kamu işçi maaş

Like Tree1Beğeni
 • 1 Post By sevgi06

Konu: İhraç Kayıtlı Satışlarda Muhasebe Kaydı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  78

  İhraç Kayıtlı Satışlarda Muhasebe Kaydı

  İhraç kayıtlı satışlarda muhasebe kaydına örnek verebilirmisiz...

  Teşekkürler...


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2006
  Mesajlar
  26

  İhraç Kayıtlı Satışlarda Muhasebe Kaydı

  Kod:
  120    alıcılar     
  120 .01 x firması         20 000
  192    diğer kdv    
  192.01  tecil edilebilir kdv   3 600
       600   yurtiçi satışlar     
       600.01 ihraç kayıtlı satışlar      20 000
       391   hesaplanan kdv
       391.01 ihraç kaydı ile satış kdv    3 600
  şeklide kayıt düşersin.
  stellakaya bunu beğendi.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  75

  İhraç Kayıtlı Satışlarda Muhasebe Kaydı

  bence ihraç kayıtlı satışları 600 nolu hesabı yerine 601 nolu hesapta göstermeniz daha mantıklı olur. zira ihraç kayıdıyla yapılan satışlar da ihracat olarak düşünülür ve 601 yurtdışı satışlar hesabına işlenir.

  bunun dışında sevgi06 arkadaşımızın yaptığı kayıt doğrudur.
  aygılarımla
  <br />smmm ahmet balcı

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2006
  Mesajlar
  26

  İhraç Kayıtlı Satışlarda Muhasebe Kaydı

  Alıntı Ahmet BALCI Nickli Üyeden Alıntı
  bence ihraç kayıtlı satışları 600 nolu hesabı yerine 601 nolu hesapta göstermeniz daha mantıklı olur. zira ihraç kayıdıyla yapılan satışlar da ihracat olarak düşünülür ve 601 yurtdışı satışlar hesabına işlenir.

  bunun dışında sevgi06 arkadaşımızın yaptığı kayıt doğrudur.
  direkt ihracat yaptığımızda 601 yurtdışı satışlar hesabını kullanıyoruz.ihraç kayıtlı satışlarda zaten kdv beyannamesinde diğer yurtiçi satışlar ile birlikte tablo 1 de teslim ve hizmet bedelleri kısmında beyan ediyoruz.yüklendiğimiz kdv tecil ve iade oluyor.malı yurtdışına biz göndermiyoruz ki 601 nolu hesabı kullanalım.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  355

