kamu işçi maaş

Konu: İnternet Cafeler

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  53

  İnternet Cafeler

  İnternet cafe işleten gelir vergisi mükellefi Leasingle bilgisayar satın aldı. bankaya 24 vadeli aylık 1.400.00 ytl para ödüyor. aylık ödenen kredi miktarını demirbaş olarak işliyorum. demirbaş olarak işlenen ve amortisman ayrılan miktarı 3 aylı gecici vergi dönemlerinde işletme hesap özetinde dönem sonu mal mevcuduna eklenek mi yosa gider olarak mı kalacak. bankadan leasingle alındığı için faturası yok ödediğimiz miktarı her ay amortismanını ayırıyoruz. cevaplarınızı bekliyorum ilginize teşekkürler.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  9

  İnternet Cafeler

  Fatih bey, leasing faturaları kiralama faturalarıdır. Niçin masrafa yazmayıp demirbaş olarak düşünüyorsunuz?
  Leasing olayının esprisi burada zaten. Kiralama yani faturaların ödemeleri bittiğinde en son olarak size bilgisayarların faturası kesilecek ve o faturayı demirbaş olarak işleyeceksiniz. Şu an bütün faturaları masraf olarak işleyin.

 3. #3
  Tamer Başkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tamer Başkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  2.171

  İnternet Cafeler

  Alıntı ayhan Nickli Üyeden Alıntı
  Fatih bey, leasing faturaları kiralama faturalarıdır. Niçin masrafa yazmayıp demirbaş olarak düşünüyorsunuz?
  Leasing olayının esprisi burada zaten. Kiralama yani faturaların ödemeleri bittiğinde en son olarak size bilgisayarların faturası kesilecek ve o faturayı demirbaş olarak işleyeceksiniz. Şu an bütün faturaları masraf olarak işleyin.
  Merhaba,
  Sayın "ayhan" eğer şu anda fiilen finansal kiralama ile kıymet almış iseniz, kayıt işlemini yapmadan önce VUK'na 24.04.2003 tarih ve 4842 sayılı kanunla eklenerek 01.07.2003 tarihinde yürürlüğe giren Mükerrer 290. maddeyi okumanızı önerririm.

  Ayrıca Arama Motorunu kullanırsanız forumda finansal kiralama ve muhasebeleştirilmesi hakkında bir çok başlık var.
  [u]Saygılarımla,[/u]<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe. (Sn.Onursal Taştan&#39;a bu güzel cümle için Teşekkürlerimle)<br />[flash=500,35]http://www.alomaliye.com/forum/kurallar.swf[/flash]<br /><br />http://www.alomaliye.com/

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  53

  İnternet Cafeler

  sn ayhan bey banka fatura vermiyor sadece dekont veriyor ödeme miktarı kadar ödeme bitincede fatura vermiyecekler banka bu şekilde söylüyor. bizim adımıza herangi bir faturayok faturalar bankanın adına. bu nedenle bankaya ödediğimiz dekontları demirbaşa atıyoruz.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  53

  İnternet Cafeler

  Sn. Tamer Başkan arama motorundaki bilgiler şirketlerle ilgili 2. sınıf mükelleflerle ilgili hiç bir bilgi bulamadım. yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  53

  İnternet Cafeler

  Sn.Tamer Başkan


  290 Maddede benim sorumu anlayamadım.yardımcı olursanız sevinirim.


  teşekkürler  Finansal kiralama işlemlerinde değerleme
  Madde No Mükerrer Madde 290
  Kapsam
  (4842 sayılı Kanunun 25'inci maddesiyle eklenen geçici madde Yürürlük; 1.7.2003 tarihinden itibaren yapılacak kiralama işlemlerinde uygulanmak üzere 24.04.2003) 1. Finansal kiralama işlemlerinde, finansal kiralamaya konu olan iktisadî kıymet ile sözleşmeden doğan hak, borç ve alacakların değerlemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.
  Kiracı tarafından finansal kiralama işlemine konu iktisadî kıymeti kullanma hakkı ve sözleşmeden doğan borç, kiralama konusu iktisadî kıymetin rayiç bedeli veya sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı ile değerlenir.
  Kiralayan tarafından sözleşmeden doğan alacak, kiralama süresi boyunca yapılacak kira ödemelerinin toplam tutarı, kiralama konusu iktisadî kıymet ise, bu iktisadî kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutar ile değerlenir. İktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutarın sıfır veya negatif olması halinde, iktisadî kıymet iz bedeliyle değerlenir ve aradaki fark iktisadî kıymetin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar gibi işleme tâbi tutulur.

  Kiralayan tarafından aktifleştirilen alacak tutarı ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark, gelecek dönemlere ait faiz geliri olarak pasifleştirilmek suretiyle değerlenir.

  Kiralayanın finansal kiralamaya konu iktisadî kıymetin üretimini veya alım satımını yapması halinde, iktisadî kıymetin net bilanço aktif değeri olarak rayiç bedeli dikkate alınır. Rayiç bedel ile maliyet bedeli arasındaki fark, normal bir satış işleminden elde edilen kâr veya zarar olarak işleme tâbi tutulur.

  2. Kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadî kıymeti kullanma hakkı, bu Kanunun mükerrer 298 inci maddesi ve üçüncü kitabının üçüncü kısmının birinci bölümünde kiralama konusu iktisadî kıymet için belirlenmiş esaslar çerçevesinde yeniden değerlemeye ve amortismana tâbi tutulur.

  Kiralayan tarafından, finansal kiralamaya konu iktisadî kıymetin bu maddenin (1) numaralı fıkrasının üçüncü paragrafına göre belirlenen değeri üzerinden amortisman ayrılmaya devam olunur.

  Bu madde kapsamında değerlenen borç ve alacak tutarları reeskonta tâbi tutulmaz.

  Kiracı tarafından finansal kiralama sözleşmesine göre yapılan kira ödemeleri, borç anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılır. Ayrıştırma işlemi, her bir dönem sonunda kalan borç tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmasını sağlayacak şekilde yapılır.

  Kiralayan tarafından gelecek dönemlere ait faiz gelirleri, kiralanan iktisadî kıymetin finansal kiralama sözleşmesinin yapıldığı tarihteki rayiç bedelinden, her bir dönem sonunda anapara geri ödemelerinin düşülmesi sonucu kalan tutar üzerinden sabit bir dönemsel faiz oranı yaratacak şekilde hesaplanması suretiyle tahakkuk ettirilir.

  3. Bu maddenin uygulamasında aşağıda yer alan tanımlar dikkate alınır.

  Finansal Kiralama: Kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devredilip devredilmediğine bakılmaksızın, bir iktisadî kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm riskler ile yararların kiracıya bırakılması sonucunu doğuran kiralamalardır.

  Kiralama işleminde; iktisadî kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi, kiracıya kira süresi sonunda iktisadî kıymeti rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması, kiralama süresinin iktisadî kıymetin ekonomik ömrünün % 80'inden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının iktisadî kıymetin rayiç bedelinin % 90'ından daha büyük bir değeri oluşturması hallerinden herhangi birinin varlığı durumunda kiralama işlemi finansal kiralama kabul edilir.

  Doğal kaynakların araştırılması veya kullanılmasına yönelik kiralama sözleşmeleri ile sinema filmleri, video kayıtları, patentler, kopyalama hakları gibi kıymetlerle ilgili lisans sözleşmeleri bu madde kapsamında değerlendirilmez.

  Arazi, arsa ve binalarla ilgili kiralama sözleşmeleri, sadece, sözleşmede kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devri öngörülmüşse veya kiracıya kira süresi sonunda kiralama konusu gayrimenkulu düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınmışsa bu madde kapsamında değerlendirilir.

  Kira Ödemeleri: Sözleşmeye göre, kira süresi boyunca yapılması gereken kira ödemeleridir. Kira süresi sonunda, kiralama konusu iktisadî kıymetin kalan değerine ilişkin bir taahhüt olması halinde bu değer de kira ödemesi kabul edilir.

