kamu işçi maaş

Konu: Kurumlar Vergisi ve Sağlık Sigortaları.?

 1. #1
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146

  Kurumlar Vergisi ve Sağlık Sigortaları.?

  Bir limited şirket ortaklarını ve işçilerini özel sağlık sigortası yaptırmak istiyor.Acaba ortaklar ve işçiler için yapmış olduğu bu sigorta ödemelerini kurumlar vergisinden yada matrahından düşebilirmi.? Yani gider yazabilirmi.? Kanun adı madde,tebliğ vs.. verebilirmisiniz.? Çok teşekkürler.?

  Kolay Gelsin.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  560

  Kurumlar Vergisi ve Sağlık Sigortaları.?

  Gelir vergisi Kanunu İndirilecek Giderler

  Madde 40 – Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:

  9. (4697 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bent Yürürlük; 07.10.2001) İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları. (Gerek işverenler gerekse ücretliler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınan katkı paylarının toplamı bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde belirlenen oran ve haddi aşamaz.)

  Yani..

  Gerçek Ücretler

  Madde 63 – Ücretin gerçek safi değeri işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır.

  3. (4697 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen bent Yürürlük; 07.10.2001) Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,

  İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5’ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu oranı % 20 oranına kadar (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için % 10 oranına kadar) artırmaya ve belirtilen haddi asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.(**)


  Kolay gele...

 3. #3
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146

  Kurumlar Vergisi ve Sağlık Sigortaları.?

  Sayın M.Hayri ANDAÇ ;

  Cevabınız için teşekkür ederim.Ancak bu Gelir vergisi kanununda geçiyor.İndirimi yapmak isteyen bir Limited Şirket. Bu durumda bu olaya ilişkin indirim varmı yokmu onu Kurumlar Vergisi Kanununda aramamız gerekmezmi yada bizim istediğimiz bu cevabın kurumlar vergisi kanununda olması gerekmezmi ? Gelir vergisi kanunu ve kurumlar vergisi kanunu açısından biraz aydınlatabilirmisiniz beni.? Teşekkürler.

 4. #4
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Kurumlar Vergisi ve Sağlık Sigortaları.?

  5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

  MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir:

  a) Sermaye şirketleri.

  b) Kooperatifler.

  c) İktisadî kamu kuruluşları.

  ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler.

  d) İş ortaklıkları.

  (2) Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  560

  Kurumlar Vergisi ve Sağlık Sigortaları.?

  Sayın ogün güneş'in belirttiği yerden devam edersek. K.V.K nın
  Verginin Konusu maddesinde, 2 ci bende yer verilmiştir.
  Buna göre gelir vergisi kanununun 2.ci maddesinde yer alan gelir unsurları

  yani

  1. Ticarî kazançlar,

  2. Ziraî kazançlar,

  3. Ücretler,

  4. Serbest meslek kazançları,

  5. Gayrimenkul sermaye iratları,

  6. Menkul sermaye iratları,

  7. Diğer kazanç ve iratlar.

  kurumlar vergisi yönünden kül halinde ve niteliğine bakılmaksızın,kurum kazancını oluşturmaktadır.

  Kolay gele..

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  461

  Re: Kurumlar Vergisi ve Sağlık Sigortaları.?

  Alıntı ZİNDAN Nickli Üyeden Alıntı
  Bir limited şirket ortaklarını ve işçilerini özel sağlık sigortası yaptırmak istiyor.Acaba ortaklar ve işçiler için yapmış olduğu bu sigorta ödemelerini kurumlar vergisinden yada matrahından düşebilirmi.? Yani gider yazabilirmi.? Kanun adı madde,tebliğ vs.. verebilirmisiniz.? Çok teşekkürler.?

  Kolay Gelsin.

  @ZİNDAN,

  GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN

  Gerçek Ücretler (G.V.K.)

  Madde 63 - Ücretin gerçek safi değeri işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır.

