YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDAKİ STOPAJ KARMAŞASI

Yaklaşık bir yıldır hazırlanmakta olan Kurumlar Vergisi KanunuTasarısı, nihayet 13 Haziran 2006 günü TBMM’de kabul edilerek, 21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak birkaç maddesi dışında aynı gün itibari ile yürürlüğe girdi.

21 Haziran 2006 günü yürürlüğe giren K.V.K’nun stopaj maddesi yıllara yaygın inşaatlarda ki sorunları da beraberinde getirdi. "Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu"nun 15/a maddesinde; yıllara yaygın inşaat işlerinde, stopaj oranı yüzde 15 olarak belirtiliyor. Ancak Bakanlar Kurulu’na "sıfıra kadar indirme, %20’ye kadar yükseltme" yetkisi veriliyor.

Aynı kanun ile birlikte yayınlanan Geçici 1. Maddesinin 4 nolu fıkrası göre; Bu Kanunla tanınan yetkiler çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından yeni kararlar alınıncaya kadar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 sayılı Kanun kapsamında vergi oranlarına ve diğer hususlara ilişkin olarak yayınlanan Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan düzenlemeler, bu Kanunda belirlenen yasal sınırları aşmamak üzere geçerliliğini korur denilmektedir.

Yayınlanan Yeni K.V.K’nun yürürlük maddesinde de, bu kanun 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 21,Haziran 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girer denilerek, Stopaj kesintisi yapmaya yetkili olan özellikle kamu kuruluşu yetkilileri ile İnşaat Firmalarını karşı karşıya getirmiştir. Yasanın neden olduğu karmaşıklığa örnek olması açısından, Ülkenin en iyi ustadlarından biri olan Prof.Şükrü KIZILOT’a yöneltilen iki örneği aktarmak istiyorum.

Yöneltilen birinci sorun; İstanbul Büyükşehir Belediye’sine, iş yapıyoruz. Hakedişimiz ödenirken, yüzde 15 stopaj yapıldı. "Bir yanlışlık olmasın, stopaj yüzde 5 değil mi?" diye sorduğumuzda "Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15/a maddesi ile stopaj 15 oldu" dediler. Şaşırdık kaldık. Kanunu önümüze koydular, gözlerimize inanamadık. Aman Hocam, yüzde 5 bile çok. Yüzde 15 bizi perişan eder. Burada mutlaka bir yanlışlık var.

Yöneltilen İkinci sorun; İzmir’de DSİ müteahhidiyiz. Son hakedişimizi alırken, yüzde 15 stopaj yaptılar. Biz yüzde 5 stopajın, 2 ya da 3’e inmesini beklerken, bu 15’de nereden çıktı? "Sen ya sopa yememişsin ya da sayı saymasını bilmiyorsun" diye bir fıkra var ya... Bu da öyle bir şey... Siz bilirsiniz, bunun doğrusu ne? Yüzde 15 bizi bitirir.

Bütün bu karmaşalardan sonra 28 Haziran 2006 günü Maliye Bakanlığınca 1 Nolu Sirkü yayınalanarak 5520 sayılı Kanunun 15 maddesi kapsamında yer alan ödemeler üzerinden %15 oranında vergi kesintisine bir açıklama getirerek, karmaşıklığı sona erdirmiştir. Şöyleki; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve geçici birinci maddesinin (4) numaralı fıkrası, 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kanunun yayım tarihi olan 21.06.2006 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Buna göre, söz konusu maddeler kapsamında olup, 21.06.2006 tarihinden sonra yapılacak ödemeler üzerinden, Kanunda belirlenen yasal sınırları aşmamak üzere, 10.12.2003 tarihli ve 2003/6575 ile 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında belirtilen oranlar esas alınarak kesinti yapılmaya devam edilecektir.

Bilindiği üzere, taahhüt konusu yıllara yaygın inşaat ve onarma işleri ile iştigal eden kurumlara bu işler nedeniyle yapılan ödemeler, 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca %5 oranında vergi kesintisine tabi tutulmaktadır. Bu oran, 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde belirlenen yasal sınır olan %20 oranındaki kurumlar vergisi oranının altında kaldığından 21.06.2006 tarihinden itibaren yapılacak bu tür ödemelerden %5 oranında vergi kesintisi yapılmasına devam olunması gerekir diyen, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Osman ARIOĞLU’na yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun hemen ardından, "stopaj oranları" ile ilgili kararnamenin biran önce yayınlanması gerekliliğini hatırlatmak istiyorum.

Çünkü Yeni yürürlüğe girmiş bir kanun geçmişe dair kararnameler, geçici maddelerle uzun süre idare edilemez. Kurumlar Vergisi Kanunun 15’nci maddesindeki %15 oranının da bir an önce %5 olarak düzeltilmesi gerekir. Kanunda %15, Geçici Madde, Sirkü ve Bakanlar Kurulu kararlarında %5 ibarelerinin olması nedeni ile bundan sonrada karmaşıklığa neden olunmaması için, bir an önce %5 olarak düzeltilmesi gerekmektedir.

Dar boğazdan geçmekte olan İnşaat sektörüne, yeni vergilerin ve acı haberlerin olmaması dileği ile.


Medeni ARİFOĞLU
Ser.Muh.Mali Müşavir
medeniarifoglu@hotmail.com