  İhraç Kayıtlı Satışlarda Muhasebe Kaydı

  smmm ufuk özdemirin bir makalesi
  İHRACAT VE İHRAÇ KAYITLI TESLİM NEDİR? MUHASEBE UYGULAMALARI
  Tarih: 20/10/2006
  İhracat; bir malın yabancı ülkelere döviz karşılığı yapılan satışıdır. Çeşitli aşamalara ve çok yönlü bir niteliğe sahiptir. Ürünün ihracata yönelik biçimde kaliteli ve uluslararası standartlara ve piyasa şartlarına uygun biçimde üretilmesinden, yurt dışında pazarlanması, reklam ve tanıtımının yapılması, dış satımının gerçekleştirilmesi, en uygun ambalaj ve nakliye biçiminin seçilmesi, ihracatçının ülkesindeki dış ticaret mevzuatını bilerek zamanında gerekli işlemleri tamamlaması ve ürünün istenilen yere zamanında teslimine kadar uzanan çesitli aşamalardan geçmektedir.
  İhracatçı gerçek usulde vergi mükellefi olup, bulunduğu il deki Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı ve diğer kanunlara göre ihracat yapmasına bir engel bulunmayan gerçek veya tüzel kişi, tacirdir. İhracat yapan firma ihracat yapacağı ülke için hazırlamış olduğu formu Odalardan temin ederek doldurur. Yurt dışına gidecek malzemenin faturasını da ekleyerek bir dilekçe ile ilgili Odaya başvurur ve gerekli incelemeden sonra belgeler tasdik edilir.
  İhracatçı Birliklerinin kapsamına giren malları ihraç edecek alan firmaların, Birliklere üye olmaları gerekmektedir. Birlik üyelik belgesine sahip olmadan bu malların ihracı yapılamaz.
  Katma değer vergisi kanuna göre teslimin ihracat sayılabilmesi için gereken hususlar şunlardır;
  a) (4842 sayılı Kanunun 22' nci maddesiyle değişen bent Yürürlük; 24.04.2003)Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalıdır.
  b) (4842 sayılı Kanunun 22' nci maddesiyle değişen bent Yürürlük; 24.04.2003)Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yurt dışındaki müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır.Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez.
  (4842 sayılı Kanunun 22' nci maddesiyle eklenen bent Yürürlük; 24.04.2003)İhracat teslimi yapılacak yetkili gümrük antrepoları ile buralarda düzenlenmesi zorunlu belgeleri belirlemeye, konulacak mal miktarı ve cinsi ile bunların antrepoda bekleme sürelerine ilişkin olarak sınırlama getirmeye, Gümrük Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığı yetkilidir.
  Gümrük antreposuna konulan malın ihracatının belirlenen sürede veya şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi veya tevsik edilememesi hallerinde; ziyaa uğratılan vergi, buna ilişkin olarak kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesinden katma değer vergisi iadesi alanla birlikte antrepo işleticisi de müteselsilen sorumludur.
  Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade eder. Bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.
  a) Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
  b) Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.
  İHRACAT ŞEKİLLERİ
  SERBEST İHRACAT
  Müsaadeye veya kayda bağlı olmaksızın yapılan ihracata denilmektedir.
  KAYDA BAĞLI İHRACAT
  Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın hazırlamış olduğu liste kapsamındaki ihracatdır.
  TRANTSİT TİCARET
  Alış ve satış bedelleri arasında lehte fark bulunması kaydıyla mal bedelleri için transfer yapılarak veya yapılmaksızın gerçek veya tüzel kişiIerce satın alınan yabancı menşeli malların transit olarak veya doğrudan doğruya başka bir ülkeye satılmasıdır.
  KONSİNYE İHRACAT
  Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere dış alıcılara, komisyonculara, şube ve temsilciliklerine mal gönderilmesi şeklinde yapıtan ihracat biçmidir.
  KREDİLİ İHRACAT
  İki ve çok taraflı kredi anlaşmalarl dışında kalmak kaydıyla, ihracat bedelinin Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatında öngörülen süreleri aşacak şekilde yurda getirilmesine imkan tanıyan bir satış şeklidir.
  GEÇİCİ İHRACAT
  Geçici ihracatta ATA karnesi düzenlenir. Bu karne genelde yurt dışı fuar,sergi ve demostrasyon nedeniyle düzenlenir.
  Yurt dışına gidecek malzemeler en geç bir yıl içinde yurda dönmeli, beraberinde karne Oda 'ya iade edilmektedir.
  Karne verilirken istenen belgeler şunlardır:
  Dilekçe,
  Taahhütname,
  Fatura,
  Fatura miktarının %50 fazlası kadar kesin ve süresiz banka teminat mektubu, Oda harcı….
  BEDELSİZ İHRACAT

  Karşılığında yurda herhangi bir bedel getirilmeksizin yurtdışına mal gönderilmesine Bedelsiz İhracat denilmektedir. Değeri 10.000 $ aşmayanlann bedelsiz ihracat talepleri, doğrudan gümrüklere, değeri 10.000 $ 'dan fazla olanların bedelsiz ihraç talepleri (25.000 $ 'na kadar) İhracatçı Birliklerince sonuçlandırılır. 25.000 $ üzerindeki talepleri görüşleriyle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığına intikal ettirilir.
  ÖZEL TAKAS, BAĞLl MUAMELE, OFF-SET VE KİRALAMA YOLUYLA YAPILACAK İHRACAT

