Gider Vergileri Genel Tebliği Seri No 90
29 Mart 2016 tarih itibari ile yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu tebliğe göre özetle Sanayi sicil belgesine haiz üretim işletmlerine ilave alıncak kullanılmamış makine ve teçhizatın banka ve özel finans kurumları tarafından kullanılcak kredilerde mükellef gerekli belgeleri banka nezdine ibrazı halinde birtakım istisnalardan faydalanacağı belirtilmiştir.
Konu üzerine katkı sağlayabilirsiniz.