Arkadaşlar öncelikler hepinize merhaba,ben de bir iktisat öğrencisiyim fakat almış olduğum vergi dersine devamlılılık gösteremedim,çalıştığımdan dolayı.Sorunun çözümünde yardımcı olabilirseniz çok sevineceğim,şimdiden teşekkürler..

İstanbul Holding A.Ş. Romanya mukimi bir firmaya yatırım yapmayı planlamaktadır. Yatırım, Romanya mukimi şirketin hisselerinin %100’ünün satın alınması şeklinde gerçekleşecektir. (Bütün hisselerin değerleri eş değer olarak alınacaktır.)İstanbul Holding, Hedef Şirket’in (Romanya mukimi) hisselerini 2017 yılında satın alacaktır.İstanbul Holding A.Ş. bu yatırımda, takip eden 3 dönem boyunca en yüksek kazancı sağlamayı amaçlamaktadır.Holding yönetimi, hedef şirket tarafından elde edileceği varsayılan kâra dayanarak yatırımın kârlılığını gösteren bir model geliştirdi. Yönetimin öngördüğü unsurlardan bir sonraki slaytta bahsedilmektedir.

ROMANYA ROMANYA
Dönem Ticari Kar Kurumlar vergisi %16
2017 10.000,00$ Kar Dağıtım Stopajı(Türkiye'ye) %15
2018 50.000,00$ Taşınabilir geçmiş yıl zararları 7 yıl
2019 40.000,00$
Vergi Zararları
2007 50.000,00$
2011 60.000,00$

Ek bilgi:
Geçmiş yıl zararları, her yasal mevzuatta belirtilen yıllar süresince kullanılabilir. Kâr dağıtımları stopaja tâbidir (devletlerin aralarındaki antlaşmalara göre değişir.Geçmiş yıllara ait ticari zararlar mahsup edilmeden kâr dağıtımı yapılamaz. *Ticari kar=Vergi matrahı olarak varsayılmıştır.**Ticari zarar bulunmadığı varsayılmıştır.

Yukarıdaki bilgilere dayanarak, İstanbul Holding A.Ş.’nin Romanya’dan elde edeceği kazancı bulunuz ve tabloyu doldurunuz.


ROMANYA 2017 2018 2019 Türkiye'nin 3 yılda elde edeceği kazanç?
VERGİ MATRAHI Toplam vergi yükü?
KURUMLAR VERGİSİ
DAĞITILABİLİR TEMETTÜ
STOPAJ

TÜRKİYE
VERGİ MATRAHI
KURUMLAR VERGİSİ
STOPAJ
TOPLAM VERGİ YÜKÜ

Notlar:
2007 geçmiş yıl zararları (Taşınabilir GYZ 7 yıl olduğundan) kullanılamamaktadır.
2011 geçmiş yıl zararları 2017 ve 2018 yıllarında mahsup edildiğinden Romanya Kurumlar Vergisi Matrahı 0’dır.
Romanya’da dağıtılan temettüler ile ilgili KVK 5/1-b maddesi gereğince iştirak kazançları istisnasından faydalanıldığı varsayılmaktadır. İstisna şartları;
%10 iştirak etme,
1 yıl elde tutma,
Efektif %15 vergilendirilmek,
Elde edilen karın Türkiye’ye transferi