  1. (2361 sayılı Kanunun 45'inci maddesiyle değişen hüküm) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 190'ıncı maddesi uyarınca yapılan kesintilerle, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları için yapılan kanuni kesintiler;

  2. (4697 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen bent Yürürlük; 07.10.2001) Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler;

  3. (4697 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen bent Yürürlük; 07.10.2001) Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,

  İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5'ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu oranı % 20 oranına kadar (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için % 10 oranına kadar) artırmaya ve belirtilen haddi asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir
  .................................................. .....
  İŞVERENLERİN ÇALIŞANLARI ADINA ÖDEDİKLERİ ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

  Ödenen sağlık sigortası primi, çalışanın elde ettiği ücretin % 5' ini geçmemek kaydıyla (yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz) ilk önce brüt ücret değerlendirilip, sonra ücretten indirim konusu yapılacaktır.

  Bu tutardan gelir vergisi kesilmeyecek, sadece %06 oranında damga vergisi kesilecektir.

  Sağlık sigortası priminin, gelirin %5'ini veya asgari ücreti aşması halinde, aşan kısım ücret olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır.

  İŞVERENLERİN ORTAKLARI ADINA ÖDEDİKLERİ ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

  Ödenen sağlık sigortası primi, ticari kazançtan indirim konusu yapılmayacak. Ortakların, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi durumunda, GVK'nun 89. maddesine istinaden beyannamede indirim konusu yapacaklardır.



  SSK AÇISINDAN

  İŞVERENLERİN ÇALIŞANLARI ADINA ÖDEDİKLERİ ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

  PRİME ESASÜCRETLER (506 SAYILI KANUN)

  Madde 77- Sigortalılarla işverenlerin bir ay için ödeyecekleri primlerin hesabında;

  a) Sigortalıların o ay için hakkettikleri ücretlerin,

  b) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan sigortalılara o ay içinde ödenenlerin,

  c) İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince (a) ve (b) fıkralarında yazılı kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,

  brüt toplamı esas alınır.

  (4958 sayılı Kanunun 36. maddesiyle değiştirilen ve 1.1.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkra) Şu kadar ki, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, aynî yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmaz. Bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime tabi tutulur.
  .................................................. ....
  PRİME ESAS KAZANÇLAR (5510 SAYILI KANUN)

  Madde 80- 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarının hesabında;

  a) Hak edilen ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay için yapılan ödemelerin brüt toplamı esas alınır.

  b) Ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları, emekli ikramiyesi ile Bakanlıkça tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, görevin yerine getirilmesi için zorunlu olarak yapılan ayni yardımlar ile Bakanlıkça belirlenecek diğer ayni yardımların asgari ücretin % 30'unu geçmeyen kısmı, prime esas kazanca tâbi tutulmaz.
  .................................................. .................
  506 sayılı SSK'nun 77. maddesinde "ayni yardımlar" prime tabi ücret olarak dikkate alınmayıp SSK primine tabi tutulmamakta idi.

  Ancak; SSK'nun vermiş olduğu bir özelge ile, özel sağlık sigorta şirketlerine ödenen sağlık sigorta primlerinin prime tabi kazanç ücret olarak değelendirip, ödenen tutar üzerinden SSK primi kesilmesi gerekir şeklinde görüş bildirmiştir.

  5510 sayılı kanunda ise, "özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi... prime esas kazanca tâbi tutulmaz. " denilmektedir.

  01.01.2007 tarihinden sonra, asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi SSK primine tabi tutulmayacak, aşan kısmı SSK primine tabi tutulacaktır.

  01.01.2007 tarihinden önce olanlara ise, ödenen özel sağlık sigortası primini SSK primine tabi tutmanız gerekmektedir.

  Ancak;şahsi görüşüme göre, özel sigorta primlerinin, sosyal yardım ve hizmet yönünün ağır basması, ücretlinin mal varlığında artış meydana getirmemesi, işçilere “ödeme” niteliği belirgin bir menfaat sayılmaması gibi nedenlerle SSK primine tabi tutulmaması gerekmektedir.

