kamu işçi maaş

Konu: Demirbaş Satışlarında Amortismanların Durumu

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  287

  Demirbaş Satışlarında Amortismanların Durumu

  sitesinden indirmiş olduğum "250 Soru-250 Cevap" kitapçığında aşağıdaki şekilde bir soru-cevap vardı. kendilerine bunun dayanağı hakkında bir mail atmama rağmen bir cevap gelmedi. aşağıdaki soru-cevap hakkında görüşleri olan var mı?


  "SORU-14: Demirbaş satışlarında ayrılmamış amortismanlar ayrılmış gibi kabul edilip ona göre mi satış karı veya zararı hesaplanacak ve ayrılmayan amortismanlar hangi hesaba kaydedilecek?

  CEVAP-14:Ayrılmamış Amortisman Kaydı

  -------------- / ----------------------

  689 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler XXX

  257 Birikmiş Amortisman XXX

  --------------- / ------------------------

  Ayrılmamış amortisman kayıtlarda bu şekilde gösterilir. Demirbaş satışında K/Z amortisman ayrılmış gibi kabul edilip hesaplanır."

  İyi çalışmalar<br />İsmail ŞENGÜN

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  281

  Amortisman Mevzuu

  Sayın kalyon bana göre; aşağıdaki kanun maddeleri ışığında amortisman ayırmak ihtiyari(isteğe bağlı) olup duran varlığın satışında;duran varlık aktife giriş değerinden fiilen ayrılmış olan amortismanı düşüp Net Defer Değerini hesaplayıp,
  satış turarına göre kar veya zararı tespit etmek daha sağlıklı olur.Ancak bu sene geçen yıla ait amortisman kaydı yapıyorsak yılı geçtiği için KKEGider kaydı yapmamız gerekecektir.


  Amortisman Mevzuu
  Madde No 313
  Kapsam

  (2791 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle değişen fıkra) İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269'uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

  ….
  (2365 sayılı Kanunun 54'üncü maddesiyle eklenen fıkra) (4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle değişik 414'üncü madde hükmüyle belirlenen tutar, Yürürlük: 29.7.1998) Değeri 50.000.000.- lirayı(*)(354 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2006’dan itibaren 520, - YTL) aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 50.000.000.- lirayı (354 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2006’dan itibaren 520, - YTL) aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.

  Normal Amortisman
  Madde No 315
  Kapsam

  (5024 Sayılı Kanunun 3’üncü maddesiyle değişen madde: Yürürlük;01.01.2004) Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.(*)

  Madde No 320
  Kapsam

  Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür.
  (4108 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle değişen fıkra) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.(*)
  Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir.
  Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.

  Kolay gelsin...
  Bu günümüzü çalan iki hırsız var; geçmişe ilişkin pişmanlıklarımız ve geleceğe ilişkin kaygılarımız...

 3. #3
  siyah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  siyah Guest

  Demirbaş Satışlarında Amortismanların Durumu

  ...

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  287

  ...

  sn siyah,

  yukarıdaki yazıda 2.yol olarak neyi gördüğünüzü söylerseniz sevinirim.

  eğer yazdığım yazıdaki cevabı iyi okursanız, herhangi bir dönem veya dönemlerde amortisman ayrılmamışsa, demirbaş satışında bu ayrılmamış amortismanın ayrılmış gibi kabul edilmesi ve kar çıkması gerektiği belirtiliyor. yani ihtiyarilikten hiç bahsetmiyor.

  yani 100 ytl'ye alınmış bir demirbaş hiç amortisman ayrılmamışsa 4 yıl sonra yine 100 ytl'ye satılması halinde 80 ytl kar çıkması gerekiyor.

  beni rahatsız eden konu da bu. eğer sizde böyle düşünüyorsanız bana dayanakları hakkında bilgi verirseniz sevinirim.
  İyi çalışmalar<br />İsmail ŞENGÜN

 5. #5
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Demirbaş Satışlarında Amortismanların Durumu

  Amortisman Uygulama Süresi
  b) Süre Bakımından
  Madde No 320
  ...
  Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  13

