Yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişi müşteriler için verilen mühendislik hizmetinin fiilen sunulması ve şartların da sağlanması kaydıyla, söz konusu mühendislik hizmeti nedeniyle 15.06.2012 tarihinden itibaren elde edilen kazançların % 50'si, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre geçici vergi döneminde de uygulanmak üzere kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilir.