kamu işçi maaş

Konu: Komisyon Faturası

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  54

  Komisyon Faturası

  Yapılan ihracattan dolayı yurt dışındaki aracı firma komisyon faturası kesiyor.Bu durumda döviz olarak kesilen 1000 dolar komisyon faturasını nasıl muhasebeleştirebiliriz.Vergi dairesine stopaj ödemesi olacak mı?
  Teşekkür ederim.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  91

  Komisyon Faturası

  merhaba,

  kesilen fatura tarihindeki merkez bankası döviz alış kuru üzerinden bulunan tutar üzerinden %18 kdv hesaplayıp bu tutarı 2 nlu kdv beyannamesi ile beyan edip kayıtlarınıza alabilirsiniz.

  760 paz.sat.dağ.gid /653 komsiyon gid. 1500

  ........................... 320 satıcılar /329 diğ.tic.borç 1500


  191 ind.kdv. 270
  . sorumlu sıfatı ile ödenen kdv.

  ......................... 360 ödenecek vergi ve fonlar 270
  ................................ -sorumlu sıfatı ile ödenecek kdv


  saygılar.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  145

  Komisyon Faturası

  Sn. Ahmet Bey


  1. Komisyon ticari nitelikte olduğundan stopaj yoktur.
  2. Bu fatura ihracatla ilgili bir komisyon hizmet faturası olduğundan 2 No' lu KDV ile ödencek KDV' de yoktur.

  Dolayısıyla, bu konuda uzman olmayan arkadaşların cevap verirken daha dikkatli olmalarını tavsiye ederim.

  İyi çalışmalar

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  145

  Komisyon Faturası

  Bahsedilen konuda KDV' nin olmayacağına dair mukteza :

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

  TARİH: 12/12/2005
  SAYI : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.12.8725

  KONU : Yurt dışında yerleşik firmaların yurt dışında yerleşik
  müşterilerinden aldığı siparişlere ait düzenlediği ko-
  misyon faturasının 2 no.lu beyanname ile beyan edilip
  edilmeyeceği,


  ……………. A.Ş.

  Dilekçenizle, şirketinizin ……….. imalatı ile iştigal etmekte olduğu, imalatınızın (%.. – …)’nın ihraç edildiği, yurt dışına yapılan ihracatlarda, firmanıza müşteri bulan yurt dışında yerleşik kimi firmaların, yurt dışında yerleşik müşterilerinden adınıza sipariş alarak firmanıza yönlendirmekte olduğu ve bu siparişlere ait ürünlerin ihraç edildiği belirtilerek, sipariş komisyonu olarak komisyoncu firmanın firmanıza düzenlediği komisyon faturasına KDV stopajı yapılarak 2 no.lu beyanname ile beyan edilip edilemeyeceği sorulmaktadır.

  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1. maddesi hükmü ile ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler KDV’ne tabi tutulmuştur.

  Kanunun 4. maddesi ile hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olarak tanımlanmış ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşeceği belirtilmiştir. Kanunun 6/b maddesinde ise hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasının işlemlerin Türkiye’de yapıldığını ifade ettiği hükme bağlanmıştır. Hizmetin yurt dışında ifa edilmiş olması ve hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması halinde Türkiye’de katma değer vergisi söz konusu olmamaktadır.

  Diğer taraftan, 30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin A Bölümünde,yurt dışındaki firmaların Türkiye’den ithal edecekleri mal ve hizmetler ile ilgili olarak bu firmalara aracılık hizmeti verenlerin söz konusu hizmetler karşılığında aldıkları komisyonları, ihraç edilen mal ve hizmetler yurt dışında tüketildiğinden, hizmet ihracı istisnası kapsamında müteala edeceği belirtilmiştir.

  İncelenmesinden de görüleceği üzere Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan yurt dışında mukim kişi ve kuruluşların Türkiye’den bu ülkelere yapılan ihracat ile ilgili hizmet ifalarının komisyonculuk pazarlama gibi ihracata yönelik hizmetler 3065 Sayılı Kanunun 1 ve 6/b maddeleri hükümleri uyarınca Katma Değer Vergisine tabi olması söz konusu değildir. Zira bu hizmetler yurt dışında ifa edilmekte ve hizmetin muhatabı olan Türkiye’de mukim ihracatçı kuruluş bu hizmetten yurt dışında yararlanmaktadır.

