kamu işçi maaş

Konu: Kamuya Ait Şirketlerde Kar Dağıtımında Stopaj

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  175

  Kamuya Ait Şirketlerde Kar Dağıtımında Stopaj

  Değerli arkadaşlar
  Hisselerinin tamamı Belediye ve İl Özel İdaresine ait olan bir şirkette Kâr Dağıtımında Stopaj uygulanmalı mıdır? Teşekkürler.


 2. #2
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.448
  Dar Mükellef kurum ile Kurumlar Vergisinden muaf tam mükellef kurumlar taraftan, dar mükellef dar mükelleflere dağıtılan kar payları kurumlara veya kurum statüsünde olup, Kurumlar Vergisi Kanunu veya özel kanunlarla kurumlara dağıtılan Gelir Vergisi Kanununun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (1),(2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kar payları üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca vergi kesintisi yapılacaktır. Söz konusu fıkra aynen aşağıdaki gibidir.

  “ (3) Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) ve Gelir Vergisi Kanunun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3)numaralı bentlerinde sayılan kar payları üzerinden bu Kanunun 15’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç olmak üzere %15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır.”

  Bakanlar Kuruluna tanınan yetkiye istinaden 03.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009/ 14593 sayılı BKK ile kar dağıtımına bağlı stopaj oranı %15 olarak belirlenmiştir.

  Ancak tam mükellef kurumlarca karın sermayeye eklenmesi halinde bu işlem kar dağıtımı olarak kabul edilmediğinden ilgili yıl karının sermayeye eklenmesi nedeniyle, dar mükellef kurum veya kurumlar vergisinden muaf tutulmuş bulunan yabancı kurum ortaklara dağıtılan bedelsiz hisseler nedeniyle ortağa kar dağıtımı yapılmış kabul edilmeyerek, vergi tevkifatı yapılmayacaktır.

  Ancak tam mükellef kurumların Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla faaliyette bulunan tam mükellef statüsündeki ortaklarına dağıtmış oldukları kar payları üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30’uncu maddesine göre vergi tevkifatı yapılmayacaktır. Böylece tam mükellef kurum ortaklar ile Türkiye’de işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla faaliyette bulunan mükellefler arasında eşitlik sağlanmıştır.

  Kaynak: YMM Hayrullah Doğan

 3. #3
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.464
  Sayın Calculator,

  Sevgili ferhat, evet stopaj yapılmaz ancak bu 30. madde kapsamına girmiyor. Ortaklık yapısına göre "İştirak Kazancı" sayılır bu nedenle de bu kar dağıtımı doğrudan KV. yasası 5. Maddesinde sayılan istisna hallerinden olduğu için stopaj yapılmaz.
  Saygılar,
  Kevork Simkeşyan

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  175
  Alıntı ksimkesyan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sayın Calculator,

  Sevgili ferhat, evet stopaj yapılmaz ancak bu 30. madde kapsamına girmiyor. Ortaklık yapısına göre "İştirak Kazancı" sayılır bu nedenle de bu kar dağıtımı doğrudan KV. yasası 5. Maddesinde sayılan istisna hallerinden olduğu için stopaj yapılmaz.
  Teşekkürler Sayın Simkeşyan Bey ve Ferhat Bey.
  Sayın Simkeşyan;
  Sanıyorum siz de Kurumlar Vergisi Kanunu 5. madde 1.bendinde bahsedilen;
  (1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır:
  (6322 sayılı kanunun 34.maddesiyle değişen bent; Yürürlük 15.06.2012)a) Kurumların;
  1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar,

  ibaresinden yola çıkarak GV Stopajı yapılmaması gerektiği görüşündesiniz.

 5. #5
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.464
  Sayın Calculator,

  Cevabımda o maddeden bahsetmiştim. "Ancak bu tür kazançların tabi oldukları" başka statüler var, biraz geniş kapsamlı bir konu.
  Saygılar,
  Kevork Simkeşyan

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  175
  Sayın Simkeşyan
  Gelir Vergisi Kanunu 94.maddesi
  6.bendi doğrultusunda stopaj yapılması gerekebilir mi diye düşünmüştük. bu konudaki görüşünüz nasıldır?
  b)(4842 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle değişen alt bent. Yürürlük; 24.04.2003)i) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.)

 7. #7
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.464
  Sayın Calculator,

  İlgisi yok. Bu madde doğrudan temel ilke olarak "Gerçek Kişiler"e yapılan kar payı dağıtımlarını açıklıyor.
  Saygılar,
  Kevork Simkeşyan

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  175
  Alıntı ksimkesyan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sayın Calculator,

  İlgisi yok. Bu madde doğrudan temel ilke olarak "Gerçek Kişiler"e yapılan kar payı dağıtımlarını açıklıyor.
  Sayın Simkeşyan
  Çok teşekkür ederim ilginize.

