kamu işçi maaş

Konu: Emeklinin İşyeri Açması

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  140

  Emeklinin İşyeri Açması

  İyi günler benim bir sorum olacaktı kafamı uzun süredir meşgul eden bir soru aslında sadece benim değil bir çok kişinin kafasını karıştıran bir soru sorum şu ;

  Şimdi emekli bir vatandaş iş yeri açtığı zaman ( Bağkur emeklisi SSK emeklisi vs. ) iş yeri açtığı için zaten bu vatandaşın maaşından %10 oranında ücret kesintisi yapılıyordu. Ayrıca da emeklinin biri bir işyerinde çalışmaya başladığı zamanda maaşından % 30 oranında sosyal güvenlik destek primi kesiliyordu.

  Benim kafama takılan ise yeni kanunda bu % 10 olan oran %33,5 mi oluyor yoksa bu %30 olan oran mı %33,5 oluyor kaynaklara baktım bir çok sitede araştırma yaptım bir çok makalede okudum ancak larla birtürlü istediğim cümleleri okuyamadım.

  Bu konu hakkında bana yarıdmıcı olursanız sevinirim vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim herkese iyi çalışmalar.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  236

  Emeklinin İşyeri Açması

  Bağ-Kur Emeklisi , Şirket sahibi ise emekli maaşından %10 kesilerek emekli maaşını alıyordu.
  Avukatlar emekli olduktan sonra çalışırsa % 15 kesilerek emekli maaşı alıyorlardı
  SSK ve Emekli sandığı emekli ya da banka emeklisi iş yeri açarak çalışmaya devam ederse de Ziraat Bankası , Vakıfbank veya Halkbankasına gidip Bağ-Kur'a SGDP adı altında 63,-YTL yatırıyordu.
  (Çoğunluk yatırmıyor ya yakalasınlar diyor herneyse....)
  Bir de bir işverene bağlı olarak bir fabrikada veya başka bir yerde çalışırsa o zaman % 30 kesinti yapılıp ssk'ya yatırılıyordu.
  Şimdi 01/01/2007 den itibaren hepsinden aylık kazancın % 33,5 kadar kesinti yapılması isteniyor.
  ( asgari ücretin üstünde ise veya altında olabilir ama yanında SSK lı bir personel çalıştırıyor ama bu asgari ücretin üstünde maaşla çalışıyorsa bundan az olmamak üzere)
  aygılarımla,
  <br />
  <br />SMMM R.Sema Sinangil

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  140

  Emeklinin İşyeri Açması

  Sayın Sema Sinangil vermiş olduğunuz cevap için teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz cevap çok açık ve tam aradığım cümleleri içeriyorsunuz yanlız benim bir sorum daha olacaktı izninizle;
  Sorum şu şimdi bir vatandaş yabancı ülkeden emekli olmuş türkiyede 15/12/2006 tarihinde yeni bir işyeri açacak bu vatandaştan da yeni kanuna göre %33,5 prim düşecek mi yoksa ne olacak durumu bu konu hakkında da bilgi verirseniz memnun olurum şimdiden vereceğiniz cevaplar için teşekkür ederim

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  236

  Emeklinin İşyeri Açması

  Bu konu hakkında hiç bilgim yok

  Kanalturk'te bu Cumartesi Sayın Ali Tezel Emekli çalışanlarla ilgili program yapacağını duyurdu buraya katılırsanız o cevap verebilir ya da TRT INT te 3 avukatın yaptığı programda cevap bulabilirsiniz

  Kolay Gelsin
  aygılarımla,
  <br />
  <br />SMMM R.Sema Sinangil

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  140

  Emeklinin İşyeri Açması

  İyi günler arkadaşlar bana yurt dışından emekli olan bir gerçek kişinin türkiye de işyeri açtığı zaman yeni sgk na göre %33,5 prim kesilecek mi yoksa farklı bir metod mu uygulanacak bu konu hakkın da bilgisi olan arkadaşlar dan bilgisi olan varsa cevap verirlerse sevinirim

  Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  140

  Emeklinin İşyeri Açması

  Arkadaşlar şu son sorum ile ilgili bana acil bir cevap ve kaynak lazım lütfen bilgisi olan arkadaşlar varsa acil yardımcı olabilirler mi acaba  Herkese iyi çalışmalar

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  122

  Emeklinin İşyeri Açması

  Sayın Sofist,

  16/06/2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 01/01/2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir.

