kamu işçi maaş

Konu: Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılması

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2014
  Mesajlar
  99

  Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılması

  Merhaba Sayın forum üyeleri,

  12.ayda sigorta çıkışı yapılan bir personelimizin kıdem tazminatı net olarak hesaplanmıştır. Ödemesini 2017 yılında yapacağımız için 2016 yılına karşılık ayırma kaydı yaptık.

  (B)740 - PERSONEL TAZMİNAT GİDERLERİ (BRÜT)
  (A) 472 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIK KAYDI
  - 15.12.2016 -

  (B) 950 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIK AYRILMASI
  (A) 951 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIK AYRILMASI
  - 15.12.2016 -

  2017 yılında ödemeyi yapacağımız tarihte yapacağım kayıt şudur.


  (B) 472 - KIDEM TAZ. KARŞILIĞI KISA VADEYE ÇEKİLMESİ
  (A) 372 - KIDEM TAZ. KARŞ. KISA VADEYE ÇEKİLMESİ
  -31.01.2017-

  (B) 372 - KIDEM TAZMİNATI BRÜT ÖDEMESİ
  (A) 335 - KIDEM TAZMİNATI NET ÖDEMESİ (PERSONEL ALACAĞI)
  (A) 360 - KIDEM TAZMİNATI DAMGA VERGİSİ
  - 31.01.2017 -

  (B) 335 - KIDEM TAZMİNATI BANKA YOLUYLA ÖDENMESİ
  (A) 102 - KIDEM TAZMİNATI BANKA YOLUYLA ÖDENMESİ
  - 31.01.2017 -

  Sormak istediğim şu ki 2016 yılında 950-951 nazım hesaplara yapmış olduğum kaydı 2016/4. dönem geçici vergide ''kanunen kabul edilmeyen giderler''
  satırına ekleyecek miyim?

  Tecrübesizim,sormuş olduğum soruda bir yanlışlık varsa affınıza sığınıyor iyi günler diliyorum.


 2. #2
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.473
  Sayın greatviper,

  TDHP içinde bulunan hesapların adından hareketle kayıt yapmışsınız. Ancak bu hesapların açıklamalarına baksaydınız yanlışınızı görürdünüz. Asıl yada temel kural olan "Özün Önceliği" unutulmuş.

  Kıdem tazminatı hakkı doğmuş burada bir sıkıntı yok öyleyse;


  740 Ücretler
  ........381 Gider Tahakkukları
  ........360 DV Kesintisi

  kaydı yapmalıydınız.

  Ödendiğinde ise;

  381 Gider Tahakkukları
  ......102 Bankalar.

  Yani konunun yıl atlaması önemli değil dahası zamana bağlı da değil. ( Bu durumun çok uzun süreli olacağı ihtimali varsa ki pek olur değil 481 hesap da kullanılabilinir) diğer hiçbir kayda gerek yok. Bu madde için ( ücretler ) de dahil olmak üzere literatürde 335 hesap öneriliyor ancak TDHP ruhuna da aykırı bu durum. Evet bu ödemenin 335 hesap ile ilgisi var ancak şarta bağlı. eğer 30 gün içinde bu ödemeyi yapmazsanız o zaman Borçlar Yasası çerçevesindeki bir borç/alacağa dönüşür ve "Personele Borç" haline o zaman dönüşür. Böyle bir durum oluşursa;

  381 Gider Tahakkukları
  .....335 Personele Borçlar.

  kaydını yaparsınız.
  Saygılar,
  Kevork Simkeşyan

 3. #3
  şeref aydemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  şeref aydemir isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Mesajlar
  4.740
  Alıntı ksimkesyan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  eğer 30 gün içinde bu ödemeyi yapmazsanız o zaman Borçlar Yasası çerçevesindeki bir borç/alacağa dönüşür ve "Personele Borç" haline o zaman dönüşür. Böyle bir durum oluşursa;
  Sn.Kevork
  Yanlış anlamıyorsam;
  (ben muhasebeci değilim,bu konudaki muhasibi uygulamayı da bilmem)
  Bilgi amaçlı soruyorum;
  bu konuda "borcun alacağı dönüşmesi" durumu,k.tazminatı doğmadan dönüşebilir mi? başka bir ifadeyle k.tazminatı hak edilecek şekilde sözleşme feshedildikten sonra k.tazminatı doğup,bu durum işveren açısından borç,işci yönünden alacak hükmüne dönüşmeden,bahsettiğiniz uygulamaya göre borç/ alacağa nasıl dönüşebilir?
  Bilgilendirirseniz,öğrenmiş oluruz.
  Teşekkürler...

 4. #4
  bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  bulent249 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  3.799
  Kıdem tazminatı ödendiği dönemde gider yazılabilir. Tahakkukta buna dikkat etmek gerekir.

