İnşaat proje çizimi için yapılan mimarlık hizmeti yıllara sari olduğunda %3 stopaja tabi olur mu?