helen işyerimizde çalışan askerlik borçlanma primini defaten tek seferde kuruma ödeyen şahıs ödemeye ait belgeyi işverenine ibraz ettikten sonra bu prim tutarınca vergi matrahında indirim uygulanacak mıdır? ve ödemenin yapılmasından sonra takip eden ayın bordrosunda bu indirimin gösterilme zorunluluğu nedir? Diğer ayların bordrosuna kayma yapılabilirmi? Bu işcimiz henüz emeklilik için bir başvuruda bulunmamıştır.