  Bu kanunun Sigortalı Sayılanlar kısmında:

  Madde 0004: Sigortalı sayılanlar

  Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;


  Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,

  Köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

  Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

  Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek odalarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar,

  Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve/veya yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

  Tarımsal faaliyette bulunanlar,

  Kamu idarelerinde;

  (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp, ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,

  (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar,
  sigortalı sayılırlar.

  Birinci fıkranın (a) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler;


  İşçi sendikalarının yönetim kurullarına seçilenler,

  Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlardan, düşünürlerden ve yazarlardan hizmet akdi ile çalışanlar,

  Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar,

  02.07.1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıştırılanlar,

  24.04.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen umumi kadınlar,

  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında çalıştırılanlar,
  hakkında da uygulanır.

  Birinci fıkranın (c) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler;


  Kuruluş ve personel kanunları veya diğer kanunlar gereğince seçimle veya atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden; bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarında Devlet memurları gibi emeklilik hakkı tanınmış olanlardan hizmet akdi ile çalışmayanlar,

  Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, il daimi komisyonu üyeleri,

  Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında iken, bu kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikaların veya sendika konfederasyonlarının yönetim kurullarına seçilenler,

  Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar ile fakültelerde veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra veya askerlik hizmetini müteakip subaylığa veya astsubaylığa geçirilenlerin, okullarda geçen normal eğitim süreleri,

  Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile fakültelerde veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra komiser yardımcılığına veya polisliğe geçirilenlerin, okullarda geçen normal eğitim süreleri,
  hakkında da uygulanır.
  hükmü yer almaktadır.

  Yine aynı kanunun,

  Madde 0080: Prime esas kazançlar

  4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarının hesabında;


  Hak edilen ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay için yapılan ödemelerin brüt toplamı esas alınır.

  Ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları, emekli ikramiyesi ile Bakanlıkça tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, görevin yerine getirilmesi için zorunlu olarak yapılan ayni yardımlar ile Bakanlıkça belirlenecek diğer ayni yardımların asgari ücretin % 30'unu geçmeyen kısmı, prime esas kazanca tabi tutulmaz.

  Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılara ödenen döner sermaye katkı payları ve döner sermayelerden başka adla yapılan bu nitelikteki her türlü ödemeler ile ikramiyeler ve benzeri ödemelerden en yüksek Devlet memuru aylığının % 200'ünü aşan kısmı prime esas kazanca tabi tutulmaz.
  Yukarıdaki fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz.

  Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin üst sınırı aşan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak oniki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilave edilir. Toplu iş sözleşmelerine tabi işyerleri işverenlerince veya kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret dışındaki ödemelerin hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenmesi durumunda, 82 nci madde hükmü de nazara alınmak suretiyle prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına dahil edilir. Bu durumlarda sigorta primlerinin, yukarıda belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı alınmaz ve 102 nci madde hükümleri uygulanmaz.

  Saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmış olmayıp da komisyon ücreti ve kara katılma gibi belirsiz zaman ve tutar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak günlük kazançları, 82 nci madde hükmüne göre belirlenen alt sınırdır.

  Bir işverene tabi olarak çalışan sigortalının belirli ücretinin dışında ayrıca yukarıdaki fıkra kapsamında ücret alması halinde, prime esas günlük kazancı bunların toplamından oluşur.

  Bu Kanun gereğince primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, sigortalının, bir ay için prime esas tutulan kazancının otuzda biridir. Ancak günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalının günlük kazancı, o ay için prime esas tutulan kazancının ücret aldığı gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

  Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda, bunların prim ödeme gün sayılarını gösterir. Ancak, işveren ve sigortalı arasında kısmi süreli hizmet akdinin yazılı olarak yapılmış olması kaydıyla, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışan ve çalıştığı saat karşılığında ücret alan sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saati süresinin 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresine göre hesaplanan günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunur. Bu şekildeki hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edilir.

  İşveren ve sigortalı arasında çağrı üzerine çalışmaya dayalı yazılı iş sözleşmesinde taraflar arasında çalışma süresi gün, hafta ve ay olarak belirlenmemiş ise, sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısı yukarıdaki fıkra hükmüne göre hesaplanır.