  Takas, bağlı muamele, off-set gibi ticaret şekiIleri "Karsılıklı Ticaret" olarak adlandırılan ve en genel anlamıyla kısmen de olsa ödemenin para yerine malla yapıldığı ticaret kapsamında yer almaktadır. Diğer bir değişle, ihraç edilen malın tümüne veya bir bölümüne karşılık mal alınmaktadır. Bu ticaret şekilleri daha çok finansman zorluklarının yaşandığı ülkelere yönelik ihracatlarda gündeme gelebilmektedir.
  İTHAL EDİLMİŞ MALLARIN İHRACI
  İthalat rejimi çerçevesinde ithal edimiş veya yurt içinde serbest dolaşım durumunda bulunan yabancı menşeli yeni ve kullanılmış malların ihraci, İhracat Teşviklerinden Yararlanmamak kaydıyla serbesttir.
  SINIR TİCARETİ
  Sınır ticareti, öncelikle böIge ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla komşu ülkelerin sınır yörelerinde karşılıklı olarak yapılan ticari işlemlerdir.
  İHRACAT YAPILACAK ÜLKELERE AİT ODACA VERiLECEK BELGELER ŞUNLARDIR:
  A.TR DOLAŞIM BELGESİ

  Avrupa Birliği ile Türkiye arasında protokol gereğince, ülkemizden Birliğe üye ülkelere ihrac edilen malların katma protokol hükümlerinden ve gerekli gümrük muhafiyetinden yararlanılması için tanzim edilen belge A.TR Dolaşım Belgesi 'dir. Bu belge Birliğe üye ülkelere yapılan ihracat için düzenlenmektedir.

  MENŞE ŞAHADETNAMESİ

  Malın menşe ülkesini gösteren belgedir. Avrupa Birliği dişında kalan bazı ülkelerin (Türk Cumhuriyetleri, KKTC vs.) ve Ortadoğu ülkelerine Menşe Şahadetnamesi düzenlenmektedir. Özellikle Ortadoğu Ülkelerine yapılan ihracatta fatura tasdiki de yapılmaktadır. Odaca yapılan tasdikten sonra, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili ithalatçı Ortadoğu ülkesinin Konsolosluğunca da onaylanır.
  ÖZEL MENŞE ŞAHADETNAMESİ (FORM A) (CERTIFICATE OF ORIGIN)
  Genel Preferanslar Sisteminin sağladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanılması için preferans tanıyan ülkelere yapılacak ihracatta, FORM A adı altında Özel Menşe Şahadetnamesi düzenlenir. Bu belge; Rusya, Japonya, Kanada, Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan, Özbekistan ve firmanin isteği ile A. B. D. gibi ülkeler için düzenlenmektedir.
  Oda tarafından tasdik edilen belge, (özellikle Rusya için hazırlanmış olan) Dış Ticaret Müsteşarlığı AnIaşmaIar Genel Müdürlüğünce onaylanır.
  EUR -1 DOLAŞIM SERTİFİKASI
  Eur-1 Dolaşım Sertifikaları İsrail ve Norveç için düzenlenen belgedir.

