Merhaba
Kırmızı Et Üreticileri Birliğine ait bir taşınmazı 2016 yılı içerisinde kiraya verdik.
Kira geliri için fatura düzenlendi ve kdv beyannamesi ile beyan ettik.
Tüzüğe göre birlik risturn ödemesi yapamaz.
5200 sayılı Tarımsal Üreticiler Birliği Kanuna göre
"Muafiyet
MADDE 19. —Birliğe ait her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, bunların alım, satım, inşa vekullanımları ile birlikçe yürütülen hizmet ve faaliyetler damga vergisi hariçher türlü vergi, resim, harç ve katkı payından muaftır."
Bu nedenle kurumlar vergisinden de muaf olan birliğimizin 2016 yılında elde ettiği kira geliri için kurumlar vergisi beyannamesi vermesi gerekir mi?
Şayet kurumlar vergisi beyannamesi verilecek ise sadece kira gelirinden dolayı elde ettiğimiz kazancımı beyan edeceğiz.
Risturn ödemesi yapılmadığına göre beyannamede kira geliri dışında ki kazancını nasıl beyan edeceğiz.
Saygılar