Yurtdışında yapılan inşaat veya Teknik Müşavirlik Hizmetleri ile ilgili Gelirler ( Konunun KVK açısından istisna gelir olduğunu da göz önüne alırsa) ne tür belgeler ile ispat edilebilir ve bu belgelerin onaylatılması gereken makamlar varmıdır.

Saygılar