Birçok topikte Şube, Kanuni temsilcilik, irtibat bürosu...vs gibi ana şirkete bağlı organizasyonlarla ilgili
sorular geliyor.

Bu mevzuyu bu topikte kanuni dayanaklar, usul şartları, belge ve vergi düzeni ...vs gibi genel bilgiler şeklinde derlersek güzel ve kalıcı bir bili olacak. Ne dersiniz?