  muhasebe bir bilgi sistemidir

  ardadaşlar muhasebe herkese fayda sağlayan bir bilgi sistemidir. yapılacak kayıtlarda bu unutulmamalıdır. Yani muhasebe kayıtları yapılırken sadece VUK hükümlerine göre hareket etmek muhasebenin temel kavramlarına ve ilkelerine ters düşer. VUK 328 de göre "... Amortisman ayrılmış olanların değeri ayrılmış amortismanlar düşüldükten sonra kalan meblağdır....." deniliyor. Yani VUK amortisman ayırmayı zorunlu tutmuyor ve ayırmıyorsan bunu da satarken yapma diyor. Çok açık olarak zaten belirtilmiş. Ancak MSUGT 1.nolu tebliğede Gelir Tablosu ilkelerinde "c. Maddi olan ve olmayan duran varlıklar ile özel tükeneye tabi varlıklar için uygun amortisman ayrılmalıdır." diyor ve bunu zorunlu tutuyor. Yani amortismanı işletmelerin tercihine bırakmıyor. böyle oluncada unutulan ve ayrılmayan amortismanlarında bu amaçla gösterilmesi zorunlu oluyor ama bunu vergi kanunları kabul etmeyebilir bu vergi kanunlarını yazan o an görevde bulunan devletin tercihidir. Yani sorunun cevabında kanunen kabul edilmeyen bir amortisman gider kaydının yapılması gereklidir.vergi açısından hiç bir önemi yok her ikisinde de aynı vergi ödenir ancak muhasebe bilimi için önemlidir.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  731

  Demirbaş Satışlarında Amortismanların Durumu

  sanırım bu açıklanması gereken bir konu, kanunla baktığınız zaman, nasıl anlaşılmak istenirse öyle anlaşılabiliyor. vergi kaybı açısından fark var yani bir araç aldık diyelim 10 ytl %20 amortisman oranı ile ilk iki yıl amortisman ayırdıysak sonrasında ayırmadıysak, birikmiş amortismanlar 4 ytl olur, 6 sene sonra sattığımızı farzedersek, ayrılmayan amortismanları kanunen kabul edilmeyen giderlere atarsak, 10 ytl kar elde etmiş oluruz. ancak direk aktifte kalan değeri üzerinden hesaplarsak 4 ytl kar elde etmiş oluruz. sanırım uygulamada iki şeklide uygulayan meslektaşlarımız var. o yüzden bir tebliğle bu konu açıklanmalıdır.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  457

  Demirbaş Satışlarında Amortismanların Durumu

  Sayın ŞENGÜN,


  Bu konu daha önceleri forumda tartışılmıştı.


  Bu konuda vermiş olduğum cevabı inceleyiniz.

  Bu konuda Sayın M.Kemal'in son cevabını inceleyiniz.

  Saygılar.

 9. #9
  NAKULA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  NAKULA Guest

  Demirbaş Satışlarında Amortismanların Durumu

  Alıntı M.Kemal Nickli Üyeden Alıntı
  Yeni düzenlemelere görede amortisman ayırmak vergi mevzuatı açısından ihtiyaridir.

  Değerli Arkadaşlar

  Bu konu bir başka forumda da tartışılmaktadır.

  Bu konuda Sayın Ekinci ye aynen katılıyorum.

  Vergi kanunlarında amortisman ayırmayı mecbur tutan bir düzenleme yoktur.

  Buna göre Amortisman ayırmak ihtiyaridir.

  Ayrılmamış amortismanı A.T.İ.K.satışı durumunda kkeg olarak değerlendirmemiz yanlış olur.

  Bundan dolayı A.T.İ.K. satışlarında maliyet bedeli için ,V.U.K.328 e göre, AYRILMIŞ amortismanların düşülmesinden sonra kalan bedeldir diyebiliriz.

  .

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  731

  Demirbaş Satışlarında Amortismanların Durumu

  inşallah öyledir,
  ancak bir inceleme anında, bize böyle bir uygulamamızdan dolayı, karı eksik bildirmişsiniz diye vergi farkı çıkarırlarsa, kendimizi hangi kanunlar doğrultusunda savunap, defterlerimizi inceleyen kişiyi ikna edebiliriz. bence şu anki kanunlar çerçevesinde iki şekliylede yapmış olsanız, kanunlara uymuş olursunuz yada görüş açısına göre uymamış olursunuz. o yüzden yinede bu konunun yetkili makamlar tarafından bir tebliğle açıklanması gerekir diye düşünüyorum.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Atik’lerin Satılmasında Geçmiş Dönemde Ayrılmayan Amortismanların Durumu Ve Muhasebe Uyg.
  Konu Sahibi ferhat Forum Muhasebe Kayıt Örnekleri ve Muhasebe Dersleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Mayıs.2015, 13:54
 2. Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Aralık.2014, 11:32
 3. Ayrılmamış amortismanların durumu nedir.?
  Konu Sahibi TURKUVAZ Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 17
  Son Mesaj : 22.Ekim.2010, 10:35
 4. Ayrılmamış Amortismanların Durumu
  Konu Sahibi torlak Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 12
  Son Mesaj : 28.Aralık.2009, 13:58
 5. Cevap: 15
  Son Mesaj : 19.Eylül.2005, 09:51

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36