kamu işçi maaş

Konu: Stajyer Öğrenci Ücretleri

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  362

  Stajyer Öğrenci Ücretleri

  Bilindiği üzere 3308 sayılı kanunun 25. maddesinde;

  aday çırak, çırak ve şirketlerde çalışan stajyer öğrencilere yaşlarına uygun asgari ücretin % 30'undan düşük ücret ödenenmiyeceği hüküm altına alınmıştır. Yine aynı maddede bu ücretlerin her türlü vergiden muaf olduğu belirtilmektedir.

  Ancak, GVK'nın 23. maddesinin 12. bendinde "3308 sayılı kanuna tabi çırakların asgari ücrete kadar olan ücretleri gelir vergisinden istisnadır" denilmektedir.

  Takıldığım konu,

  1. GVK'na göre 3308 sayılı kanuna tabi olan diğer kişilerin ( aday çırak ve stajyer öğrenci ) ücretleri ne olursa olsun vergiye mi tabi ?
  2. 3308 sayılı kanuna tabi tüm kişilerin asgari ücreti aşan ücretleri vergiye tabi mi ?

  Herşey, birşey olmadan önce hiçbirşeydi.

 2. #2
  Tamer Başkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tamer Başkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  2.171

  Stajyer öğrenci ücretleri

  Merhaba,
  2. soru ile 1. sorunun doğru cevabını vermişsin.

  Çalıştırılan satjyere ödenen ücret eğer asgari ücreti aşmıyorsa vergi kesintisi yapılmayacak aksi takdirde aşan kısım üzerinden vergi kesintisi yapılacaktır.
  [u]Saygılarımla,[/u]<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe. (Sn.Onursal Taştan&#39;a bu güzel cümle için Teşekkürlerimle)<br />[flash=500,35]http://www.alomaliye.com/forum/kurallar.swf[/flash]<br /><br />http://www.alomaliye.com/

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  362

  Stajyer öğrenci ücretleri

  Vurgulamak istediğim,

  GVK'da sadece çıraktan bahsediliyor. Buradan da sanki çırak olmayanlara (aday çırak ve stajyer öğrenci) ödenen ücretlerin tutarı ne olursa olsun vergiye tabi tutulacakmış gibi bir anlam çıkıyor.
  Herşey, birşey olmadan önce hiçbirşeydi.

 4. #4
  Tamer Başkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tamer Başkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  2.171

  Stajyer öğrenci ücretleri

  Merhaba,
  Stajyer ve Aday Çıraklarda 3308 sayılı kanun kapsamında çalıştığı, ve GVK 23/12 maddesi doğrudan 3308 sayılı kanunu referans aldığı için rahat ol. Eğer staj yapan personeliniz varsa vergi kesintisi yapmayın.
  [u]Saygılarımla,[/u]<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe. (Sn.Onursal Taştan&#39;a bu güzel cümle için Teşekkürlerimle)<br />[flash=500,35]http://www.alomaliye.com/forum/kurallar.swf[/flash]<br /><br />http://www.alomaliye.com/

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Nisan.2009
  Mesajlar
  1

  Ynt: Stajyer Öğrenci Ücretleri

  MERHABA.şirketlerde çalışan 18 yaşından büyük stajer öğrencilere verilmesi gereken ücret brüt asgari ücret üzerinden mi %30 düşülerek hesaplanıyo yoksa net asgari ücret üzerinden mi hesaplanıyo?

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Stajyer Öğrenci Ücretleri

  Sayın Üye,
  Stajyer öğrencilere verilecek ücret Brüt asgari ücretin %30 şeklinde ödeniyor.
  Örnek yaparsak;
  16 Yaşından Büyükler için
  666*30/100= 199,80 TL Ücret Ödeyeceksiniz.
  Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır

  MESLEKÎ EĞİTİM KANUNU
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Ücret, Sosyal Güvenlik ve izin
  Ücret ve Sosyal Güvenlik

  Madde 25 - Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencile-
  re ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi
  veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile
  işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme
  ile tespit edilir.Ancak,işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci,aday çırak ve
  çırağa yaşına uygun asgari ücretin % 30`undan aşağı ücret ödenemez.
  Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde
  meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.
  Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müs-
  tesnadır.
  Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere sözleşme-
  nin akdedilmesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazaları ve meslek
  hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümleri uygulanır. Sigorta primleri 1475
  sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesi gereğince bunların yaşına uygun asgari
  ücretin % 50`si üzerinden Bakanlık bütçesine konulan ödenekle karşılanır.
  Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında
  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23,24,35 ve 42 nci maddeleri hükümleri
  uygulanmaz. Ayrıca bunlara aynı Kanuna göre işgöremezlik ödenekleri bağlanacak
  sürekli işgöremezlik gelirine esas olacak günlük kazançların tespitinde sigorta
  primine esas tutulan ücret dikkate alınır
  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Nisan.2006
  Mesajlar
  23

