Sevgili forumdaşlar

01.01.2007 itibaren yürürlülüğe girecek olan kararname ile yıllara sair işler dolayısıyla bu işleri yapan müteahhitlere ödenen istihkak bedelleri üzerinden hesaplanan stopaj oranı %5' ten %3'e düşürüldü.

Dar mükellefiyete tabi olanlara telif ve patent haklarının satışından dolayı yapılan ödemeler üzerinden kesilen %25 stopaj ise bundan böyle %20 olarak uygulanacak

70 madde'de yazılı gayrı menkul sermaye iradı ile ilgili olarak mal ve hakların kiralanmasından yapılan ödemelerde %22 olan stopaj %20 olarak uygulanacak.Saygılar ferhat