taşeron programı

Konu: Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Gider Dağıtımı

 1. #11
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  204

  Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Gider Dağıtımı

  Hayır dostum yanlış değil şimdi demek istediğim şu senin örneğinle

  aktifinde 253 hesabında 100.000 YTL lik bir makina var ve çalındı..

  ve sen bunu gider yazacaksın ve o dönem matrahına gider yazdığın kadar KKEG Ekleyeceksin..

  eğer şu şekilde tamamını aynı dönem gider yazmışsan ki bana göre
  böyle olağandışı oluşmuş ve KKEG olacak bir gideri YSIOİ ile paylaştırmanın bi manası yoktur çünkü bu dönemde olsa 10 yıl sonra da işbitimi olsa KKEG vergi matrahından indirilemez dolayısıyla hiç bi şey değişmeyecektir..şu şekilde olmalıdır

  _______________/.............../________________________

  689.DİĞ.OLĞ.DIŞI GİD. VE ZAR.(B) 118.000

  253. MAKİNA TESİS VE CİHZLR (A) 100.000

  391. HESAPLANACAK KDV (İlave KDV(A) 18.000

  900.KKEG (B) 118.000

  910 KKEG KARŞILIK HS (A) 118.000


  Çalınan Makina Kaydı
  _________________________________________________

  Eğer dediğin şekilde bu giderden YSOİ ye 20.000 YTL pay verdiğimizi düşünelim (ki bence gereksiz)


  o zaman Dönem sonu maliyeler oluşturulurken şu kayıt yapılacaktır..

  _______________/.............../________________________


  170.YSOİ X PROJESİ(B) 20.000

  689.DİĞ.OLĞ.DIŞI GİD. VE ZAR.(A) 20.000

  910.KKEG KARŞILIK HS (B) 20.000

  900.KKEG (A) 20.000

  YSİOİ projesine pay verilmesi
  _________________________________________________
  GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE KKEG PROJE MALİYETİNE VERİLEN PAY KADAR AZALTILDIĞINDAN VERGİLENDİRMEDE HERHANGİBİ DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR..TABİKİ PROJE BİTİP GEÇİCİ KABUL YAPILDIĞINDA GİDER O DÖNEM YAZILDIĞINDAN KKEG İLGİLİ DÖNEM MATRAHINA EKLENMELİDİR..OLAYI ANALİZ EDERKEN ŞU KADEYİ ATLAMAYALIM KKEG BİR KAR UNSURU DEĞİLDİR YAZILAN BİR GİDERİN MEVZUAT GEREĞİ KURUM KARINDAN İNDİLEMEMESİ NEDENİYLE MATRAHA EKLENMESİDİR..YANİ GİDER YAZILIR SONRA MATRAHA KKEG OLARAK BEYANNAME ÜSTÜNDE MATRAHA EKLENİR..GİDER OLARAK KAYDETMEDİĞİN Bİ RAKAMI TUTUP BEYANNAME ÜSTÜNDE MATRAHA EKLEMEYİ DÜŞÜNMÜYORSUN HERALDE


 2. #12
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Gider Dağıtımı

  GİDER OLARAK KAYDETMEDİĞİN Bİ RAKAMI TUTUP BEYANNAME ÜSTÜNDE MATRAHA EKLEMEYİ DÜŞÜNMÜYORSUN HERALDE.

  Hayır ben bu rakamı aktifte tutup inşaat bittiği yılın beyannamesinde KKEG olarak matraha eklemeyi düşünüyorum. Sen de gider yazmalısın demişsin YSİİ ile ilişkilendirmezsin demişsin.

  işte bu topikteki soru budur.

  Gider yazma ya da aktifte tutma ile ilgili kanuni dayanaklar arıyorum.

 3. #13
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  204

  Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Gider Dağıtımı

  Dostum aynı şeyi söylüyoruz bunda problem ne anlayamadım..
  Tabiki iş bitiminde bu giderden YSOİ'ye verdiğin pay kadar KKEG yazacaksın..

