Merhaba ,

Geçici vergiye istinaden yaptığım/yapacağım kayıtlar aşağıda yer almaktadır. Hata yaptığım bir yer var mıdır? Yardımcı olursanız sevinirim

HESAP KODU HESAP İSMİ TRL BORÇ TRL ALACAK TRL BORÇ BAKİYE TRL ALACAK BAKİYE
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 70.324,04 0,00 70.324,04 0,00
580.01 Geçmiş Yıl Zararları 70.324,04 0,00 70.324,04 0,00
580.01.001 Geçmiş Yıl Zararları 2011 11.714,23 0,00 11.714,23 0,00
580.01.002 Geçmiş Yıl Zararları 2012 15.042,30 0,00 15.042,30 0,00
580.01.003 Geçmiş Yıl Zararları 2013 43.567,51 0,00 43.567,51 0,00

580.01.003 hesabının detayında 41.064 TL KKEG olduğu için geçmiş yıl zararı 2.503,51.-TL ‘dir. Bu durumda toplamda 29.260,04.-TL geçmiş yıl zararı sözkonusudur.
2014 yılı dönem net karı = 54.784,90.-TL
2014 yılına ilişkin KKEG bulunmamaktadır. Bu nedenle Ticari Kar=Mali Kar olmaktadır.
Kardan mahsup edilecek geçmiş yıl zararları
2011 yılı 11.714,23
2012 yılı 15.042,30
2013 yılı 2.503,51
--------------------------------------------------------
Toplam Zarar 29.260,04.-TL

Geçici Vergi Matrahı = 54.784,90. -29.260,04. = 25.524,86.-TL
Geçici Vergi = 25.524,86 * 0,20 = 5.104,97.-TL

Buna istinaden yapılan son kayıtlar;
----------------------------------------------31.12.2014------------------------------------------
691.01.101 Kurumlar Vergisi Karşılığı(-) 5.104,97
370.01.101 Kurumlar Vergisi 5.104,97
----------------------------------------------31.12.2014------------------------------------------
690.01.001 Dönem Karı veya Zararı 54.784,90
691.01.101 Kurumlar Vergisi Karşılığı(-) 5.104,97
692.01.001 Dönem Net Karı veya Zararı 20.419,89
580.01.001 Geçmiş Yıl Zararları 2012 11.714,23
580.01.002 Geçmiş Yıl Zararları 2013 15.042,30
580.01.003 Geçmiş Yıl Zararları 2014 2.503,51
----------------------------------------------31.12.2014------------------------------------------
692.01.001 Dönem Net Karı veya Zararı 20.419,89
590 Dönem Net Kârı Hesabı 20.419,89
----------------------------------------------01.01.2015------------------------------------------
590 Dönem Net Kârı Hesabı 20.419,89
570.01.002 Geçmiş Yıl Karları 2014 20.419,89
----------------------------------------------30.04.2015------------------------------------------
370.01.101 Kurumlar Vergisi 5.104,97
360.03.101 Peşin Ödenecek Kurum Geçici Vergi 5.104,97
---------------------------------------------------/---------------------------------------------------