kamu işçi maaş

Konu: Sigorta muameleleri vergisi

 1. #1
  keskoii - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keskoii Guest

  Sigorta muameleleri vergisi

  arkadaşlar kolay gelsin
  Sigorta acenteliği işini yapan ve her ayın 15 de verilen Sigorta muameleleri vergisini kanuni defterine Gider olarak kaydedilebilirmi.
  varsa bu konuda Kanun ve tebliğ belirtirseniz sevinirim. şimdiden teşekkürler.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  100

  Sigorta muameleleri vergisi

  Komisyon gelirleri matrahına yazılmadığı ve ilgili paranında mükelleften cıkmadığı düşünülürse gider olarak yazılması uygun olmayacaktır.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2006
  Mesajlar
  71

  Sigorta muameleleri vergisi

  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  Gelir İdaresi Başkanlığı


  SAYI : B.07.1.GİB.0.56/5601-837
  KONU :Sigorta Acentelerinin Sigorta Şirketi’nden
  Aldıkları Komisyonun BSMV Karşısındaki Durumu


  BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
  İÇ GENELGESİ
  Sıra No: 2005/1

  .................... VALİLİĞİNE
  (Defterdarlık Gelir Müdürlüğü)

  ....................... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA  Bakanlığımıza intikal eden duyumlardan, poliçe düzenleme ve prim tahsil etme yetkisi bulunan sigorta acenteleri hakkında yapılan denetimlerde; acente tarafından düzenlenmiş sigorta poliçesi toplam tutarları üzerinden hesaplanan banka ve sigorta muameleleri vergisi ödendikten sonra sigorta şirketi tarafından bu poliçelerin düzenlenmesine karşılık olarak net prim üzerinden söz konusu acentelere yapılan komisyon ödemeleri üzerinden ayrıca banka ve sigorta muameleleri vergisi hesaplanması ve ödenmesi gerektiği düşünüldüğünden bahisle çok sayıda tutanak tutulduğu ve ceza kesildiği anlaşılmış ve aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

  Bilindiği üzere, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinde; “Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.” denilmekte ve mükellefi belirleyen 30 uncu maddesinde de, banka ve sigorta muameleleri vergisini banka, banker ve sigorta şirketlerinin ödeyeceği hükme bağlanmaktadır.

  Öte yandan, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında, her ne ad altında olursa olsun sigorta şirketine tabi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belli bir yer veya bölge içinde daimi bir surette Türkiye’deki sigorta şirketlerinin sigorta sözleşmelerine aracılık eden veya bunları sigorta şirketi adına yapan gerçek veya tüzel kişilere sigorta acentesi, sigorta acentelerinin acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak tayin ettikleri gerçek veya tüzel kişi acentelere ise tali acente denildiği; aynı maddenin dördüncü fıkrasında, sigorta sözleşmeleri yapma ve prim tahsil etme yetkilerinin sigorta şirketlerine ait olduğu ve bu yetkilerin acentelik sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla sigorta acentelerine devredebileceği belirtilmiş, aynı fıkrada tali acentelere sözleşme yapma ve prim toplama yetkilerinin verilemeyeceği de hükme bağlanmıştır.

  Bu hükümlere göre; sigorta şirketlerince kendilerine şirket nam ve hesabına sigortalı ile sigorta sözleşmeleri yapma ve prim tahsil etme yetkisi verilen acenteler, aynen bir sigorta şirketi gibi değerlendirilmesi gerektiğinden, banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefi olacak ve yapmış oldukları her nevi muameleler nedeniyle lehe aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulacaktır.

  Bu çerçevede; sigorta sözleşmeleri yapma ve prim tahsil etme yetkisi bulunan sigorta acenteleri söz konusu verginin mükellefi olup, imzalanan acentelik sözleşmelerindeki yetkiye istinaden düzenlenen poliçeler ve bunlara bağlı olarak tahsil edilen primler üzerinden sigorta acentelerince % 5 oranında banka ve sigorta muameleleri vergisinin hesaplanması ve vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.

  Bu uygulamaya paralel bir düzenleme olarak 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 27 nci maddesinde; sigorta acenteleri bir hafta süresince tahsil ettikleri primlerin komisyon ve ilgili vergiler düşüldükten sonra kalan kısmını en geç ertesi haftanın son işgününün bitimine kadar sigorta şirketlerine intikal ettirmelerinin zorunlu olduğuna ilişkin hükme yer verilmektedir.

  Buna göre, sigorta acenteleri tarafından sigorta işlemleri dolayısıyla alınan prim tutarı üzerinden banka ve sigorta muameleleri vergisi ödendikten sonra sigorta acentelerinin bu işlem dolayısıyla sigorta priminden aldığı komisyonların ayrıca vergilendirilmesinin aynı matrah üzerinden mükerrer vergi alınmasına yol açacağı aşikardır.

  Öte yandan, bu uygulamadan farklı olarak sigorta acentelerinin yaptıkları sigorta muamelelerine ilişkin olarak yıl sonlarında veya belli dönem aralıklarında sigorta şirketleri tarafından kendilerine teşvik komisyonu ve benzer adlar altında ödeme yapılması halinde bu ödemeler üzerinden banka ve sigorta muameleleri vergisi hesaplanarak ödenmesi gerektiği tabiidir.

  Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


  BSMV mükellefi kabul edinildiğine göre gider olarak ta yazılacaktır ....