  Kira süresi sonunda kiracıya düşük bir bedelle iktisadî kıymeti satın alma hakkı tanındığı ve sözleşme tarihinde bu hakkın kullanılma olasılığının yüksek olduğu durumda kira ödemeleri kira süresi boyunca yapılan kira ödemeleri ile satın alma hakkının kullanılması durumunda ödenmesi gereken bedelin toplamıdır.

  Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri: Kira ödemelerinin, sözleşme tarihinde, kiralamada kullanılan faiz oranının dikkate alınması suretiyle hesaplanan bugünkü değerlerinin toplamıdır.

  Kiralamada kullanılan faiz oranı tespit edilemiyorsa, kiracının kiralamaya konu iktisadî kıymeti satın almak için aynı vade ile alması gereken borç için katlanacağı faiz oranı kullanılır.

  Kiralamada Kullanılan Faiz Oranı: Kira ödemeleri ile garanti edilmemiş kalan değer toplamının bugünkü değerini, kiralamaya konu iktisadî kıymetin rayiç bedeline eşitleyen iskonto oranıdır.

  4. Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulamasına yönelik usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  560

  İnternet Cafeler

  V.u.k mükerer 290 cu maddesi genel bilgi açısından gözden geçirmenizde fayda olur;

  Ondan sonra bu madde ışığında bankaya ödediğiniz miktar karşılığında aldığınız faturada finansman giderini gider hesaplarına atınız.
  kdvsini indirim konusu yapacaksınız diger ana para kısmını işletme defteri olduğu için yazmayacaksınız sadece %1 lik kdvsini indirim konusu yapabilirsiniz yani %1 lik kdv yi defterinize işlersiniz.


  Amostisman kısmı için ise

  Kiralayan açısında;

  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:319)

  Kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymet, Vergi Usul Kanunu ve ilgili genel tebliğlerde bu iktisadi kıymet için tespit edilmiş amortisman sürelerinde amorti edilecektir.

  Anan para kısmını amostisman olarak isterse üç ayda bir isterse tekseferde yılsonunda amostisman yoluyla itfa edebilirsiniz...

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  53

  İnternet Cafeler

  Sn. M.Hayri ANDAÇ banka fatura vermiyor sadece dekont veriyor ödediğimiz taksit miktarı kadar. (ayrıca taksit ödemesi 24 ay bitince çok cüzzü bir miktar fatura verecekmis banka). aylık ödediğimiz taksit tutarının aslını aylık demirbaş olarak işliyorum. dönem sonunda mükellef internet cafe işi ile uğrastğı için ayırdığımız amortismanları dönemsonu mala atacakmıyım. yoksa gider kısmındamı kalacak. onu öğrenmeye çalısıyorum. yani internet cafeden başka işle uğrasmıyor . birde anladığım kadarıyla bankaya ödediğimiz taksit tutarı kısmı bizim malımız sayılmıyormu?

 9. #9
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410

  İnternet Cafeler

  Bankadan leasin mi yoksa banka kredisimi alındı. İkisi çok farklı işleme tabi çünkü. Banka dekont veriyor demişiniz. Galiba siz banka kredisi kullandınız?
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  53

  İnternet Cafeler

  Leasingle bilgisayar satın aldı. normal banka kredisi diğil

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İnternet Hizmeti
  Konu Sahibi bzkrt Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 18.Ocak.2016, 04:47
 2. İnternet Satışında Fiş
  Konu Sahibi nurettin60 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 12.Mart.2015, 12:43
 3. Temiz İnternet
  Konu Sahibi Tamer Başkan Forum Konu Dışı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Kasım.2007, 10:35
 4. İnternet İşe Girişi
  Konu Sahibi alper buke Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 24.Eylül.2006, 13:51
 5. İnternet
  Konu Sahibi guncel Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 24.Ağustos.2005, 21:45

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36