  Saygılar.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  560

  Kurumlar Vergisi ve Sağlık Sigortaları.?

  Sayın Şükrü ERGÜL;

  Şirket ortakları dağıtılan kar özerinde yıllık gelir vergisi beyannamesi verdiklerinde.
  Şirket ortağı ödediği bağ Kur primlerini beyanname özerinde düşebilir mi ?

  İkinci soru olarak şirket ortağı şirkette ssk lı olarak gösteriliyorsa elde ettiği gelirin %10 nu beyanname özerinde düşebilir mi?

  Bu iki durum hakkında yorumunuz...

  Kolay gele...

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  461

  Kurumlar Vergisi ve Sağlık Sigortaları.?

  Sayın ANDAÇ,


  1- Benim bildiğim ödenen bağ-kur primleri sadece şahısların ticari kazanç üzerinden verdikleri beyanname üzerinden indirim konusu yapılır.

  110 seri nolu G.V.K. Tebliği

  Serbest Meslek Erbabı ise, ödenen bağ-kur primlerini G.V.K. 68/8. maddesine göre serbest meslek gideri olarak hasılattan indirebilir. Gider yazılmamışsa, yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapabilirler.

  2- Bireysel emeklilik ile ilgili soruyorsunuz herhalde.

  Bence, ödediğiniz bireysel emeklilik primlerini, GVK 63. maddesine istinaden ücretinden indirim konusu yapmadıysanız, GVK 89. maddesine istinaden yıllık gelir vergisi beyannmesinde indirim konusu yapabilirsiniz.

  Saygılar.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  560

  Kurumlar Vergisi ve Sağlık Sigortaları.?

  Sayın ERGÜL;

  Şirket otakları verecekleri Yıllık Gelir Vergisi Beyananmesinde ödedikleri Bağ Kur primlerini beyaname üzerinde düşebilirler.Sonuçta verecekleri beyananmede ödenen bağ kur primi satırı mevcut.

  İkinci sorumda öğrenmek istediğim:Şirket ortağı olan ve şirkette ssk lı olarak gözüken ortağın, ödenen ssk primleri için GVK 63/3 kanun maddesi bu şirket ortağı olan ve aynı zamanda ssk lı olarak çalışıyor gözüken ortak için geçerli olur mu?


  GVK nu

  Madde 63 – Ücretin gerçek safi değeri işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır.

  3. (4697 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen bent Yürürlük; 07.10.2001) Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,

  İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5’ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu oranı % 20 oranına kadar (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için % 10 oranına kadar) artırmaya ve belirtilen haddi asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.(**)

  Kolay gele...

 10. #10
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146

  Kurumlar Vergisi ve Sağlık Sigortaları.?

  Merhaba ;

  Cevaplarınız için teşekkür ederim.Bende bu konu iyice çetrefilleşince bunu bir YMM denetmenine sordum ve aldığımız cevabı kısaca özetlersem;
  Şirket ortakları bağ-kur'lu şirket çalışanlarıda ssk olmak kaydıyla bu kişiler adına yapılan sağlık sigortaları kurum kazancından gider olarak düşülebileceğidir.İlginize teşekkürler.




  Kolay Gelsin.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kurumlar Vergisi + Gelir Vergisi Kesintisi Stopajı (KKTC)
  Konu Sahibi polat2323 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 11.Ağustos.2016, 09:12
 2. Cevap: 6
  Son Mesaj : 18.Nisan.2014, 14:49
 3. Gelir Vergisi mi Yoksa Kurumlar Vergisi mi..
  Konu Sahibi aday21 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 20.Ekim.2009, 07:56
 4. Geçici Kurumlar Vergisi Ve Kurumlar Vergisi Hk.
  Konu Sahibi yusuf hamza Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 16.Şubat.2007, 14:22
 5. Özel İletişim Vergisi ( Kurumlar Vergisi Sirküleri/19)
  Konu Sahibi Celal Özcan Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Ekim.2005, 17:39

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36