İki şirket konsorsiyum oluşturarak bir işe teklif verip ihaleyi almışlardır
bu ihale den doğacak vergilendirme nasıl ve ne zaman tahakkuk ettirilip ödenecektir.