2006 Aralık Ayında üretimde hurda hale gelen hammaddelerin envanter değerlemeleri yapılırken Değer düşüklüğünün tesbiti için bugün başvuru yapılabilirmi?

Saygılar