KOSGEB DESTEKLERİ- 3

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Destekleri

Özellikle, kalkınma hamleleri gerçekleştirememiş Bingöl gibi illerin, KOSGEB gibi bir kuruluşa ekmek gibi, su gibi ihtiyacı vardır.

İktisadi, kültürel ve sosyal standartların yükseltilmesi yönüyle, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek, gerek geri ödemeli, gerekse geri ödemesiz desteklerin teminini sağlamak üzere, KOSGEB devreye girmektedir.

Enaz Bir, ençok İkiyüzelli işçi çalıştıran ve imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren İşletmelere, KOSGEB’in sağlayacağı desteklerin bir kısmı önceki yazılarda ele alınmıştı kalan desteklerde ana hatları ile aşağıda zikredildiği gibidir;
Bilişim Destekleri
1-Bilgisayar yazılımı desteği
2-E-Ticarete yönlendirme desteği
Kalite Geliştirme Destekleri
1-test-analiz desteği
2-kalibrasyon hizmetleri desteği
3-CE işaretlemesi desteği
4-Denetim giderleri desteği
Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destekleri
1-Yurtiçi sanayi fuarlarına katılım desteği
2-Yurtiçi uluslararası sanayi ihtisas fuarlarına katılım desteği
3-Milli katılım düzeyindeki yurtdışı fuarlara katılım desteği
4-Milli katılım dışındaki yurtdışı fuarlara katılım desteği
5-Tanıtım desteği
6-Markaya yönlendirme desteği
Uluslararası İşbirliği Geliştirme Destekleri
1-İhracat amaçlı yurtdışı iş gezisi programı katılım desteği
2-Eşleştirme desteği
Bölgesel Kalkınma Destekleri
1-Yerel ekonomik araştırma desteği
2-Ortak kullanım amaçlı makine-teçhizat desteği
3-Altyapı ve üstyapı uygulama projesi desteği
4-Nitelikli eleman desteği
Girişimciliği Geliştirme Destekleri
1-Yeni girişimci desteği
2-İş geliştirme merkezi desteği

KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen işletmeler, yeni girişimci, girişimci, işletici kuruluş, meslek kuruluşları ve sektörel kuruluşların, KOSGEB veri tabanında yer almaları koşulu aranır. KOSGEB veri tabanında yer almak için en yakın KOSGEB birimleri veya sinerji odaklarına başvuruda bulunmak gerekir. KOSGEB veri tabanında yer alan işletmeler mevcut durumlarına göre değerlendirilerek ortak özellikleri taşıyanlar gruplandırılır ve işletmeler sonuç hakkında bilgilendirilir. KOSGEB veri tabanında bulunan işletmeler, Profesyonel kadrolarca yönlendirilecek olmaları ve kredi teminindeki kolaylıkları başlıca avantajlarıdır. İlimizde de bu yönde ciddi müracaatlar olmakla beraber, KOSGEB’in ciddiyeti tam manasıyla kavranabilmiş değildir.

Medeni ARİFOĞLU
Ser.Muh.Mali Müşavir
medeniarifoglu@hotmail.com