kamu işçi maaş

Konu: Leasing Amortisman

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  295

  Leasing Amortisman

  AMORTİSMAN

  soru:1 faydalı ömüre göre ayrılacak amortisman oranları baz almada teredüte düştük.biz perde imalatı yapan bir firmayız firmamızda dokuma makinaları bar fakat bunlar leasınglı tabloya bakınaca
  20.sırada mensucat ürünleri imalatın altında
  20.01 örgüürün imalatı ömür 8 a.oranı %12,5
  20.03.pamuk yün imalatı ömür 10 a.oranı %10
  birde
  55.sırada gayrımaddi iktasi kıymetlerde kullaanım hakkı ömür 15 %6,60
  asıl sorun perde imalı yapan bu tezgahlar çin amaortisman oranı ve leasınglı oldugu için amortisman oranı hangisini seçecez yada hangisi olmalı
  saygılarımla  FİNANSAL KIRALAMADA AMORTİSMAN

  1. Finansal Kiralamaya Konu İktisadi Kıymetlerin Düzeltilmesi:
  Vergi Usul Kanununa 4842 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle eklenen mükerrer 290 ıncı maddenin yürürlüğe girmesine kadar, yeniden değerleme ve amortisman ayrılması, finansal kiralama şirketi bünyesinde yapılmaktaydı. Ancak, bu değişikle birlikte amortismanın kiracı tarafından ayrılacağı hükmü getirildiğinden, mükerrer 290 ıncı maddenin yürürlüğe girdiği 1/7/2003 tarihinden sonra düzenlenen sözleşmelere istinaden kiralanan iktisadi kıymetler, kiracı tarafından amortismana tabi tutulacaktır. (VUK 319 sayılı genel tebliği)
  2. Faydalı ömre göre açıklanan Amortisman oranlarında 55. sırada Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İşletmenin mevcut değeri, imtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know- how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler,|lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri için 15 yıl %6,66 dır.
  3. Aynı cetvelin 20.1 sırasında Mensucat imalatı için Örgü Ürünleri İmalatı: Örme, ağ dokuma, dantel ve benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler için 8 yıl %12.5 olarak açıklanmıştır.
  4. Finansal kiralama ile alınan sabit kıymetler 260 Kodlu Haklar hesabında aktifleştirildiğinden 15 yıl %66.6 oranında amortismana tabi olacaktır.
  5. Eğer finansal kiralama sözleşmeniz 1/7/2003 tarihinden önce düzenlenmiş ise aktifleştirilmemiş olduğundan kiralar gider olarak kaydedilmiştir. Amortisman ayrılmayacaktır.

  böyle bir cevap aldık üstadımızdan fakat leasıng makinalar kira müddetince alınır diye bir yorum okudum bu konu hakkında bize kanunda tebliğlerde özelgeyle yardımcı olurmusunuz saygılarımla


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  457

  Leasing Amortisman

  Sayın Yaşar,

  Mükerrer Madde 290 (V.U.K.)
  ................................................
  2. Kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadî kıymeti kullanma hakkı, bu Kanunun mükerrer 298 inci maddesi ve üçüncü kitabının üçüncü kısmının birinci bölümünde kiralama konusu iktisadî kıymet için belirlenmiş esaslar çerçevesinde yeniden değerlemeye ve amortismana tâbi tutulur.
  ................................................

  319 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
  .................................................. ................

  II-DEĞERLEME VE AMORTİSMAN UYGULAMASI
  .................................................. ................

  B-Kiracıya ilişkin hükümler:

  1-Finansal kiralama işlemine konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı ve sözleşmeden doğan borç, kiralama konusu iktisadi kıymetin rayiç bedeli veya sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı ile değerlenecektir. Finansal kiralama konusu iktisadi kıymet, kullanma hakkı olarak aktife alınacak karşılığında ise kiralayana olan borç pasife kaydedilecektir.

  2-Kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı, Vergi Usul Kanununun üçüncü kitabının üçüncü kısmının birinci bölümü ve ilgili genel tebliğlerde kiralama konusu iktisadi kıymet için belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde amortismana ve Kanunun Mükerrer 298 inci maddesi uyarınca da yeniden değerlemeye tâbi tutulacaktır. Diğer bir ifadeyle, kullanım hakkı, Vergi Usul Kanunu ve ilgili genel tebliğlerde bu iktisadi kıymet için tespit edilmiş amortisman sürelerinde amorti edilecektir. Sözleşmenin fesholması halinde kalan dönemler için iktisadi kıymetle ilgili olarak amortisman ayrılma ve yeniden değerleme işlemleri yapılmayacaktır.
  .................................................. ................
  V.U.K.'nun Mükerrer 290. maddesine ve V.U.K.'nun 319 seri nolu genel tebliğinin II-B/2. bendine göre, "kiralama konusu iktisadi kıymet için belirlenmiş amortisman süresinde amortisman ayrılacaktır. " denilmktedir.

  Kısaca, finansal kiralama ile kiraladığın iktisadi kıymeti, satın alsaydınız nasıl amorti edecekseniz, kiralamada da aynı şekilde amorti edeceksiniz.

  Saygılar.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  342

  Leasing Amortisman

  Sayın ERGÜL'e katılarak bir ayrıntı eklemek istiyorum.

  Hızlandırılmış Amortisman Ayrılmasının önünde de bir engel yoktur.

  Saygılar

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  63

  Leasing Amortisman

  SAYIN ERGÜL,

  finansal kiralama ile kiraladığın iktisadi kıymeti, satın alsaydınız nasıl amorti edecekseniz, kiralamada da aynı şekilde amorti edeceksiniz.

  DEMİŞSİNİZ.

  FİNANSAL KİRALAMLARDA AMORTİSMAN AYRILMASI;
  KİRALADIĞIN İKTİSADİ KIYMETİ SATIN ALINDIĞI GİBİ AMORTİ EDEMEZSİNİZ.

  EĞER SATIN ALINSAYDI, 257 HESAPTA FAYDALI ÖMRÜNE GÖRE AMORTİ EDECEKTİNİZ.

  FAKAT LEASING İLE KİRALAMA YAPTIĞINIZ TAKDİRDE, 26 GRUBUNDA BULUNAN, YANİ 265 FİNANSAL KİRALAMA HAKLARI NIN BULUNDUĞU GRUPTA BULUNAN 268 HESAPTA, LEASING KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDE BELİRTİLEN KİRA SÜRESİNE GÖRE AMORTİSMAN AYIRMANIZ GEREKİYOR.

  ÖRENEĞİN;

  26
  265 FİN.KİR.HAKLARI 200.000 YTL.

  KİRA SÜRESİ 4 YIL

  200.000 / 4 = 50.000 YTL BİR YILDA AMORTİ ETMENİZ GEREKEN TUTAR.

  SAYGILAR[/list]
  Rahmi BAŞOL

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  342

  Leasing Amortisman

  Sayın Rahmi BAŞOL

  Finansal Kiralama ile alınan iktisadi kıymetlerde Kira süresinin Amortisman Oranı ve süresi ile bağlantısı yoktur.

  Belli bir kira süresinin olması Finansal Kiralama Kanunu ve sisteminin gereğidir.

  Kısaca Finansal Kiralama sistemiyle alınan iktisadi kıymet için Amortisman Listelerinde belilenen Amortisman oranları kullanılır.

  Sayın ERGÜL yukarıda ilgili tebliğ metnini vermiştir.


  Saygılar

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  457

  Leasing Amortisman

  Alıntı RAHMİBAŞOL Nickli Üyeden Alıntı
  SAYIN ERGÜL,

  finansal kiralama ile kiraladığın iktisadi kıymeti, satın alsaydınız nasıl amorti edecekseniz, kiralamada da aynı şekilde amorti edeceksiniz.

  DEMİŞSİNİZ.

  FİNANSAL KİRALAMLARDA AMORTİSMAN AYRILMASI;
  KİRALADIĞIN İKTİSADİ KIYMETİ SATIN ALINDIĞI GİBİ AMORTİ EDEMEZSİNİZ.

  EĞER SATIN ALINSAYDI, 257 HESAPTA FAYDALI ÖMRÜNE GÖRE AMORTİ EDECEKTİNİZ.

  FAKAT LEASING İLE KİRALAMA YAPTIĞINIZ TAKDİRDE, 26 GRUBUNDA BULUNAN, YANİ 265 FİNANSAL KİRALAMA HAKLARI NIN BULUNDUĞU GRUPTA BULUNAN 268 HESAPTA, LEASING KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDE BELİRTİLEN KİRA SÜRESİNE GÖRE AMORTİSMAN AYIRMANIZ GEREKİYOR.

  ÖRENEĞİN;

  26
  265 FİN.KİR.HAKLARI 200.000 YTL.

  KİRA SÜRESİ 4 YIL

  200.000 / 4 = 50.000 YTL BİR YILDA AMORTİ ETMENİZ GEREKEN TUTAR.

  SAYGILAR[/list]

  Sayın BAŞOL,

  V.U.K.'nun Mükerrer 290. maddesinin 2.bendi olmasaydı 333 seri nolu V.U.K. genel tebliğinin ekinde yayınlanan amortisman listesinin 55. sıradaki kullanım hakkı olarak % 6,66 olarak amortisman ayrılması gerekirdi.

  55- Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İşletmenin mevcut değeri, imtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri % 6,66
  Ancak, V.U.K.'nun Mükerrer 290. maddesine ve V.U.K.'nun 319 seri nolu genel tebliğinin II-B/2. bendine göre, "kiralama konusu iktisadi kıymet için belirlenmiş amortisman süresinde amortisman ayrılacaktır. " denilmektedir.

  Bu nedenle, finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymet için, V.U.K.'nun 333 ve 339 seri nolu genel tebliğlerinde belirtilen oranlar üzerinden amortisman ayrılması gerekmektedir.

  Saygılar.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Leasing Faizi ve Kur Farkına Amortisman Ayrılması hakkında...
  Konu Sahibi jessepinkman Forum Muhasebe Kayıt Örnekleri ve Muhasebe Dersleri
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 05.Haziran.2018, 13:02
 2. Leasing Amortisman
  Konu Sahibi tanca Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 15.Ağustos.2016, 09:15
 3. Leasing amortisman oranı hk.
  Konu Sahibi serdar3741 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 30.Temmuz.2012, 15:27
 4. Leasing ile Alınan Makinaya Amortisman Ayırma
  Konu Sahibi cozum_muhasebe Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 15.Temmuz.2011, 14:23
 5. 260- haklar hs leasing ile alınan mallaraa amortisman ayrılı
  Konu Sahibi seckin Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 05.Ağustos.2005, 16:40

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36