Bu ay 7103 sayılı kanunla getirilen teşvik uygulaması başladı.

Buna göre sgk da bu kapsama giren sigortalılar için onay yaparken 27103 kanun kodlu belge onaylayacağız.
(27103 listesinde bulunan sigortalıların vergi destekleri de bulunmaktadır.Benim öğrenmek istediğim, bu vergisel avantajların ne olduğu ve muhtasara nasıl yansıtılması gerektiği.)