 5. #5
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503
  Sayın greatviper

  GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6'ncı maddesinin birinci fıkrasıyla kurumlarvergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerindenhesaplanacağı belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde GelirVergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8'incimaddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40'ıncı maddesinde yer alan giderlerindirilebilecektir. Gelir Vergisi Kanununun 37'nci maddesinde ticari kazancın tarifi yapılarak her türlü ticarive sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu, 40'ıncı maddesinin birinci fıkrasının(3) numaralı bendinde ise, işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye, ilama veya kanun emrineistinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların ticari kazancın tespitinde gider olarak indirileceğihükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 61'inci maddesinde; ücretin, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarakçalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilenmenfaatler olduğu, ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat,zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmişolmasının veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesişeklinde tayin edilmiş bulunmasının onun mahiyetini değiştirmeyeceği, yine bu Kanunun 25'incimaddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi ile 1475 sayılı İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İşKanununa göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Basın MesleğindeÇalışanlar ile Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Kanununa göre ödenen kıdemtazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarlarının (hizmet ifa etmeksizin ödenenücretler tazminat sayılmaz) gelir vergisinden müstesna olacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanunun 94'üncü maddesinde, vergi tevkifatı yapmakla yükümlü kişiler ve kurumlarbelirlenerek vergi tevkifatına tabi olan kazanç ve iratlar bentler halinde sıralanmış, maddeninbirinci fıkrasının (1) numaralı bendinde hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61'nci maddedeyazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104'üncü maddelerinegöre istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben ödemeyi yapanlar veya menfaati sağlayanlartarafından tevkifat yapılacağı, 96'ncı maddesinde, vergi tevkifatının 94 üncü madde kapsamınagiren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı, bu maddede geçen hesaben ödemedeyiminin, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçludurumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade ettiği, 98'inci maddesinde de, 94'üncü maddegereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkukettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri, ertesi ayın yirmi üçüncü günüakşamına kadar ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeyemecbur oldukları hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanununun 120'nci maddesinde; ''25.8.1971 tarihli ve 1475sayılı İş Kanununun 14'üncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.'' hükmü yeralmakta olup işçinin ya da çalışanın kıdem tazminatı almaya hak kazanabilme şartlarınındüzenlendiği 1475 sayılı İş Kanununun 14'üncü maddesinde ise;

  ''Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:

  1. İşveren tarafından bu Kanunun 24 üncü maddesinin II numaralı bendinde gösterilensebepler dışında,
  2. İşçi tarafından bu Kanunun 25 inci maddesi uyarınca,
  3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,
  4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veyamalullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;
  5. 506 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) altbentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun geçici 81'incimaddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme günsayısını tamamlayarak kendi istekleriyle işten ayrılmaları nedeniyle, Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sonaerdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibarenhizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarındakıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

  Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleri ile belirlenen kıdem tazminatlarının yıllıkmiktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. EmekliSandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesinigeçemez hükmüne yer verilmiştir. Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre en yüksek gösterge ve ekgöstergeden aylık ödemesi Başbakanlık Müsteşarına yapılmaktadır. Buna göre, kıdem tazminatınıntavanı Başbakanlık Müsteşarına ödenecek emekli ikramiyesi tutarı kadardır.

  Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; kıdem ve ihbar tazminatının giderkaydı konusunda Gelir Vergisi Kanununun 40'ıncı maddesinde özel bir hüküm olmamakla birliktemaddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi çerçevesinde kurum kazancının tespitinde giderolarak indirilebilmesi için İş Kanununa göre işçinin kıdem tazminatına hak kazanması ve hak edilenkıdem tazminatının da işçiye ödenmiş olması gerekir.

  Tahakkuk etmiş olsa da ödenmemiş kıdemtazminatının gider yazılması mümkün değildir.
  Bu nedenle, iş akdinin fesih sözleşmesi ile sona erdirilmesi veya mahkeme kararı dolayısıylaşirketiniz tarafından çalışanlarınıza ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı giderlerinin, yukarıda yeralan hükümler çerçevesinde ödemenin yapıldığı dönemde kurum kazancının tespitinde indirimkonusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

  Ayrıca, söz konusu ödemeler dolayısıyla yapılan vergi tevkifatlarının, Gelir VergisiKanununun 98'inci maddesine istinaden ödemenin yapıldığı ayı takip eden ertesi ayın yirmi üçüncügünü akşamına kadar muhtasar beyanname ile bildirilmesi gerekmektedir. Öte yandan, söz konusu tazminatın 1475 sayılı Kanunun 14'üncü maddesine görehesaplanacak kıdem tazminatına tekabül eden kısmı gelir vergisinden istisna olup, kıdemtazminatının istisnayı aşan kısmı ile ihbar tazminatının tamamı ise Gelir Vergisi Kanununun 61'incimaddesi uyarınca ücret olarak kabul edilecek ve gelir vergisi tevkifatına tabi tutulacaktır.

