4. Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8.000 TL’ye kadar olan kazançlarından vergi alınmayacak.Bu Kanun’un 2. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun Diğer İndirimler başlıklı 89. maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlarının 8.000 Türk Liralık kısmı üzerinden gelir vergisi alınmaması sağlanmaktadır.

buna göre basit usülde vergi muafiyetinden faydalanmak için yaş şartı yada yeni mükellef olma gibi bir şart var mı? öteden beri basit usul mükellefi olan herkez faydalanacak mı?