 4. #14
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  193

  Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Gider Dağıtımı

  Sayın Turna,

  Üzerinde durduğunuz konu doğrudur.

  Yalnız, konuyu biraz açmak gerekir.

  Diğer işlerin yanında bir kaç yıllara yaygın iş yapan bir işletmeyi ele alırsak, bu işletmede iki türlü KKEG oluşur.

  1) Doğrudan yıllara yaygın işlerle ilgili KKEG

  2) Ortak giderlerle ilgili KKEG

  1. şıktaki KKEG tutarı, bilançoda devreder, o işin bittiği ve sonucun beyan edildiği yıl matraha eklenir. Çünkü o giderler, o yıl giderleşmiştir.

  2. şıktaki giderler ise, önce doğduğunda örneğin 770 hesaba alınır. (Doğallıkla aynı anda 950 01 hesaba da alınır.

  Dönem sonunda giderlerin dağılım oranları hesaplanarak, devam eden inşaata ne kadar gider payı dağıtıldığı bulunur. Doğal olarak, ortak giderlerin toplamı içerisinde var olan KKEG tutarının o orandaki tutarı da o inşaata gider olarak dağıtılmış olur.

  İşte bu tutarın da, o inşaatla ilgili olarak bilançoda devredecek olan KKEG tutarına eklenmesi gerekir.

  Bu arada, KKEG tutarları, yıllara yaygın inşaat firmaları dışında bilançoda yer alması da zaten olanaklı değildir. Bu olay, bu nedenle sadece yıllara yaygın iş yapan işletmelerde olur.
  Saygılarımla<br />SMMM Nusret KURDOĞLU

 5. #15
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Gider Dağıtımı

  Sayın Kurdoğlu

  Cevabınızdan çıkardığım sonuç, müşterek olan fakat kanunen kabul edilmeyen giderin YYİO payına düşen kısmın o yıl hesaplarında kaale alınmayıp devredilmesi oluyor.

  Bu duruma göre mefhumu muhalifinden hareketle mesela her iki işte müşterek olarak kullanılan bir aracın satılması halinde meydana gelen kar da YYİO işi payı o yıl beyan edilmeyip inşaatın bitimine kadar ertelenmelimidir?
  ---------------------

 6. #16
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  193

  Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Gider Dağıtımı

  Sayın Erol,

  Hayır.

  Bir duran varlığın doğrudan işlerle ilgisi yoktur. O işletmenin aktifindedir.

  Dolayırıyla duran varlık satışlarının ve o satıştan elde edilen karın elde edildiği dönemde beyan edilmesi gerekir.

  İnşaat maliyetine yazılan bir giderin iade edilmesi hali farklı bir durumdur. İade durumunda iade tutarı düzeltme kaydı olarak 740 hesaba alacak yazılacağından beyan edilecek bir gelir doğmaz. Ama duran varlık satışı öyle değildir.
  Saygılarımla<br />SMMM Nusret KURDOĞLU

 7. #17
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Gider Dağıtımı

  Sayın Kurdoğlu

  Evet doğrudur.Demirbaş satışından hasıl olan karın içinde bulunulan dönem karı olarak beyan edilmesi gerekir.

  Diğer taraftan yaptığınız tahlil ticari bilançonun tespiti ile ilgilidir. Hal böyle olunca mesele kalmıyor. Tacir defterini muhasebe kuralları içinde istediği gibi tutar. Ancak, konuyu vergi mükellefiyeti açısından değerlendirdiğimizde muhasebeleştirme tekniği değil, vergi mevzuatının amir hükümleri karşımıza çıkıyor. GVK’nun 40. ve 4857 sayılı KVK’nun 8. maddesinde sayılan giderler dışında kalan giderler vergi mevzuatı açısından gider kabul edilmez. Dolayısıyla, vergi mevzuatı açısından keyfi olarak da değerlendirilebilecek bu harcamaların bir gider gibi değerlendirip yıllara sari işe ait payının ayrılarak vergi matrahının azaltılması gelirin dönemsellik ilkesine ters düşer. Bu nedenle kanunen kabul edilmeyen giderlerin tamamının dönem atlatmadan vergi matrahına ilave edilmesi gerektiği kanaatindeyim.
  -----------------------------
  Saygılarımla
  Osman Erol

 8. #18
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  193

  Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Gider Dağıtımı

  Sayın Erol,

  Konu ticari karla ilgili olsaydı, 950 - 951 Nazım hesaplarına da gerek kalmazdı.