  SONUÇ :

  Yukarıdaki açıklamalara göre yaptığınız kayıtlar Sevgili dostum kevork'un belirttiği şekilde yapılması durumunda doğrudur. Yani ;

  2016 Yılı kaydı ;

  740 Ücretler
  ........381 Gider Tahakkukları
  ........360 DV Kesintisi

  (B) 950 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIK AYRILMASI
  (A) 951 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIK AYRILMASI

  veya sizin kaydınız

  (B)740 - PERSONEL TAZMİNAT GİDERLERİ (BRÜT)
  (A) 472 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIK KAYDI
  (A) 360 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR (KIDEM TAZ.D.V.)

  (B) 950 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIK AYRILMASI
  (A) 951 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIK AYRILMASI


  2017 yılında ödemeyi yapacağınız tarihte kayıt şudur.


  (B) 472 - KIDEM TAZ. KARŞILIĞI KISA VADEYE ÇEKİLMESİ
  (A) 372 - KIDEM TAZ. KARŞ. KISA VADEYE ÇEKİLMESİ


  (B) 372 - KIDEM TAZMİNATI BRÜT ÖDEMESİ
  (A) 335 - KIDEM TAZMİNATI NET ÖDEMESİ (PERSONEL ALACAĞI)  (B) 335 - KIDEM TAZMİNATI BANKA YOLUYLA ÖDENMESİ
  (A) 102 - KIDEM TAZMİNATI BANKA YOLUYLA ÖDENMESİ


  Ayrıca 2016 yılında 950-951 nazım hesaplara yapmış olduğunuz kaydı 2016/4. dönem geçici vergide ''kanunen kabul edilmeyen giderler''
  satırına ekleyeceksiniz


  S.M.M.M DR. FERHAT SUCU

 6. #6
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.473
  Alıntı şeref aydemir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sn.Kevork
  Yanlış anlamıyorsam;
  (ben muhasebeci değilim,bu konudaki muhasibi uygulamayı da bilmem)
  Bilgi amaçlı soruyorum;
  bu konuda "borcun alacağı dönüşmesi" durumu,k.tazminatı doğmadan dönüşebilir mi? başka bir ifadeyle k.tazminatı hak edilecek şekilde sözleşme feshedildikten sonra k.tazminatı doğup,bu durum işveren açısından borç,işci yönünden alacak hükmüne dönüşmeden,bahsettiğiniz uygulamaya göre borç/ alacağa nasıl dönüşebilir?
  Bilgilendirirseniz,öğrenmiş oluruz.
  Teşekkürler...


  Sayın şeref aydemir,

  Önce bir düzeltme "borcun alacağı dönüşmesi" değil "borç/alacak" yani işverenin borcu işçinin alacağa dolayısıyla TDHP açısında "Personele Borçlar" olur. Soruda Kıdem tazminatı doğduğu zaten var oradan hareket ediyoruz. İşçi gitmiş kıdem tazminatı da hesaplanmış ancak kaydını yapacağız. Onu da anlattım. Biliyorsunuz ücretlerin ( ve bağlı yükümlülüklerin ) belli periyotlarda ve gecikmesiz ödenmesi gerekir. Şirketlerin belirgin periyotları vardır kabul edilebilir. Her ayın 1'i , 5'i veya 31'i gibi ve 381 hesap bu birkaç gün içinde kapanır. Ancak bu süre aşar ve uzarsa artık bir borca dönüşür. Borçlar yasasının hükümleri böyledir. Hukuki olarak yapacakları takip de ancak böyle olabilir. Kıdem tazminatının ( tüm alacakların ) ibrası da 420. madde esasında bu 30 günlük süreye bağlanmış, bu yüzden de 30 günlük süreyi aşarsanız artık ücret ve benzeri olmaktan çıkacaktır.

  Ferhat Kardeşimin açıklamalarına da küçük bir ekleme,

  İlk cevabı yazarken " Sayın greatviper, TDHP içinde bulunan hesapların adından hareketle kayıt yapmışsınız." demiştim.

  Bu kayıtlar şirketlerin gerçek KAR/ZARAR durumunu yansıtmak amacıyla hesaplanan "Kıdem Tazminatı" yükünün hesaplanarak kayıtlara alınması tekniğidir ( Gider kaydının karşılık ayrılarak yapılması ) ve evet hak doğmadığı ve elan ödeme şartı/şartları gerçekleşmediği için de gider kaydı mümkün değildir. Mutabıkım. Ancak sözkonusu olay bu kapsamda değildir. Hak doğmuş ve tahakkuk da fesih tarihinde gider de tahakkuk etmiştir, bu nedenle gider yazılmaması için bir sebep yoktur.

