'miz ne çıkar gibi sorular sordu. Bende araştırma yapmadan yanlış birşey söylemek istemedim.

  --Eğer ek maliyet çıkmayacaksa şu anda 655.000.-tl gözüküyor. Bu rakamı 2.800.000,00.-TL'den düşersek 2.145.000,00.-tl kalıyor. Başka Giderleri ve

  Geçmiş Yıl Zararları diğer ek maliyetleri saymazsak yani göz ardı edersek 2.145.000,00.-TL'nin %20 429.000..-TL Vergi çıkar . 504.000.00.-TL'de Kdv

  (2.800.000,00.-*% 18)

  **En az 2 yıl elinde bulundurulan taşınmazlar satılırken satış bedelinin % 75 istisna ediliyor diye birşey okudum ancak onunda vergi dairesine bildirimi yapıldıktan sonraki 2 yıl sonundaymış sanırım.

  --Vergi Dairesine böyle bir bildirim yok. Ancak, arsa üzerinde inşa edilen ve aktife kaydedilen binanın, kurum adına tapuya tescil edilerek satılması halinde, satılan binanın iki yıllık aktifte bulundurulma süresinin başlangıç tarihi olarak, inşaatın tamamlandığı ve bina olarak kullanılmaya başlandığı tarih esas alınacaktır."

  Bu konuda verilen aşağıdaki özelge beni dorular niteliktedir.

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü
  TARİH : 12.01.2011
  SAYI : B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-31
  KONU : Şirket aktifinde iki yıldan fazla kayıtlı arsa üzerine yapılan binanın cins tahsisi yapıldıktan sonra satılması halinde Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunu karşısındaki durumu Hk.
  İLGİ: …İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, faaliyet konusu metal enjeksiyon olan şirketinizin, organize sanayi bölgesinde bulunan ve 27.08.2008 tarihinde satın alarak iki tam yıldan fazla süredir aktifinde bulundurduğu arsa üzerine yapımına başlanan ve henüz tamamlanmamış olan binanın, organize sanayi bölgelerinde binaların cins tashihi yapıldıktan sonra satış şartı nedeniyle, fiili satışını cins tashihinden sonra gerçekleştireceği belirtilerek satıştan elde edilen kazancın arsa payına düşen kısmının kurumlar vergisi ile katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "İstisnalar" başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde;
  • "Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmının kurumlar vergisinden istisna olduğu bu istisnanın, satışın yapıldığı dönemde uygulanacağı ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmının satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulacağı, satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesinin şart olduğu, bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziya uğramış sayılacağı"

  Hükme bağlanmıştır.1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin; "5.6.2.2.1. Taşınmazlar" başlıklı bölümünde;
  • "İstisnaya konu edilebilecek taşınmazlar tanımlanmış ve elden çıkarılacak taşınmazlardan doğacak kazancın, bu istisna uygulamasına konu olabilmesi için taşınmazın Türk Medeni Kanununun 705. maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilmiş olması gerektiği"

  Açıklanmıştır.Anılan Tebliğin "5.6.2.3.1.3. İnşa halindeki binalarda 2 yıllık sürenin tespiti" başlıklı bölümünde de;
   • "Kurumlar tarafından, inşaatı henüz tamamlanmayan, fiilen kullanma imkanı da bulunmayan binaların satılması halinde; kurum aktifinde iki tam yıl kayıtlı olması koşuluyla, sadece binanın arsasının satış kazancına tekabül eden kısmı kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

  Ancak, arsa üzerinde inşa edilen ve aktife kaydedilen binanın, kurum adına tapuya tescil edilerek satılması halinde, satılan binanın iki yıllık aktifte bulundurulma süresinin başlangıç tarihi olarak, inşaatın tamamlandığı ve bina olarak kullanılmaya başlandığı tarih esas alınacaktır."Açıklamalarına yer verilmiştir.Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirket aktifinde iki yıldan fazla kayıtlı bulunan arsa üzerine yapılan bina; inşaatı tamamlanarak, cins tashihi yapıldıktan sonra fiilen satılacağından, satıştan elde edilecek kazancın % 75 inin kurumlar vergisinden istisna olabilmesi için, satışı yapılan binanın en az iki yıl şirket aktifine kayıtlı olması gerekmekte olup, arsaya ilişkin herhangi bir istisna söz konusu değildir. Aktife kayıtlı bulundurma süresinin başlangıç tarihi olarak ise inşaatın tamamlandığı ve bina olarak kullanılmaya başlandığı tarih esas alınacaktır.KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN3065 sayılı KDVK.nun 1/1. maddesi ile;
  • "Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu"