 9. #9
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.448
  Alıntı ksimkesyan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sayın Calculator,

  Sevgili ferhat, evet stopaj yapılmaz ancak bu 30. madde kapsamına girmiyor. Ortaklık yapısına göre "İştirak Kazancı" sayılır bu nedenle de bu kar dağıtımı doğrudan KV. yasası 5. Maddesinde sayılan istisna hallerinden olduğu için stopaj yapılmaz.
  Evet bende sana katılıyorum. Ayrıca aşağıdaki bu tablo bize yardımcı olur


  Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Ortaklarına Dağıtılan Kar Paylarında Vergi Tevkifatı Durumu
  Ortağın Hukuki Durumu
  Dağıtılan Kar Payının Tevkifata Tabi Olup Olmadığı
  Tevkifat Oranı
  Tam Mükellef Anonim ve Limited Şirket
  Tam mükellef şirketlere dağıtılan kar payları, kurum kazancına dahil olup, iştirak kazancı istisnasından yararlanacaktır. Ancak bu kurumlar dağıtılan kar payından stopaj yapılmayacak.
  Tevkifat Yok
  Kollektif Şirket
  Dağıtılacak kar payı, GVK’nın (94-6/b-i) maddesine göre %15 tevkifata tabidir.
  %15
  Adi Ortaklık
  Dağıtılan kar payı, GVK / 94 – 6/i) maddesine göre %15 tevkifata tabidir.
  %15
  Vergi Mükellefi Olan İktisadi Kamu Müessesesi
  Dağıtılan kar payı, iktisadi kamu müessesi için iştirak kazancıdır. Kar dağıtımına bağlı tevkifat yapılmayacaktır. Kurum iştirak kazancı istisnasından yararlanır.
  Tevkifat Yok
  Vergi Mükellefi Olmayan Kamu Kuruluşları
  Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi olmayanlara dağıtılan kar payı (GVK/94-6-b/i) maddesine göre tevkifata tabidir.
  %15
  Tam Mükellef Gerçek Kişiler
  Tam mükellef gerçek kişiye dağıtılan kar payı, (GVK/94-6-b/i) maddesine göre %15 tevkifata tabidir.
  %15
  Dar Mükellef Gerçek Kişiler
  Dar mükellef gerçek kişiye dağıtılan kar payı (GVK/94-6-b/ii) maddesine göre tevkifata tabidir.
  %15
  Dernek ve Vakıflar
  Kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar dahil tüm dernek ve vakıflara dağıtılan kar payları (GVK/94-6-b/i) maddesine göre %15 tevkifata tabidir.
  %15
  Türkiye’de Şube ve İşyeri Olmayan Dar Mükellef
  Türkiye’de şubesi olmayan dar mükellef kurumlara dağıtılan kar payları, Kurumlar Vergisi Kanununun 30/3’üncü maddesine göre tevkifata tabidir.
  %15
  Türkiye’de Şube Aracılığıyla Kazanç Elde Eden Dar Mükellef
  Dar mükellef kurumunu Türkiye’deki şubesine dağıtılan kar payı vergi tevkifatına tabi tutulmayacak.
  Tevkifat Yok
  Gelir Vergisinden Muaf Olan Dar Mükellef
  Gelir Vergisinden muaf tutulmuş bulunan dar mükellef gerçek kişilere dağıtılan kar payları (GVK/94-6/b-ii) maddesine göre tevkifata tabidir.
  %15
  Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefi Olmayanlar
  Gelir veya kurumlar vergisinin mevzuna girmeyenlere dağıtılan kar payılarından (GVK/94-6/i) maddesine göre tevkifat yapılacaktır.
  %15

 10. #10
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410
  Alıntı calculator Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Değerli arkadaşlar
  Hisselerinin tamamı Belediye ve İl Özel İdaresine ait olan bir şirkette Kâr Dağıtımında Stopaj uygulanmalı mıdır? Teşekkürler.

  Bu idare acaba vergi mükellefi mi? yoksa sn Ferhatın listesinde de belirtildği gibi "vergi Mükellefi olmayan kamu kurumu é niteliğinde mi.??
  Buna göre eğer vergi mükellefi değilse stopaj yapılacak. Mükellef ise yapılmayacak demektir.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kar Dağıtımında Stopaj
  Konu Sahibi hhk3881 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 09.Ekim.2013, 11:51
 2. Kar Dağıtımında Stopaj Uygulaması Hakkında Yardım.
  Konu Sahibi Tahsin Kurt Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 22.Aralık.2009, 18:04
 3. Şirketlerde Kasa'daki Paraya Stopaj Uygulanırmı?
  Konu Sahibi İSMAİLYK Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 26.Şubat.2007, 15:07
 4. Kar Dağıtımında Stopaj Oranı Arttı..
  Konu Sahibi M.Hayri ANDAÇ Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 01.Ağustos.2006, 10:24
 5. Kar Dağıtımında İlgili Stopaj Hesabı
  Konu Sahibi tolona Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Şubat.2006, 16:23

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36