  Galiba tam açıklayamadım.

  Diyelim ki, 2006 yılı içerisinde 770 hesapta 200.000 YTL oluştu.

  Ama bu tutarın 25.000 YTL lık kısmı KKEG niteliğinde.. Bu nedenle de bu giderleri 770 hesaba yazarken, aynı anda 950 - 951 hesaplara da yükledik.

  Dönem sonu geldi, işletmede 4 adet şantiye var. Her biri 740 hesabın alt hesaplarında ayrı ayrı izleniyor. Bu şantiyelerin 2 tanesinin işi 2007 yılına sarkıyor.

  Bu durumda, ortak giderler arasında yer alan 770 hesaptaki tutarın, GVY 41 ... ve devamındaki maddeler uyarınca dağıtılması, devam eden inşaatların payına düşen bölümün ise, 17 grubundaki ilgili şantiye hesabına aktarılarak bilançoda ertesi yıla devrettirilmesi gerekiyor.

  Örneği devam ettirelim, diyelim ki devam eden A inşaatına düşen GYG payı % 20, B inşaatına düşen GYG payı da % 25 olsun..

  Ne yapacağız, 770 hesapta biriken 200.000 YTL lık tutarın % 20 si olan 40.000 YTL nı A inşaatı maliyetine, % 25 i olan 50.000 YTL lık kısmı da B inşaatı maliyetine aktaracağız. Ve bu tutarlar bilançoda diğer maliyetlerle birlikte 2007 yılına devredecek.

  Ama unutmayalım, bu 200.000 YTL GYG içerisinde 25.000 YTL tutarında KKEG de var. Yani bu KKEG tutarından, 5.000 YTL A inşaatına, 6.250 YTL de B inşaatına otomatikman gitti. Ve (770 de yer alan bu KKEG tutarı)bu gelir tablosuna gitmedi.

  İşte bu ayıklamayı yapmadığımız takdirde, dünem sonunda aslında gelir tablosuna gitmediği halde, 5.000 + 6.250 = 11.250 YTL na ulaşan KKEG tutarını dönem matrahına 2006 yılında eklemiş olacağız.

  Oysa bu tutarlar, A ve B inşaatlarının gelir tablosuna gönderileceği dönemde gelir tablosuna gönderilecek..

  Üzerinde durulan konu bu ve görüleceği gibi bütünüyle vergisel bir konu..
  Saygılarımla<br />SMMM Nusret KURDOĞLU

 9. #19
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  107

  Ynt: Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Gider Dağıtımı

  Elinde ortak giderlerin dağıtılmasıyla ilgili excel tablosu olan var mı arkadaşlar? Örnek olması açısından çok iyi olur.

 10. #20
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  107

  Ynt: Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Gider Dağıtımı

  Yok mu yardımcı olacak kimse??

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Kar-Zarar Durumu
  Konu Sahibi sweet Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 13.Şubat.2013, 14:03
 2. Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Kesilen Vergilerin Hangi Yıl Beyannamesinde Göst
  Konu Sahibi Kızıldereli Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 21.Nisan.2009, 19:43
 3. Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Stopaj
  Konu Sahibi sweet Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 11.Ocak.2008, 13:43
 4. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde İşyeri Bildirimi
  Konu Sahibi derman.smmm Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 12.Ekim.2006, 15:58
 5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Geçici Vergi
  Konu Sahibi derman.smmm Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 10.Ekim.2006, 13:24

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36