Basel II gündemde , KOBİ ler için BANKALAR TARAFINDAN VERİLECEK KREDİLERle ilgili bir konu BANKANIZDAN BUNUNLA İLGİ BİLGİ EDİNİN.
2007 NİN İKİNCİ YARISI BİRAZ 2008 DEN İTİBARENDE KESİN OLARAK BAŞLIYACAKTIR.
HABERİM YOKTU DEMEYİN

1 Mio € ya kadar olan kredilerde , bankalar aynen bireysel müşterilere verilen kredilerdeki gibi davranacaklardır.Planlandığı şekilde % 8 oranında karşılık ayrılmak yerine , gelecekte bu tarz krediler için kredi tutarının % 5.7 si oranında Özkaynak blokajı uygulanacaktır
· 50 Mio € dan daha küçük cirosu olan firmalar için, bu ciro büyüklüğünden daha fazla olan firmalara nazaran daha düşük oranda semaye blokajı uygulanacaktır.Başka bir değişle, bu ciro büyüklüğünün altındaki firmalar, ratinglerinin belirlediğinden daha iyi bir konumda tasnif olacaklardır.

Şayet bu anlatılanlar ,içinizde bir yanma yaratmışsa kısa sürede gerçekliği en iyi şekilde öğrenmişsiniz demektir.Bankalar kredi işlemlerinde artık ratinge bakacaklar.Bundan böyle iç rating olmadan banka kredisi olmayacak.
Bankalarda risk ölçümümünde uygulanacak bazı kolay metodlar mevcuttur. Almanya’daki büyük bankaların rating ölçüm ihtiyaçları 2000-2002 yılları arasında % 100 artış göstermiştir.Bazı bankalar, bu rating uygulamalarının gevşemesini düşünmedikleri gibi, kötü rating alan firmaların bundan böyle kendilerinden kredi alamayacaklarını
ifade etmişlerdir.
· Kişisel Teminatlandırma :

Şayet ortak sıfatıyla, firma kredileriniz için ilave olarak şahsi mülkiyetinizde bulunan bir konutu teminat olarak verirseniz (ipotek verirseniz) rating notunuz yükselecektir.İşletmenin stoklar, alacaklar gibi sıklıkla kullanılan varlıklarının teminat olarak verilmesi uygulamada değerini yitirecektir.Bunların teminat olma vasfı, % 100 e kadar düşebilecek olup, sonunda bankanız sadece şahsi teminatınızı sadece teminat olarak kabul eder duruma gelebilir.

Geride sadece Tefeci ile çalışmak kalıyor