kamu işçi maaş

Konu: Gider Pusulası

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2006
  Mesajlar
  30

  Gider Pusulası

  Herkese selamlar kolay gelsin.

  benim sorum şöyle olacak ben bir turizm firmasının muhasebesinde çalışıyorum bir turumuzla ilgili olarak rehbere ödeme yapmamız gerekiyor rehber vergi mükellefi değil bunun içinde gider pusulası düzenlememiz gerekiyor ne şekilde düzenleneceği konusunda bilgi verirseniz sevinirim.

  kdv olacak mı???? stopaj oranı kaç olacak?????

  saygı ve sevgilerimle???????

  SERKAN GÖLBAŞI

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  306

  Gider Pusulası

  Sn.gölbaşı,

  Bildiğiniz gibi öncelikle rehberin size serbest meslek makbuzu kesmesi gerekli idi. Ama maalesef bu arkadaş kayıtdışı çalışmakta ve muhtemelen gider pusulasını da imzalamak istemeyecektir.

  Dediğiniz gibi vergi mükellefiyeti bulunmayan bu arkadaşa ödeyeceğiniz ücreti gider pusulası ile göstereceksiniz. Fakat şuna dikkat ediniz; Bu rehberden aldığınız hizmet süreklilik arzetmiyor olmalıdır.
  Saygılarımla,<br /><br />Demirkale

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2006
  Mesajlar
  30

  Gider Pusulası

  Sn.Demirkale

  Söylediklerinize bende tamamen katılıyorum ama durumda bundan ibaret
  şimdi gider pusulasını ne şekilde düzenleyeceğim konusundada yardımcı olabilirseniz sevinirim.

  kdv ve stopaj yönünden
  SERKAN GÖLBAŞI

 4. #4
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411

  Gider Pusulası

  Stopaj % 22 olacak. Çünkü bu bir serbest meslek ödemesidir. KDV yoktur.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  104

  Gider Pusulası

  stopaj oranı %10 olacak
  vergiden muaf esnafa yapılan ödemelerden diğer hizmet alımlarından kaynaklananlar için bölümüne girmesi gerektiği düşüncesindeyim bunun için %10 olması gerekir

 6. #6
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411

  Gider Pusulası

  Bu hizmet bir serbest meslek hizmetidir. Serbest meslek stopajı da 22 dir. Şöyle düşünün bir kaç rehbere iş veriyorsunuz. Bunlardan biri normal serbest meslek erbabı olarak makbuz veriyor. Diğeri ise aynı hizmeti vermekle birlikte gider makbuzu ile ödeme yapılıyor. Alınan hizmet ikisinde de aynı o zaman kesilen vergi de aynı olmalıdır.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  731

  Gider Pusulası

  peki şöyle bir değerlendime yapsak olmazmı, işyeri kapanışında yazarkasayı kendi adına fatura eden birkişi, daha sonra bu yazarkasayı sattığı zaman, giderpusulasında stopaj uygulanmaz, çünkü bu kişi mükellef değildir fatura kesemez, vergiden muaf esnafta değildir. stopaj uygulaması gerekmez. bu mantıkla bu rehberlik işini yapan kişi, vergiden muaf değildir, işi sürekli yapıyor olsada zaten serbest meslek faaliyetinden dolayı kaydı olması gerekir. bu durumdada stopaj kesintisi yapılmaması gerekir.

 8. #8
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.043

  Gider Pusulası

  Merhaba ;
  İlk öncelikle hizmet alınan kişi tercüman diye stopaj oranının %22 olması yanlış.Zaten serbest meslek erbabı olsaydı vergi mükellefi olurdu ve de bunun için,verdiği hizmet için bize serbest meslek makbuzu kesmeliydi.Hizmet alımlarında gider pusulası düzenlendiği takdirde kesilmesi gereken oran %10 dur.
  ----------------------------------------------------------------------
  :arrow: Gider Pusulasının Kesilmesi :
  100/0,90=111,11 Brüt tutar
  111,11*0,10=11,11 Kesinti
  111,11-11,11=100 Net tutar
  -----------------------------------------------------------------------
  :arrow: Gider Pusulasının İşlenişi :
  --------- / -------------
  740 ..........................111,11
  191............................20,00
  ...........360............................20,00
  ...........360............................11,11
  ...........100...........................100,00
  ------------ / ------------
  -------------------------------------------------------------------------
  :!: Brüt tutar üzerinden hesapladığınız %18 kdv tutarını 2 Nolu kdv beyannamesi ile vergi dairesine ödiyeceksiniz.
  :!: Gider pusulasının üzerinden hesapladığınız %10 tutarı ise muhtasar beyannamesi ile vergi dairesine ödiyeceksiniz.  Kolay Gelsin.