  ECO MENŞE ŞAHADETNAMESİ
  Eco Menşe Şahadetnamesi, İran ve Pakistan 'a yapılan ihracat için düzenlenir. Ayrıca ihracatı yapılan malzemenin faturası da ilgili Oda tarafından tasdik edilir.
  TIR SERVİSİ
  AMAÇ:
  Madde 1 : Bu talimat, Bakanlar Kurulunun 27.8.1984 tarih ve 8418457 sayılı kararı ile kabul edilen ve 16.1.1985 tarih ve 85/8993 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşımasına Dair Gümrük Sözleşmesi- Customs Convention On The International Transport Of Goods Under Cover Of TIR Carnets" ve bu Sözleşmenin 6. maddesi gereğince Bakanlar Kurulunun 3.5.1985 tarih ve 85/9449 sayılı kararı ile "Memleketimizde Kefil Teşekkül Olmak, TIR Karneleri Vermek" yetkileri tanınmış olan Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından hazırlanmış olup, ilgililerin eylem ve işlemlerini kolaylaştırmak maksadını kapsar.
  TANIMLAR:
  Madde 2: Bu talimatta yer alan:
  a-"Birlik" deyiminden; Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği,
  b-"TIR Komitesi" deyiminden; Birlik Yönetim Kurulu adına TIR Sistemi ile 119111 işlemleri yerine getirmekle yükümlü Komite,
  c-"Oda" deyiminden; Birlik tarafından TIR işlemlerini yapma yetkisi verilen Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya Ticaret Odaları ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası,
  d-"Tezkiye" deyiminden; TIR Komitesince firmanın TIR Sistemine kabulü
  e-"Firma" deyiminden; Birlikce tezkiye edilerek, TIR Sistemi altında taşıma yapan nakliyeci firma, f-"Yetki Belgesi" deyiminden; Ulaştırma Bakanlığınca Uluslararası taşıma yapan firmalara verilen belge,
  g-"Uygunluk Belgesi" deyiminden; TIR karnesi himayesinde yapılan taşımalarda kullanılacak araçların TIR Sözleşmesinde belirtilen teknik şartlara uygunluğunu gösteren ve gümrük başmüdürlüklerince verilen Karayolu Taşıtı Uygunluk Belgesi,
  h-"Geçerlilik Süresi" deyiminden; TIR karnesi kapağının 1. satırına yazılan ve kullanılmak üzere hareket gümrüğüne ibraz edilebilecek en son tarih,
  i-"İade Süresi" deyiminden, karnenin geçerlilik süresinin bitiminden sonraki 60 gün, anlaşılacaktır.
  Maliye açısından Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a maddesiyle ihracat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.Aynı Kanunun 12. Maddesinde , bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için:
  -Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması,
  -Teslim konusu malın T.C. gümrük hattından geçerek bir dış ülkeye vasıl olması, gerektiği açıklanmıştır.
  Konuyla ilgili 4 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, bir dış ülkeye vasıl olma deyiminin malın gümrük hattından geçmesi şeklinde uygulanacağı belirtilmiştir. Öte yandan Katma Değer Vergisi Kanununun 10/a maddesine göre vergiyi doğuran olayı malın teslim veya hizmetin ifası ile meydana gelmektedir. Aynı maddenin (c) bendinde malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura düzenlenmesi halinde de vergiyi doğuran olay meydana geleceği hükme bağlanmıştır. Ancak ihracat istisnası uygulamasında malın gümrük hattından geçişi “Gümrük Beyannamesi” ile tevsik edileceğinden, sadece ihracat teslimlerinde geçerli olmak üzere katma değer vergisini doğuran olay, faturanın düzenlendiği tarih değil, malın yurt dışı edildiği tarih olarak kabul edilecektir.(İNTAÇ TARİHİ)

  Buna göre ihracat istisnası beyan edilecek dönem, ihraç edilen malların faturasının düzenlendiği veya gümrük beyannamesinin açıldığı tarih değil, gümrük beyannamesinde malların yurt dışı edildiğini belirten tarihle ilgili vergilendirme dönemi olacaktır.
  Muhasebe uygulaması;
  X A.Ş. italyaya 50.000 euro satış yapmış fatura tarıhı 1.10.2006,intaç tarihi yani malın fiilen çıkış tarihi de 1.10.2006 tarihidir.kur:1.9238
  --------01/10/2006--------
  120.........96,190
  601.............96,190
  ----------/---------
  bu ihracata konu yüklenilen bir kdv var ise kdv den ödemeniz çıkmaması kaydıyla,devırden düşüleceğinden ,örneğin yüklenilen kdv niz yaptığınız reçeteden yada kdv yüklenim listenizden 12.120,00ytl olsun,bunun iade kdv nin muhasebe kaydı;
  -----------20.10.2006 --------
  136......12,120
  190.......12,120
  ---------26/10/2006----
  360.......1345
  136......1345
  (eğer herhangi birvergiden mahsup talep edersek)
  --------------28/09/2006--------
  153........67333
  192..........12,120
  320........79453
  (firma ihracata konu mali ihraç kayıtlı almışsa)
  -------------/-------------------

  ihraç kayıtlı mal alımında dikkat edilecek en önemli husus,bu malı üç ay içerisinde yurt dışı etmeli ve GÇB(GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ) de imalatçı tedarikçi listesine imalatçı teslimi yapan firmanın mutlaka gümrük çıkış beyannamesine adının yazılıp,bir nüshasının onaylı bir şekilde (noterden veya ymm den )mal alımı yapılan firmaya bu süre sarfında verilmesidir.aman yanlışlıkla kdv kanunun 11/1-c maddesine alım yapılan ve kdv si ödenmeyen fatura daki kdv yi yanlışlıkla indirim konusu yapmayalım.süresinde çıkmış,tedarikçinin adı yazılmış ve onaylanmış GÇB nin mal alımı yapılan firmaya tesliminden sonra ki muhasebe kaydı;

