2015 yılında işten çıkarılan ve peşin ödenen ihbar tazminat i % 27 vergi dilimi den yapıldı. Tabi bu arada dava açıldı ve 2016 yılında tamamlandı . mahkeme en son ücretinden yanı zamli brutten tekrar ödenmesine karar verdi. Vergi dilimi kac tan olacak ve aradaki fark nasıl hesaplanir. Eski ve yeni. Hesap nasıl.