  4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların aylık prime esas kazançları, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Bu sigortalılar tarafından Kurumca belirlenen sürelerde aylık prime esas kazanç beyan edilir. Ancak beyan edilen kazançta bir değişiklik olması durumunda, sigortalının yeniden beyan ettiği kazanç üzerinden hesaplanan prim tahsil edilir.

  4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişi, aynı zamanda işveren ise beyan edeceği aylık kazancı, çalıştırdığı sigortalıların kazancının en yükseğinden az olamaz. Beyanda bulunmayan sigortalının primleri, prime esas asgari aylık kazanç üzerinden hesap ve tahsil edilir. Beyanda bulunmayan veya beyan ettiği kazancın düşük olduğu tespit edilen sigortalıların prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak beyan edilen kazançla arasındaki farkın primi 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.

  Sigortalı olmayı gerektiren şekilde birden fazla işte çalışılması halinde, bu Kanun gereğince alınacak primlerine esas tutulacak aylık ve günlük kazancının tespitinde, yalnızca bu Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenen 4 üncü maddenin ilgili bendi kapsamındaki işlerden elde ettiği aylık ve günlük kazanç tutarı ayrı ayrı dikkate alınır ve primler buna göre hesaplanır.

  Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar bakımından prime esas aylık kazancın tespitinde; 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde sayılan kişiler için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katının otuz günlük tutarı, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler için asgari ücret, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ile 5 inci maddenin (f) bendinde belirtilen kişiler için ise prime esas asgari kazanç tutarı esas alınır.
  Denmek suretiyle prime esas kazançlar belirtilmiştir.

  Kanunun devamında ise

  Madde 0081: Prim oranları ve Devlet katkısı

  Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları aşağıdaki şekildedir:


  Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir.

  Bu Kanunda belirtilen fiili hizmet zammı uygulanan işlerde çalışan sigortalılar için uygulanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, (a) bendinde belirtilen % 20 oranının, her yıl için 40 ıncı maddeye göre eklenen fiili hizmet gün sayısının 360'a bölümü sonucu bulunacak oranda artırılması suretiyle belirlenir. Bu şekilde bulunan oran ile (a) bendinde belirtilen % 20 oranı arasındaki farka ait primin tamamı işveren tarafından ödenir.

  Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ila % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.

  5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen öğrenciler ile (e) bendinde belirtilen kursiyerler için prim oranı prime esas kazançlarının % 1'idir. Kursiyerlerin prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime esas günlük kazanç alt sınırı dikkate alınır. Aday çırak, çırak ve mesleki eğitim gören öğrencilerin prime esas kazancı ilgili kanunlarında belirtilen şekilde uygulanır.

  Yaşlılık aylığı almakta iken bu Kanuna tabi bir işte çalışanlara uygulanacak sosyal güvenlik destek primi oranı (a), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen prim oranlarının toplamı kadardır. Sigortalı ve işveren hissesi bu bentlerde belirtilen oranlardadır.

  Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12'sidir.

  4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar (a), (c) ve (f) bentlerindeki prim oranlarının toplamı üzerinden, şayet sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışıyorlar ise (e) bendinde belirtilen prim oranlarının toplamı üzerinden primlerini öderler.
  Devlet, sigortalının prime esas kazancı esas alınarak; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için % 5 oranında; genel sağlık sigortası için ise % 3 oranında katkı yapar. Devlet katkısı, Kurumun ay itibarıyla tahsil ettiği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin dörtte biri olarak hesaplanır. Devlet katkısının ödenmesine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir.
  zikredilerek kimlerden ne oranda prim kesileceği açıkça düzenlenmiştir.

  Burada e bendinde yer alan prim oranlarının toplamı en düşük % 33,5 oranına tekabül etmektedir.

  Bu oranlar 01/01/2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. 657'ye Tabi Memurların İşyeri Açması
  Konu Sahibi enclock Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 16.Haziran.2011, 00:39
 2. Emeklilerin İşyeri Açması
  Konu Sahibi abcd Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 05.Mart.2010, 18:06
 3. Emeklinin İşyeri Açması
  Konu Sahibi Kızıldereli Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 24.Temmuz.2008, 18:34
 4. SSK' lının İşyeri Açması
  Konu Sahibi masa Forum Konu Dışı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 07.Haziran.2008, 12:59
 5. Emeklinin İş Yeri Açması Halinde Maaşında Kesinti Oluyor mu?
  Konu Sahibi Ogrenci Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 18.Kasım.2005, 12:23

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36