  Hüküm altına alınmıştır.Aynı Kanunun 5615 sayılı Kanunla değişik 17/4-r maddesinde ise;
  • "Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerinin KDV'den istisna olduğu, istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimlerinin ise istisna kapsamında yer almadığı, istisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınacağı"

  Hükme bağlanmıştır.Söz konusu istisnanın uygulanabilmesinin temel şartı, satışa konu edilecek gayrimenkullerin asgari iki tam yıl (730 gün) kurumun aktifinde yer alması, bir başka deyişle, kurumun bu taşınmazlara iki yıl süre ile bilfiil sahip olmasıdır.Buna göre, faaliyet konusu taşınmaz ticareti olmayan şirketinizin organize sanayi bölgesindeki söz konusu arsa üzerine yapmış olduğu binanın arsa payına düşen kısmının, inşaatın tamamlanarak, cins tashihi yapıldıktan sonra fiilen satılması durumunda, satışı yapılan binanın en az iki tam yıl (730 gün) şirket aktifinde kayıtlı olması halinde KDV Kanununun 17/4-r maddesinde yer alan istisna hükmünden yararlanması mümkün olacaktır.Öte yandan, organize sanayi bölgesinde bulunan arsanın tapuda şirket adına tescil edilmemesi nedeniyle, söz konusu arsanın satışının ise KDV Kanununun 17/4-r maddesinde yer alan istisna hükmünden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.

  **Binanın satışı, KDV'si, kullanılacak hesaplar, kurumlar vergisi hesabı vs.


  _______________________________________________ /__________________________________________________ ____

  252-Binalar (B) 655.000,00

  258-Yap.Olan Yat.Hs (A) 655.000,00

  ______________________________________________/__________________________________________________ ______

  Not: (Binayı başka maliyeti olmadığını varsayarak) ilgili hesap alınması


  _____________________________________________/__________________________________________________ ________

  102-Bankalar (B) 3.304.000,00
  252-Binalar (A) 655.000,00.-

  391-Hes.Kdv (A) 504.000,00.-

  679-Diğ.Olg.Dışı G/K (A) 2.145.000,00.-

  _______________________________________/_________________________________________________


  Not: Vergi Hesaplamaları sadece bu işlemler göz önüne alınarak yapılmıştır. Eğer arsanın üzerine bina yağpıldıktan ve tapuda cins tashihi yapıldıktan

  şirket aktifinde kaldıktan sonra satılırsa 3065 sayılı KDV Kanunun 17/4-r bendine göre kdv hesaplanmaz. Kurumlar Vergisi Kanunu 5/1-e göre kazancın

  % 75 istisna olur.


  __________________________________________________ _/__________________________________________________ __

  679-Diğ.Olg.G/K (B) 1.608.750,00

  549-Özel Fonlar (A) 1.608.750,00

  __________________________________________/__________________________________________________ _______


  Not: Burada önemli olan bu istisnadan faydalanırken diğer şartların da yerine getirilmesi gerekir. Örneğin satış bedelinin izleyen 2 yılın sonuna kadar

  tahsil edilmesi, Özel fondaki rakamın 5 yıl süre ile kalması veya sermayeye ilave edilmesi v.b. aksi takdirde yani bu şartların ihlalinde ziyaa uğratılan

  vergi gecikme zammı ve cezası ile birlikte ödenir
  ugurcadir bunu beğendi.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yapılmakta Olan Yatırımlar Kkeg
  Konu Sahibi cetvel Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 16.Ağustos.2014, 00:47
 2. Yapılmakta olan yatırımlar
  Konu Sahibi ELENOR Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 24.Mart.2012, 23:01
 3. Yapılmakta Olan Yatırımlar
  Konu Sahibi alper Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 11.Ocak.2011, 16:27
 4. 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar ?
  Konu Sahibi ZİNDAN Forum Konu Dışı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 09.Kasım.2006, 08:41
 5. yapılmakta olan yatırımlar
  Konu Sahibi ERCAN74 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 10.Nisan.2006, 10:02

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36