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2006
  Mesajlar
  3

  Sigorta muameleleri vergisi

  Değerli Meslektaşlarım,

  Sözleşme yapmaya ve prim tahsil etmeye yetkili olan Sigorta Acenteleri, sigorta şirketlerinden almış bulundukları genel vekaletname ile bunların adına sigortalı ile şirket arasında aracılık hizmeti yapmaktadırlar ve dolayısıyla da sigortalılardan tahsil ettikleri BSMV.leri Vergi Dairesine yatırmaktadırlar. Bu vergilerin gider yazılması kesinlikle mümkün değildir.
  Ancak, yukarıda belirtilen genelgede sadece teşvik veya ek komisyonlar için BSMV.hesaplanması öngörülmüş olup, sadece bu BSMV.lerin gider yazılması gerektiği belirtilmiştir.

  Sigorta poliçelerinde gider vergisi şeklinde ifade bulunduğu halde, BSMV veya hizmet vergisi gibi isimler de kullanılmakta, hatta e-beyannamede sigorta muameleleri vergisi şeklinde geçmektedir. Zaman zaman benim de şahit olduğum üzere gider vergisi içinde gider kelimesi geçtiği için bu vergiyi masraf kaydedenler de bulunmuştur.

  Konuyu bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim.

  Hüseyin Hamamcılar
  İZMİR SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  90

  Sigorta muameleleri vergisi

  Merhaba.
  Arkadaşlar bazı şeyler birbirine karıştırılıyor gibi geliyor bana.
  İlk önce şu soruyu sormak gerekir.

  BSMV giderini yapan kimdir?

  Bu vergi kimin cebinden çıkmaktadır. A tipi sigorta acenteleri her ayın 15 ine kadar bu vergiyi bağlı bulundukları vergi dairesine ödüyor. Ancak bu parayı her poliçe düzenleyişinde müşteriden tahsil ediyor. Maliye adına emaneten tahsil ettiği parayı tekrar emanet sahibi olan maliyeye ödüyor. Eğer her ayın 15 inde ödediği bu parayı gider yazarsa müşteriden poliçe üzerinde belirtilen BSMV yi de gelir kaydetmesi gerekir.
  [font=Comic Sans MS][size=10pt][color=green][b]SMMM Mehmet Yalçın<br />Selam ve Dua ile...[/b][/color][/size][/font]

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  183

  Sigorta muameleleri vergisi

  Sn.Keskoii,
  Merhaba.
  Sn.H.Hamamcılar'ın yazımını paylaşıyorum.Aynı bağlamda Sn.Mehmet Yalçın'da yazmış.

  Bende,Sigorta acentasının muhasebe işlemine ilişkin Muhasebe kayıtlarını
  yazarak meseleyi biraz daha açayım.

  Kasko Poliçe Tahakkuku;

  120.... B Poliçe bedeli -Brüt
  320.... A Poliçe bedeli -Net
  360.... A Poliçedeki vergi

  Trafik Poliçe tahakkuku ;

  120.... B Polliçe bedeli -Brüt
  320.... A Poliçe bedeli-Net
  360.... A Poliçedeki vergi ve fonlar

  Yangın Poliçe tahakkuku;

  120.... B Polliçe bedeli -Brüt
  320.... A Poliçe bedeli-Net
  360.... A Poliçedeki vergi ve fonlar

  Günlük Trafik tahsilat ;

  100/101/108 B - Tahsilat makbuzu
  120....... A- Tahsilat makbuzu

  Firmaya bordro ile çek/senet gönderimi ;

  320.... B-bordro
  101/121 A- bordro

  Firmaya kredi kartı evrağı düzenleme ;

  320.. . B-kredi kartı evrağı
  108... A-kradi kartı evrağı

  kasko poliçe iptalleri ;

  320.... B-Net prim
  360... B-Poliçedeki vergi
  120... A-poliçe bedeli-brüt

  Net komisyon tahakkuku ;

  181... B-Rejistro defterinden
  600... A-Rejistro defterinden

  Sigorta Komisyon gider belgesi geldiğinde

  320... B-SKG belgesi
  181... A-SKG belgesi

  Sigorta ile ilgili vergilerin ödenmesi ;

  360... B-Öden.vergiler
  770... B-Beyan Damga vergisi
  100/103... A-Vergi dairesi alındısı

  Bu muhasebe kayıtlarına ilaveten:Sn.smmmozyer'in
  SAYI : B.07.1.GİB.0.56/5601-837
  KONU :Sigorta Acentelerinin Sigorta Şirketi’nden
  Aldıkları Komisyonun BSMV Karşısındaki Durumu
  başlıklı yazısının son kısmında bulunan;"" Öte yandan, bu uygulamadan farklı olarak sigorta acentelerinin yaptıkları sigorta muamelelerine ilişkin olarak yıl sonlarında veya belli dönem aralıklarında sigorta şirketleri tarafından kendilerine teşvik komisyonu ve benzer adlar altında ödeme yapılması halinde bu ödemeler üzerinden banka ve sigorta muameleleri vergisi hesaplanarak ödenmesi gerektiği tabiidir. ""bölümünü koyarsak
  cevabı bulmuş oluruz.
  Yani BSMV gider yazılamaz.

  Sakarya dan selam ve saygılar.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Banka Ve Sigorta Muameleleri Kanunu Mükellefiyet Hatası Hk.
  Konu Sahibi metinmetin Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 24.Ekim.2013, 12:00
 2. Ödenen Sigorta Muameleleri Vergisi
  Konu Sahibi BurcuALBAYRAK Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 17.Ocak.2009, 11:02
 3. Ağustos Ayı Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
  Konu Sahibi talcid Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Eylül.2008, 11:41
 4. Kambiyo Muameleleri Vergisi Hk.
  Konu Sahibi pavri_53 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 17.Temmuz.2007, 16:09
 5. Sigorta Muameleleri Vergisi
  Konu Sahibi mesutgu Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 14.Nisan.2007, 13:18

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36