  ---------10/11/2006-------------
  320............12120
  192...........12120
  -----------/--------------
  Birde dövizin girdiği muhasebe kayıtlarında lütfen hareketlerdeki kur farklılıklarından doğan kambiyo hareketlerininde sağlıklı bir şekilde muhasebeleştirilmesine özen gösterelim.
  İHRAÇ KAYITLI TESLİM NEDİR?
  İhraç kayıtlı teslim,ihracatı yapan bir firmaya yapılan teslimdir,yani siz ürettiğiniz malı direk yurt dışı yapmıyorsunuz,arada başka bir firma yurt dışı yapacağı malı tedarik ediyorsunuz,tabii aşağıdaki şartlarda;
  İMALATÇILAR TARAFINDAN İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE 1.1.1988 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK USUL VE ESASLAR:
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yapılan tanıma göre imalatçının;
  1. Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması,
  2. Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Esnaf ve Sanatkar Derneklerine kayıtlı bulunması,
  3. İmalat işinde en az 5 işçi çalıştırması,
  4. Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olması,
  5. Bu şartları topluca taşıyan imalatçıların kendi üretimine ilave olarak aynı zamanda fason imalat da yaptırmaları halinde,
  a) Fason imalatı sadece, sanayi sicil belgesinde yazılı üretim dallarında yaptırmaları,
  b) Fason olarak yaptırılan imalatta işin riskini ve organizasyonu üstlenmeleri,
  c) Fason olarak imal ettirilen mallarla ilgili ham madde ve yardımcı maddeleri temin etmeleri,
  gerekmektedir.
  İmalatçı tanımında yapılan bu düzenlemeye göre, imalatçılarca ihraç kaydıyla ihracatçılara yapılacak teslimlerde aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre işlem yapılacaktır.
  1. Sanayi veya Ticaret Odası İle Esnaf ve Sanatkar Derneklerine Kayıtlı Olup, Sanayi Sicil Belgesi Olanlardan Bizzat Üretim Yapanlar:
  Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde yazılı tecil - terkin uygulamasından, makina ve teçhizatını kullanmak suretiyle bizzat üretim yapan kuruluşlardan;
  i - Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesi olan,
  ii - Sanayi Odası, Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkar Derneklerine kayıtlı bulunan,
  iii - İmalat işinde en az 5 işçi çalıştıran,
  iv - Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olan,
  imalatçılar yararlanacaktır.
  Bu şartlara sahip olan imalatçılar, ihraç kaydıyla ihracatçılara mal teslim ettikleri dönemde ve bir defa olmak üzere "Sanayi Sicil Belgesi" ve Sanayi veya Ticaret Odasına veya Esnaf ve Sanatkar Derneklerine üyelik belgesinin noterce onaylı birer örneğini, verecekleri katma değer vergisi beyannamesine ekleyeceklerdir.
  Sanayi sicil kaydı ve sanayi sicil belgesinde herhangi bir değişikliğin olması veya imalatçı niteliğinin kaybedilmesi hallerinde, bu durum, vergi dairesine en geç 15 gün içinde bildirilecektir.
  2. Yukarıda Belirtilen Şartları Taşıyan İmalatçılardan, Bizzat Ürettiği Mallar Yanında Kendi Üretmediği Malları da Satanlar :
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yaptığı tanım kapsamında giren imalatçılar, ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların tümünü kendileri imal etmeyebilir. Diğer bir anlatımla imalatçılar, ihracatçıya ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların bir kısmını piyasadan hazır olarak satın alabilirler. Bu durumda, imalatçıların bizzat ürettikleri mallar için tecil - terkin uygulaması yapılacak, ancak piyasadan hazır olarak alınıp, satılan mallar için tecil - terkin işlemi uygulanmayacaktır.
  ÖRNEK :
  Bir Anonim Şirket, ihraç kaydıyla satış bağlantısı kurduğu 10.000 adet gömlekten, 6.000 adedini bizzat üretmiş, 4.000 adedini de hazır olarak piyasadan satın almıştır.
  Bu mükellefin ihraç kaydıyla ihracatçıya teslim ettiği 10.000 adet gömleğin, bizzat imalatçısı olduğu 6.000 adedi için tecil - terkin işlemi uygulanacak, kalan 4.000 adet gömlek ise bu uygulamadan yararlanamayacaktır. Çünkü, bu mükellef 4.000 adet gömleği bizzat imal etmemiş, piyasadan hazır olarak satın almıştır.
  Bu durumda, ihracatçıya satış yapan imalatçılar, bizzat ürettikleri mallar ile piyasadan hazır olarak satın aldıkları malları, düzenleyecekleri faturada ayrı ayrı gösterebilecekleri gibi, bu mallar için ayrı ayrı fatura da düzenleyebileceklerdir.
  3. Yukarıda Belirtilen Şartları Taşıyan İmalatçılardan, İşletme Organizasyonunu ve İşin Riskini Üstlenerek, İhraç Edilen Nihai Ürünün İmalat Safhalarının Bir Bölümünü Fason Ücreti Ödeyerek Başka Firmalara Yaptıranlar:
