780 FİNANSMAN GİDERLERİ
780 70 K.Vadeli Finansman Giderleri
780 70 702 Banka Kredi Faizleri
780 70 706 Boçlanma Kur Farkları
780 70 709 Teminat Mektup Komisyonları
780 70 714 Banka Komisyon Giderleri
780 70 716 Vade Farkı Giderleri
780 70 719 Senet İskonto-İştira Giderleri
780 70 749 Diğer Finasman Giderleri
780 72 U.Vadeli Finansman Giderleri
780 72 702 Banka Kredi Faizleri U.V
780 72 706 Boçlanma Kur Farkları U.V
780 72 709 Teminat Mektup Komisyonları UV
780 72 714 Banka Komisyon Giderleri U.V
780 72 718 Finansal K.Sözleşm Faiz Gid.UV
780 72 719 Senet İskonto-İştira Gideri UV
780 72 749 Diğer Finasman Giderleri U.V
781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI
781 70 K.V Finansman Giderl.Yansıtma
781 72 U.V Finansman Giderl.Yansıtma

Değerli Meslektaşlar uygulamarımızda sıkca karşılaştığımız bir konu üzerinde durmak ve sizlerle değerlendirmek istiyorum.

780 Finansman Giderleri Kısa ve Uzun Vadeli olarak ayrıma tabi tutulmuştur. Ancak çogu kez bu hesapların yansıtılması ile Gelir Tablosuna alınma aşamasında 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ olarak raporlamaktayız. Aynı şu alışkanlık gibi

Bilanço döneminde
120 Ters Bakiye Kalanı 340
320 Ters Bakiye kalanı 159
400 Kısa Vd.ye Gelen 300

Burada 400 Hesabı 303 Hesaba almamız gerektiği halde 300 Hesaba aldığımız gibi

303 UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARATAKSİTLERİ VE FAİZLERİ
303 10 YTL Banka Kredileri Anapara veFaiz Taksitleri
303 10 1 İşletme Kredileri (Açık Kredi)
303 10 1 110 ...Bankası....Şb.....Hs.
303 10 2 Çek-Senet Karşılığı Krediler
303 10 2 210 ...Bankası....Şb.....Hs.
303 10 3 Mal Mukabili Krediler
303 10 3 310 ...Bankası....Şb.....Hs.
303 10 4 İthalat Kredileri
303 10 4 410 ...Bankası....Şb.....Hs.
303 10 5 İhracat Kredileri
303 10 5 510 ...Bankası....Şb.....Hs.
303 10 6 Maddi D.Varlık Alım Kredileri
303 10 6 610 ...Bankası....Şb.....Hs.
303 30 Dövize Endeksli YTL Kredileri
303 50 Dolar Banka Kredileri
303 50 1 İşletme Kredileri (Açık Kredi)
303 50 2 Çek-Senet Karşılığı Krediler
303 50 3 Mal Mukabili Krediler
303 50 4 İthalat Kredileri
303 50 5 İhracat Kredileri
303 50 6 Maddi D.Varlık Alım Kredileri
303 60 Avro Banka Kredileri
303 70 Sterlin Banka Kredileri


Arkadaşlar bunları şunun için yazıyorum

Döviz Kredisi aldık Değerleme döneminde ne yapıyoruz kur farkı hesaplıyoruz
Nereye alıyoruz
25 Maddi Duran Varlık Mlyt.(+)
25 Maddi D.Varlık Mlyt (-)
646 Kambiyo Karları
656 Kambiyo Zararları

Ancak atladığımız birşey var oda Borçlanmadan Doğan ( - ) Kur Farkları 780 Finansman Giderlei Hesabı ile (+) farklar 646 hesap veya 25 Maddi Duran Varlıklar alınması gerekir

Aynı Şekilde Cari Dönemde İhracattan Doğan (+) Kur Farklarını nereye alıyoruz 646 Kambiyo Karlarına ne olması Gerekir 601 Hesapta, peki (-) Kur Farkları için ne yapmalı 656 Kambiyo Zararları ne olması Gerekir
612 Diğer İndirimler

601 YURTDIŞI SATIŞLAR
601 52 Mamul Satışları
601 53 Ticari Mal Satışları
601 74 Hizmet Satışları
601 80 İhraç Kaydıyla Yapılan Satışlar
601 90 İhracat Kur Farkı Gelirleri (Cari Döneme Ait)
612 DİĞER İNDİRİMLER(-)
612 10 Sevkıyat Giderleri İndirimi
612 20 İhracat Kur Farkı Zararları (Cari Döneme Ait)
612 30 Hasar İndirimi

Aslında burada kastım ahkam kesmek değil Tek Düzen Hesap Planı uygulana gelmesi 13 Yıl oldu hiç şüphesiz eskiye nazaran birhayli mesafe alındı ancak alışkanlıklarımızdan da kurtulmamız gerekir düşüncesindeyim.

Bu aralar üzerinde yoğunlaştığım FİNANSMAN GİDERLERİ ve KAMBİYO KAR/ZARAR hesapları ile ilgili ayrıntıları sizlerle paylaşayım dedim.

Ayrıca TEK DÜZEN HESAP PLANI ve ilgili tebliğlerin Günümüzün EKONOMİK şartlarına uygun yorumlanarak tekrar değerlendirilmesi ile gerekli tashihlerin yapılması görüşündeyim.
Saygılar