  Gelir vergisi yasasının 40/3 maddesi son dönemlerde "ödeme" kavramı nedeniyle tartışmalara sebep oluyor ancak yıllardır verilen çelişkili özelgeler olduğunu da biliyoruz. Ancak buradaki "ödeme" kavramının NAKTEN olduğunu söylemek mümkün değildir. Böyle olduğunu kabul etmek vergiciliğin ticari ve zirai kazançtavarolan TAHAKKUK esasını temelden zedeler, giderlerin nakten ödenmeden gider yazılamaması gibi bir garabet ortaya çıkar. Ancak gelir ve gider için "nakten veya hesaben" kavramının var olduğunu biliyoruz.

  Tabi muktezalar yanında daha keskin ve en azından yazdıklarımı doğrulayan görüş ve yargı kararları olduğunu da söyleyebilirim.
  Saygılar,
  Kevork Simkeşyan

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mart.2014
  Mesajlar
  99
  Sayın üyeler,
  İlgili kaydı ''http://www.**********.com/yazarlarimiz/erkankipik/002/'' makalesinden örnek alarak kayıt yapmış bulunmakta ve 2016/Aralık ayı muhtasar beyannamede ilgili kıdem tazminatının damga vergisini haliyle bildirmemiş bulunmaktayız.Yani kaydı değiştirmem pek mümkün görünmüyor.
  Sormak istediğim 950/951 nazım hesaplara yapmış olduğum kaydı
  K. Geçici vergide kanunen kabul edilmeyen giderler kulakçığının hangi maddesine yazmam gerekiyor.
  ''Vuk hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar'' satırı mıdır acaba?

 8. #8
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.473
  Alıntı greatviper Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sayın üyeler,
  İlgili kaydı ''http://www.**********.com/yazarlarimiz/erkankipik/002/'' makalesinden örnek alarak kayıt yapmış bulunmakta ve 2016/Aralık ayı muhtasar beyannamede ilgili kıdem tazminatının damga vergisini haliyle bildirmemiş bulunmaktayız.Yani kaydı değiştirmem pek mümkün görünmüyor.
  Sormak istediğim 950/951 nazım hesaplara yapmış olduğum kaydı
  K. Geçici vergide kanunen kabul edilmeyen giderler kulakçığının hangi maddesine yazmam gerekiyor.
  ''Vuk hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar'' satırı mıdır acaba?

  Sayın greatviper,

  Tamda anlattığım hatayı yapmışsınız. O makale raporlama tekniği için kayıt nizamı tekniği. Yukarda tüm açıklananlar üzerine de KKEG hangi kulakçığa yazacağım diye soruyorsunuz, diyecek birşey kalmamış. DV stopajını da bildirmediyseniz ben sizin yerinizde olsam Muhtasar için düzeltme veririm.

  Kolay gelsin.
  Saygılar,
  Kevork Simkeşyan

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mart.2014
  Mesajlar
  99
  Sayın Kevork,
  Biz bir turizm işletmesiyiz ve kayıtlarımızı aynı zamanda raporlama tekniklerine uygun yapmayı tercih ediyoruz.
  Şu an işyerimizde kaynaklanan bazı sebeplerden dolayı muhasebesel sıkıntılar oluyor, aynı zamanda tecrübe ve bilgi eksikliğinden dolayı takıldığımız noktalar oluyor malesef.
  Sizin gibi tecrübeli abilerimize danışmak durumunda kalıyoruz.
  Yardımlarınız için teşekkür ederim.

 10. #10
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.473
  Sayın greatviper,

  Danışıp bilgi almanızda hiç sorun yok. Elden geldiğince cevap veriyoruz zaten. Bunlarda sorun yok. Bilgi eksikliğini de kabul ediyorsanız o zaman bir tavsiye, makaleleri okurken yanılma payınız yüksek, önceden sorun gerekiyorsa okumanız gereken şeyler için de biz öneride bulunalım.
  Saygılar,
  Kevork Simkeşyan

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 3
  Son Mesaj : 12.Ağustos.2011, 12:27
 2. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Ayrılması
  Konu Sahibi batlı Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 30.Aralık.2008, 14:45
 3. Geçici Vergide Kıdem Tazminatı Karşılığı
  Konu Sahibi özo Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 12.Şubat.2007, 22:32
 4. Kıdem Tazminatı Karşılığı
  Konu Sahibi zarha Forum Konu Dışı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 07.Aralık.2006, 15:47
 5. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
  Konu Sahibi naci Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 10.Ağustos.2005, 17:46

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36