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yaptığı tanım kapsamına giren imalatçılardan, ihraç edilen nihai ürünün imalat safhalarından bir bölümünü bizzat yapan, diğer imalat safhalarını ise ham ve yardımcı maddelerini sağlayacak işin riskini ve işletme organizasyonunu üstlenip, başka firmalara fason ücreti karşılığında yaptıran mükellefler de imalatçı sayılacaklardır.
  ÖRNEK :
  (X) Anonim Şirketi ihraç kaydıyla bağlantı yaptığı 5.000 adet deri ceketin, yaka dikişleri ile ilik ve düğme işlerini işletme organizasyonunu ve işin riskini üstlenerek başka bir firmada fason olarak yaptırmakta, diğer bütün imalat işlerini kendisi yapmaktadır.
  (X) Anonim Şirketi, işletme organizasyonunu ve işin riskini üstlendiğinden, bu deri ceketlerin tamamının imalatçısı sayılacak ve tecil-terkin uygulamasından yararlanacaktır.
  4. Yukarıda Belirtilen Şartları Taşıyan ve Kapasite Yetersizliği Nedeniyle Üretim Konusu Malların Bir Bölümünü, Kendi Üretimine İlave Olarak İşletme Organizasyonunu ve İşin Riskini Üstlenerek, Fason Ücreti Ödeyerek Başka Firmalara Yaptıranlar:
  Yukarıda yeralan şartları topluca taşıyan imalatçılar belli bir dönemde kapasitelerinin üstünde mal teslim taahhüdünde bulunabilmektedirler. Bu durumdaki firmalar kendi imalat kapasitelerini aşan talepleri karşılayabilmek amacıyla başka firmalara, işletme organizasyonunu ve işin riskini üstlenip, ham ve yardımcı maddelerini sağlayarak fason ücreti karşılığında mal imal ettirebilmektedirler.
  Bu firmalar da gerek kendi ürettikleri ve gerekse sanayi sicil belgesinde yazılı üretimleri konusunda kendi üretimlerine ilave olarak işletme organizasyonunu ve işin riskini üstlenip ham ve yardımcı maddelerini sağlayarak fason ücreti karşılığında imal ettirdikleri mallar açısından imalatçı sayılacaklardır.
  Ancak, işin riskini ve işletme organizasyonunu üstlenmek ve ham ve yardımcı maddeleri sağlamakla beraber, sanayi sicil belgelerinde yeralan üretim konusu dışında başka malları fason olarak imal ettirenler, bu mallar dolayısıyla imalatçı sayılmayacaklardır.
  Söz konusu "işletme organizasyonunu ve işin riskini üstlenmek"ten kasıt, imalatın imal ettirenin istemleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve fason işi yapan firmaya sadece fason ücreti ödenmesidir.
  ÖRNEK :
  Tişört imalatı yapan (A) Anonim Şirketi, 200.000 adet tişört siparişi almıştır. Yapılan sözleşmeye göre, taahhüdün iki ay içinde yerine getirilmesi zorunludur.
  Bu şirket, tişörtlerin 150.000 adedini kendi işletmesinde üretmekte, kalan 50.000 adedini ise gerekli ham ve yardımcı maddeleri sağlayarak, üç ayrı firmaya, işin riskini ve işletme organizasyonunu üstlenmek suretiyle fason ücreti karşılığında imal ettirmektedir.
  (A) Anonim Şirketi, gerek kendi imal ettiği ve gerekse fason ücreti karşılığında imalatını yaptırdığı 200.000 adet tişört için imalatçı sayılacak ve tecil - terkin uygulamasından yararlanacaktır.
  5. Ücret Karşılığında Fason İşi Yapanlar :
  Ücret karşılığında fason işi yapanlar, yaptıkları bu iş dolayısıyla imalatçı sayılmayacaklardır.
  6. Sanayi Sicil Belgesi Almak İçin Başvuran, Ancak Henüz Sanayi Sicil Belgesi Verilmemiş Olanlar:
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tanımı yapılan imalatçı kapsamına girmeyen mükellefler, tecil - terkin uygulamasından yararlanamayacaklardır.
  Ancak, diğer şartları taşımakla beraber, sadece sanayi sicil belgesine sahip olmayan mükelleflerden, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvuran ve bu Bakanlıktan söz konusu belgenin verileceğine ilişkin olumlu görüş alanlar da, sanayi sicil belgesi verilmesi beklenilmeden tecil - terkin uygulamasından yararlandırılabilecektir.
  7. Tecil - Terkin İşlemlerinin İhraç Edilen Nihai Ürünün İmalatçısına Uygulanması :
  Tecil - terkin işlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tanımı yapılan imalatçı kapsamına giren mükelleflerin (imalatçıların), ihraç kaydıyla satışını yaptıkları mal teslimlerine uygulanacaktır. Diğer bir ifade ile imalatçının ihraç kaydıyla satışını yaptığı malın, ihraç edilen nihai mamul olması gerekir.
  İmalatçının ihraç kaydıyla da olsa satışını yaptığı mal, aynen ihraç edilen nihai mamul değilse, bu teslimde tecil - terkin işlemi uygulanmayacaktır.
  ÖRNEK :
  (A) Anonim Şirketi, iplik imalatçısı bir firmadan pamuk ipliği almaktadır. Bu Şirket, almış olduğu iplikleri (B) firmasına fason karşılığında kumaş yaptırdıktan sonra ihraç etmiştir.
  (A) Anonim Şirketine pamuk ipliği satan iplik imalatçısı firma, tüm şartları taşımasına rağmen, iplik teslimi ile ilgili olarak tecil - terkin uygulamasından yararlanmayacaktır. Zira, ihraç edilen nihai mamul, pamuk ipliği olmayıp, bu ipliklerden üretilen kumaştır.
  İhraç kayıtlı teslimde muhasebe kaydı;