  Ynt: Stajyer Öğrenci Ücretleri

  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  İstanbul Defterdarlığı
  Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

  Sayı : B.07.4.DEF.0.34.ll/GVK-61
  Konu : Staj yapan öğrencilere ödenen ücretlerin gelir vergisine tabi olup, olmadığı hk.

  İLGİ : .............01.2003 tarihli dilekçeniz.  İlgide kayıtlı dilekçenizde, .................... Vergi Dairesi Müdürlüğü?nün ..................... vergi numaralı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuzu, fason tekstil atölyesi olarak çalışmakta olduğunuzu, atölyenizde endüstri meslek lisesine giden öğrencilerin staj yapmak amacıyla haftada üç gün çalıştığını belirterek staj yapan öğrencilere ödediğiniz ücretten gelir vergisi ve fon payı kesintisi yapılıp, yapılmayacağı ile gider yazıp, yazamayacağınız sorulmaktadır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 61.maddesinde; ?Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

  Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı) tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez????? hükmü yer almıştır.

  Öte yandan, aynı Kanunun 94.maddesinde kimlerin tevkifat yapmaya mecbur oldukları sayılmış olup, aynı maddenin 1.bendinde ise ?Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61.madde de yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104. maddelere göre vergi tevkifatı yapılacağı? hükme bağlanmıştır.

  Diğer taraftan Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 13.maddesinde, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu?nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır hükmü yer almıştır. Buna göre kurum kazancının tespitinde Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 14.maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu?nun 40.maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir. Gelir Vergisi Kanunu?nun 40/1.maddesinde ise, ?Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

  Bu hükümlere göre şirketinizce stajyer öğrencilere yapılacak ödemelerin ücret olarak kabul edilmesi ve ücret bordrosu düzenlemek suretiyle Gelir Vergisi Kanunu?nun 94/1.maddesi gereğince tevkifata tabi tutularak vergilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca ücret bordrosunda gösterilen söz konusu ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu?nun 40/1.maddesi hükmü çerçevesinde kurum kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  öğrenci

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Kasım.2009
  Mesajlar
  1

  Ynt: Stajyer Öğrenci Ücretleri

  mrblar benim sorum asgari ücretin %30 una denk gelen yani 207.90 TL lik ücret stajyere ödenecek 30 günlük ücret karşılığımıdır? yani 3 gün işyerinde 2 gün okulda olan bir satjyer en az bu ücreti haketmişmi oluyor?

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: Stajyer Öğrenci Ücretleri

  nasıl düzenlersen bordroyu öyle olur
  ben olsam 30 günlük yaparım
  çokda önemli değil sonuçta ssk ya bildirim yoktur

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Kasım.2009
  Mesajlar
  5

  Ynt: Stajyer Öğrenci Ücretleri

  stajyer öğrenciler okuldaki günleri çalışma günlerinden sayılıyor bu yüzden hesaplama 30 gün üzerinden yapılır...buraya kadar tamam ama eğer öğrenci raporlu veya izinli ise bu günleri ücretinden kesilir mi ? mesela 5 gün raporlu veya izinli ise ücreti 25/30 şeklinde mi hesaplanır yoksa herhangi bir kesinti yapılmadan tam ücret ödenmeye devam mı olunur?bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz?

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Stajyer Öğrenci Hakkında
  Konu Sahibi brandenburger Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 26.Temmuz.2016, 23:07
 2. Stajer Öğrenci Ücretleri Hk.
  Konu Sahibi KRMCNR Forum Diğer Makaleler
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 10.Şubat.2016, 15:29
 3. Stajyer öğrenci
  Konu Sahibi tuba_diki Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 02.Haziran.2011, 10:30
 4. Stajyer Öğrenci Çalıştırma Hk.
  Konu Sahibi ABDULLAHARDA Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 08.Temmuz.2008, 18:09
 5. Stajyer Öğrenci
  Konu Sahibi turka Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 18.Kasım.2005, 17:40

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36