Sayın Uzman Arkadaşlarım,

Son 5 yıl için kira beyannamesi vermediğimi için tarafıma ceza kesildi. Uşlamşa komisyonu toplamda 2250 Tl gibi bir bedel tespit ederek 02 Mayıs 2015'e kadar ödememi istediler. Bundan beş yıl evvel bir ev sahibi oldum ve 300 TL ile kiraya verdim. Kendim ise başka bir ilçede 400 TL bedel ile kirada oturuyorum. Bu durumda benim iki soruya yanıt bulmam gerekiyor.
1-) Uşlaşma komisyonunun tespit ettiği rakamı ödemek zorundamıyım?
2-) Eğer farklı bir yöntem ile bu cezadan kurtulmam mümkünse,izlemem gereken prosedürler nelerdir?

Saygılarımla.