  Yukarıdaki ihracatçıya ihraç kayıtlı malı veren firmanın örnek muhasebe kaydı ile devam edelim,
  ----------/------------
  120.................79453
  601..............67333
  392.................12120
  ---------/----------------

  ihraç kayıtlı teslimin kdv beyanı özellik arz eder,tahsil edilmeyen kdv tahsil edilmiş gibi 1 nolu kdv de matraha ilave edilir,devir kdv ve/ veya o dönem ind.kdv yüksek ise alacaklı olur,1 nolu beyannamenin arka kısmındaki tablo 10 a dahil edilir,ödemesi çıkar ise o zamanda aşağıdaki prosedür devreye girer.
  Tecil - Terkin İşlemleri :
  İmalatçılar tarafından, ihraç kaydıyla yapılan mal teslimlerine ait olduğu beyan edilen ve vergi dairelerince de tecil edilen katma değer vergisi, malın imalatçısı tarafından teslim tarihini takip eden aybaşından başlamak üzere 3 ay içerisinde ihraç edildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla terkin edilmektedir.
  Terkin işleminin yapılabilmesi için, imalatçılar tarafından ihraç edilmek üzere teslim edilen malın, ihraç edildiğini gösteren gümrük çıkış beyannamesinin aslı veya noterden onaylı bir örneğinin vergi dairelerine ibraz edilmesi zorunludur.
  İmalatçıların ihraç kaydıyla satmış oldukları malların, başka imalatçıların aynı türdeki malları ile birlikte ihraç edilmesi halinde, söz konusu mallara ait tecil edilen verginin terkini için imalatçılar, vergi dairesine yapacakları müracaatta, kendileri tarafından teslim edilen malların ihraç edildiğini gösterir, ihracatçı firmadan alacakları bir belgeyi de gümrük çıkış beyannamesine ekleyeceklerdir.
  Tecili yapılan kdv ödemesinin terkini ile ilgili örnek muhasebe kaydı;
  ------------/-----------
  360............12120
  120.............12120
  -----------/-----------------

