Merhaba,

Serbest Bölgede 06/02/2004 tarhinden önce kurulmuş olan Ltd şirketi, 2006'nı ortasında Nevi Değişikliği gerçekleştirerek Kollektif şirket haline gelmiştir ve Ltd şirket ilgili dönemin kurumlar vergisini vererek bilançosunu kül olarak Kollektif şirkete geçirmiştir.
Sorularım şunlar:
1 - 2006'nın ilk kısmında elde edilen karın dağıtılması (LTD şirketin karı) sırasında %15'lik kar payı stopajı söz konusu mudur?
2 - 2006'nın ikinci kısmında elde edilen karın dağıtılması (Koll şirketin karı) sırasında %15'lik kar payı stopajı söz konusu mudur? Yoksa şahıs şirketi olması dolayısıyla karın dağıtılmasını izleyen yılda sadece şahısların Gelir vergisine mi tabidir?
3 - 2. soruyle ilgili olarak Serbest bölgelerde kollektif şirketlerin ortaklarının kar payı dağıtımı sonucu elde ettikleri kar payları gelir vergisine tabi midir?
4 - Bazı meslekdaşlarımız Kollektif şirketlerde üç aylık geçici vergi dönemlerinde elde edilen kar beyan edilen aya müteakip ayda hemen dağıtılabilir diyorlar Sizce bu doğru mu ve ortağın şirketten her çektiği meblağ kar dağıtımı sayılır mı yoksa bunun için karar alınması gerekiyor mu? (Dağıtılamaz diye düşünüyorum çünkü bir sonraki dönemlerde kar ya da zarar edeceği belli değil çünkü, ama emin değilim)

Değerli cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim