Üreticiden Satın Alınan Tütün Ürünü İçin Avans ödemesi yapmaktayız.Bu Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi Tevkifatı Oranı %2 Olarak Belirlendi.
Gelir Vergisi Sirküleri/54

Buna göre kesilen %2 stopaj vergisini e-beyanname ile vereceğiz.İlgili tarihte ödemesi yapılacaktır.

E-Beyannamede bu hangi bölümde görünmesi gerekiyor?

Bu kanuna göre tütün düzenleme kurulunca (TAPDK) tasdiki gerekmektemi?
Alımlarda kesilen stopajda tadtik TAPDK tarafından yapılıyor tasdikli liste ekinde beyanı veriliyordu.ama avans ödemelerinde kesilen stopajın beyanında tastikli liste isteniyormu?.
Vergi dairesine sordum bilmiyor.