 9. #9
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.048

  Gider Pusulası

  Merhaba ;

  Konuya açıklık getirmesi açısından iki adet özelgeyi paylaşmak istedim.

  Kod:
  T.C.
  İSTANBUL VALİLİĞİ
  Defterdarlık Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü
  
  TARİH &#58;16.08.2005
  SAYI  &#58; B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-66
  KONU &#58; Rehberlerin gelir vergisine tabi olup olmadığı Hk.
  
  …
  İLGİ&#58; … .07.2005 tarihli dilekçeniz.
  
  İlgide kayıtlı dilekçenizde, profesyonel Turist rehberliğini icra ettiğiniz vergiden muaf olup olmadığınız hususu sorulmaktadır.
  
  Gelir Vergisi Kanunu’nun “Serbest Meslek Erbabı” başlıklı 66. maddesinin &#40;4369 sayılı Kanunun 36. maddesiyle eklenen bent&#41; &#40;01.01.1999 tarihinden geçerli olmak üzere&#41; 5. bendinde,
  
  "Vergi Usul Kanunu’nun 155. maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar &#40;şartlardan en az ikisini taşımayanlar ile köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5000’i aşmayan yerlerde faaliyette bulunanların bu faaliyetlerine ilişkin kazançları gelir vergisinden muaftır.&#41;
  
  Bu işleri dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılırlar."
  
  hükmü yer almıştır.
  
  Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Serbest Meslek Erbabında İşe Başlamanın Belirtileri” başlıklı 155. maddesi4 ile de
  
  "Serbest meslek erbabı için aşağıdaki hallerden herhangi biri” işe başlama”yı gösterir.
  
  
  Muayenehane, yazıhane, atelye gibi özel işyerleri açmak,
  
  Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden alametleri asmak,
  
  Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunulduğunu gösteren ilanlar yapmak,
  
  Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere kaydolunmak,
  Mesleki teşekküllere kaydolunanlardan görevleri veya durumları icabı bilfiil mesleki faaliyette bulunmayacak olanlar bildirimlerinde bu ciheti de açıklarlar …"
  
  hükmü getirilmiştir.
  
  Bu hükümlere göre, rehberlerin bir işyerine ve işverene bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına çalışmaları halinde serbest meslek erbabı olarak kabul edilmeleri gerekecektir.
  
  Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde;
  
  "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri &#40;avans olarak ödenenler dahil&#41; nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar."
  
  denilmekte olup, aynı kanun maddesinin 2. bendinde ise,
  
  "Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden &#40;4369 sayılı kanunun 81/C-8. maddesiyle değişen ibare&#41; &#40;01.01.1999 tarihinden geçerli olmak üzere&#41; &#40;noterlere serbest meslek faaliyetinden dolayı yapılan ödemeler hariç&#41;
  
  
  18. madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden % 17,
  
  Diğerlerinden % 22
  oranında tevkifat yapılacağı"
  
  hükme bağlanmıştır.
  
  Bu hükümlere göre yapmış olduğunuz rehberlik faaliyeti dolayısıyla Vergi Usul Kanunu’nun 155. maddesinde yazılı şartlardan en az ikisini taşımamanız halinde Gelir Vergisinden muaf tutulmanız mümkün bulunmaktadır. Ancak Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde sayılın kişi ve kurumlar tarafından rehberlik faaliyetinizden dolayı şahsınıza yapılacak ödemeler sırasında aynı kanun maddesinin 2. bendinin &#40;b&#41; alt bendi doğrultusunda tevkifat yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu faaliyetlerin bir işyerine ve işverene bağlı olarak yapılması halinde ise ücretli sayılacağınız tabiidir.
  
  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  Kod:
  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  Gelirler Genel Müdürlüğü
  
  TARİH &#58;06.05.1999
  SAYI  &#58;B.07.0.GEL.0.42/4215-33-271/17738
  KONU  &#58;Turist rehberlerinin gelir vergisine tabi olup olmadığı hk.
  
  İZMİR VALİLİĞİ
  &#40;Defterdarlık &#58; Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğüne&#41;
  
  
  İLGİ &#58; 11.3.1999 tarih ve B.07.0.DEF.0.35.11/176200-1441/296 sayılı yazınız.
  
  İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, İlinizde faaliyet gösteren rehberlerinin gelir vergisine tabi olup olmadığı ve tabi iseler ne şekilde işlem yapılacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.
  
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 66 ıncı maddesinde,
  
  “Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.
  
  Bu maddenin uygulanmasında;
  
  .........
  
  5- Vergi Usul Kanunun 155 inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar &#40;Şartlardan en az ikisini taşımayanlar ile köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000’i aşmayan yerlerde faaliyette bulunanların bu faaliyetlerine ilişkin kazançları gelir vergisinden muaftır.&#41;
  
  Bu işleri dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılırlar.”
  
  hükmü yer almıştır.
  
  Aynı Kanunun 94 üncü maddesinde ise
  
  “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri &#40;avans olarak ödenenler dahil&#41; nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.
  
  2- Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden &#40;Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç&#41;;
  
  a&#41; 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden
  
  b&#41; Diğerlerinden, “
  
  hükmüne yer verilmiştir.
  
  Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Serbest meslek erbabında işe başlamanın belirtileri” başlıklı 155 inci maddesi, “serbest meslek erbabı için aşağıdaki hallerden harhangi birinin “İşe başlama”yı göstereceği belirtilmiştir.
  
  
  Muayenehane,yazıhane, atelye gibi özel işyerleri açmak;
  
  Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden alametleri asmak;
  
  Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak;
  
  Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere kaydolunmak,
  Bu hükümlere göre; turist rehberlerinin Gelir Vergisi Kanununun uygulamasında serbest meslek erbabı olarak kabul edilmesi, aynı Kanunun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinin parantez içi hükmünde belirtilen muaflık şartlarını taşıyanların gelir vergisinden muaf tutulmaları, muaflık şartlarını taşımayanların ise gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyetinin tesis ettirilmesi, vergiden muaf olanlarda dahil olmak üzere rehberlere yapılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 94/2-b maddesine göre ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarını da gözönünde bulundurarak tevkifat yapılması gerekmektedir.
  
  Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
  
  Bakan a.
  Genel Müdür Yardımcısı
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Gider Pusulası

  Herkese merhaba

  Konu ile ilgili Gelir Vergisi kanunun 66. maddesi 2. fıkrasının 5. bendi ve VUK’nun 155. maddeleri aşağıdadır:


  Serbest meslek erbabı:

  Madde 66-

  (..)

  “5. (Ek: 22.7.1998-4369/36 md.) Vergi Usul Kanununun 155'inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar (Şartlardan en az ikisini taşımayanlar ile köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000'i aşmayan yerlerde faaliyette bulunanların bu faaliyetlerine ilişkin kazançları gelir vergisinden muaftır.)”
  ……………………………………………..

  Serbest meslek erbabında işe başlama belirtileri:

  Madde 155- Serbest meslek erbabı için aşağıdaki hallerden herhangi biri "işe başlama" yı gösterir:

  1. Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel iş yerleri açmak;

  2. Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden alametleri asmak;

  3. Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak;

  4. Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere kaydolmak.

  Mesleki teşekküllere kaydolunanlardan görevleri veya durumları icabı bilfiil mesleki faaliyette bulunmayacak olanlar bildirmelerinde bu ciheti de açıklarlar.
  ……………………………………………………………………………..
  Buna göre, bahsi geçen rehber 155. maddede sayılan özellikleri taşımıyorsa vergiden muaftır. Ancak, bu muafiyet yapılan ödemelerden GV stopajı yapılmasına mani değildir. Bnlara yapılan ödemelerden GVK 94/2.b maddesi mucibibce %22 stopaj yapılması gerekir.
  .................................

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Gider Pusulası Kdv
  Konu Sahibi stajerim Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 30.Mayıs.2013, 15:28
 2. Gider pusulası hk.
  Konu Sahibi mhmtgngr38 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 20.Ocak.2011, 10:47
 3. Gider Pusulası ile Gider Makbuzu Arasındaki Fark?
  Konu Sahibi NİSAN Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 26.Ocak.2007, 11:41
 4. Gider Pusulası hk.
  Konu Sahibi feyzanur Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 06.Haziran.2006, 11:12
 5. Gider Makbuzu- Gider Pusulası
  Konu Sahibi mehmetyurtbay Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 26.Ağustos.2005, 11:59

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36