Değerli Formdaşlar.

Vergi levhasını tasdik ettiğimiz mükelleflerin listeleri Haziran ayında vergi dairesine verilmesi unutulursa. V.U.K mük.355. md göre ceza yememe gibi bir şansımız var mı?

Bu olay daha önce başıma gelmemişti ama şimdi bir meslektaşımın böyle bir durumu var. Daha önce bu diğer formlarda bu konu tartışılmıştı zannerdersem. Süresi geçtikten sonra, kendiliğimizden değil de ,vergi dairesinin bilgi istemesi ile verirsek, ceza uygulanmaz diye hatırlıyorum. Bu görüş ilgili mük.355. inci maddenin şu ifadesinden geliyor olabilir
" Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.
saygılarımla.