  ancak teslimin bir kısmına tecil terkin bir kısmına iade de söz konusu olabilir.uygulamaya göre muhasebe kayıtlarında şekillenir.
  İhraç kayıtlı teslimlerle ilgili en son 99 nolu kdv genel tebliğinde yapılan açıklamalar mevcuttur,buna göre ihraç kayıtlı teslimi yapacak imalatçı tanımında, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerinin (imalatçıların) sanayi siciline kayıt olabilmeleri için asgari çalıştırmaları gereken işçi sayısı konusunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Sanayi Sicil Tebliğleriyle, değişen ve gelişen teknolojik şartlara paralel olarak sanayi işletmelerinde makine ve teknoloji yoğunluğunun artması ve bu nedenle işgücüne duyulan ihtiyacın azalması sebebiyle değişiklikler yapılmaktadır.

  Bu nedenle, 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümünde sayılan ve ihracatçılara ihraç kayıtlı teslimde bulunacak imalatçılarda aranan şartlar arasında yer alan “imalat işinde en az 5 işçi çalıştırılması” şartı kaldırılmıştır.aynı zamanda
  İhraç Kayıtlı Teslimlerde Gümrük Beyannamesinde Yer Alması Gereken İmalatçı Bilgileri de aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir.
  İmalatçılar ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan onaylı bir yazı alacaklardır. Bu yazıda;
  - ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısının,
  - belgeyi talep eden imalatçının; adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, mal veya hizmetin cinsi, miktarı, bedeli, katma değer vergisi oranı ve hesaplanan katma değer vergisi tutarının, gösterilmesi gerekmektedir.
  Vergi daireleri gümrük beyannamesinin aslı veya noter, YMM ya da gümrük idaresince onaylı örneği ile birlikte ibraz edilecek bu yazıya istinaden imalatçıların terkin ve iade işlemlerini yerine getireceklerdir.
  dolayısıyla yukarda uyardığımız halde ihracatçı ,gümrük çıkış beyannamesinde imalatçı tedarikçi olarak mal aldığı firma ismini yazdırmayı unutmuş ise yukarıdaki bilgileri içeren onaylı bir yazı ile teslimi yapan firmaya ibrazı,malı teslim edeni de kendisini de kdv açısından mağdur olmaktan kurtaracaktır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İhraç Kayıtlı Satışlarda İade
  Konu Sahibi bebekcafe Forum KDV
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 26.Şubat.2015, 21:59
 2. Cevap: 13
  Son Mesaj : 12.Ekim.2010, 12:58
 3. İhraç kayıtlı satış muhasebe kaydı
  Konu Sahibi umut Forum KDV
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 27.Eylül.2010, 16:26
 4. İhraç Kayıtlı Satışlarda?
  Konu Sahibi ZİNDAN Forum Konu Dışı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Şubat.2007, 17:49
 5. İhraç Kayıtlı Satışlarda Kdv İadesi
  Konu Sahibi mahmutadakli Forum KDV
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 21.Şubat.2006, 02:08

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36