  Kaldı ki, yukarıda belirtilen 30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde Türkiye’den ihraç edilen mal ve hizmetlere yönelik olarak komisyonculuk, aracılık şeklindeki hizmet ifaları ihraç edilen mal ve hizmetler yurt dışında tüketildiğinden hizmet ihracı kapsamında düşünülmüştür.

  Buna göre, yurt dışında yerleşik firmaların firmanıza yurt dışında müşteri bulma hizmeti ihraç edilen mallar yurt dışında tüketileceğinden dolayısıyla hizmetten de yurt dışında faydalanıldığından Katma Değer Vergisinin konusuna girmemektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  145

  Komisyon Faturası

  Bahsedilen konuda stopajın olmayacağına dair mukteza

  T.C.
  İSTANBUL VALİLİĞİ
  İl Defterdarlığı
  Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü


  Sayı : B.07.4.DEF.0.34.11/KVK-24-6191

  Konu : Amerika Birleşik Devletlerinde mukim firmayla yapılan sözleşme gereğince komisyon ödemelerinden stopaj yapılıp yapılmayacağı hk.  İlgi : Tarihsiz dilekçeniz.

  İlgide kayıtlı dilekçenizde,...Vergi Dairesinin....vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, firmanızın yurt dışında A.B.D.’de bulunan bir firma ile pazarlama sözleşmeniz olduğunu ve firmanıza müşteri temin ettiğini belirterek, söz konusu yurtdışındaki firmaya yapacağınız komisyon bedellerinden stopaj yapılıp yapılmayacağı hususunu sormaktasınız.

  5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Safi Kurum Kazancı” başlıklı 13. maddesinde; “Kurumlar Vergisi birinci maddede yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

  Safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır..........” hükmü yer almaktadır.

  Öte yandan, aynı Kanunun 24. maddesinde ise; “Dar mükellefiyete tabi kurumların ticari, zirai ve diğer kazanç ve iratları dışında kalan kazanç ve iratlar ile telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret ünvanı, alameti farika ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devir ve temliki mukabilinde alınan bedeller % 25 nispetinde kurumlar vergisi tevkifatına tabiidir. (Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 6 numaralı bendi uyarınca tevkifata tabi tutulan kazanç ve iratlardan bu madde hükmüne göre ayrıca tevkifat yapılmaz)” hükmü yer almıştır.

  Diğer taraftan, 31/12/1997 tarih ve 23217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” 19/12/1997 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, anlaşma hükümlerinin 01/01/1998 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağı belirtilmiştir.

  Söz konusu Anlaşmanın “Ticari Kazançlarını” düzenleyen 7. maddesinin 1. fıkrasında,  1-“ Bir Akit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, söz konusu teşebbüs diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnız ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa, kazanç bu diğer Devlette, işyerine atfedilen miktarla sınırla olmak üzere vergilendirilebilir.” hükmü yer almıştır.

  Yine aynı anlaşmanın 4. maddesinin 1. fıkrasında, “Bu anlaşmanın amaçları bakımından, “Bir Devlet Mukimi” terimi, o devletin mevzuatı gereğince ikametgah, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi anlamına gelir” hükmü yer almıştır.

  Bu hükümlere göre, kanuni ve/veya iş merkezi A.B.D.’de bulunan firmanın Türkiye’de işyerinin olmaması ve söz konusu yapılan hizmetle ilgili işin ticari kazanç kapsamında bulunan bir faaliyet olması sebebiyle bu şirkete yapacağınız ödemelerden Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 24. maddesi çerçevesinde tevkifat yapılmasına imkan bulunmamaktadır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Komisyon Faturası Hk.
  Konu Sahibi terazi36 Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 22.Mayıs.2008, 15:33
 2. Komisyon Faturası Hk.
  Konu Sahibi royem Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 12.Eylül.2007, 17:36
 3. Komisyon Faturası
  Konu Sahibi ali.aslan Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Ağustos.2006, 09:46
 4. Komisyon Faturası
  Konu Sahibi mithat48 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 01.Eylül.2005, 13:59

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36